TAI / THAI


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Ailaen / ไอร์แลนด์ (Éire, É., Ireland) a01 E : IE
Aitsalaen / ไอซแลนด์ (Ísland) a01, r1 E : IS
Alo Sata / อลอร์สตาร์ (Alur Setar) p0, @1 MY
Andaman, Mu Ko / หมู่เกาะอันดามัน (Andaman Islands, Āndāmān dvīppuñja, Ańḍamān ṭāpū, Andaman Islands) a2, r1" IN
Angkrit / อังกฤษ (United Kingdom) a01 E : GB
Angkrit / อังกฤษ (England) a1 GB
Aprika / อัฟริกา (Africa, Afrique) r0 F
Arap, Thale / ทะเลอาหรัป (Arabian Sea, mer d'Oman) h1 A, F (IN, IR, OM, PK, SO, YE)
Asia / อาเซีย (Asia, Asie) r0 A
Attapue / อัดตะปือ (Attapu) a1, p0 LA
Bangkalo / บังกาลอร์ (Bangalore, Bĕńgaḷūru, Bangalore) a2, p0, @1 IN
Bangklathet / บังกลาเทศ (Bāńlādesh) a01 A : BD
Bantia Mian Choei / บันเตียเมียนเอย (Bântéay Méan Cheăy) a1 KH
Barunai / บรูไน (Brunei) a01 A : BN
Bengkon / เบงกอล (Baṅga) r5 A : BD, IN
Bengkon, Ao / อ่าวเบงกอน (Bay of Bengal, golfe du Bengale, Baṅgopsāgar, Bańgāl kī khāṙī, Bin-gala Pinlè-aw) h32 A (BD, IN, MM)
Benyiam / เบลเยี่ยน (België, B., Belgique, Belgien) a01 E : BE
Bo Kaeo / บ่อแก้ว (Bokèo) a1 LA
Bolikhamsai / บอลิคำไซ (Bolikhamxai) a1 LA
Bombe / บอมเบย์ (Muṁbaī) p0, @1 IN
Boniao / บอร์เนียว (Borneo, Kalimantan) r1 A : BN, ID, MY
Bratsen / บรัสเซลส์ (Bruxelles, B., Brussel) p100 BE
Chaikun / ชายกุน (Shwegun) p0 MM
Chakata / จาการ์ตา (Jakarta) p100, @1 ID
Champasak / จำปาสัก (Champasak) a1 LA
Champasak / จำปาศักดิ์ a1 LA > Champasak
Chawa / ชวา (Jawa) r1 ID
Cheniwa / เจนีวา (Genève) p0, @1 CH
Chiang Khawang / เชียงขวาง a1, p0 LA > Siang Khawang
Chiang Rung / เชียงรุ่ง (Jinghong, Zenghúng) a3sh, p0, @2 CN
Chin / จีน (Zhongguo) a01 A : CN
Chin, Thale / ทะเลจีน (South China Sea, mer de Chine méridionale) h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN)
Chom Kasan / จอมกะสาน (Chŏâm Khsant) a3, p0 KH
Dam, Thale / ทะเลดำ (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Etsatonia / เอสโตเนีย (Eesti) a01 E : EE
Filippin / ฟิลิปปินส์ (Pilipinas, Philippines) a01, r1" A : PH
Finlaen / ฟินแลนด์ (Suomi, Finland) a01 E : FI
Frangset / ฝรั่งเศส (France) a01 E : FR
Hailam / ไหหลำ (Hainan) r1 CN
Hanoi / ฮานอย (Hà Nội) a11, p100 VN
Himalai / หิมาลัย (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Hongkong / ฮ่องกง (Hong Kong, Xianggang) a1sr CN (HK)
Hongsa / หงสา (Hôngsa) a2 LA
Huangho / ฮวงโห (Huang He, Hatan Gol, Ma Qu) h4 CN
Huaphan / หัวพัน (Houaphan) a1, o14 LA
India / อินเดีย (Bhārat, India) a01 A : IN
India, Mahasamut / มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean, océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Indochin, Laem / แหลมอินโดจีน (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN
Indonisia / อินโดนีเซีย (Indonesia) a01 A : ID
Iran / อิหร่าน (Īrān) a01 A : IR
Iyip / อียิปต์ (Mişr) a01 F : EG
Kaenada / แกนาดา (Canada, C.) a01 N : CA
Kaep / แกบ (Kêb) a11, h4 KH
Kamphot / กำโพช a1, p0 KH > Kampot
Kamphucha / กัมพูชา (Kâmpŭchéa) a01 A : KH
Kampong Cham / กำปงจาม (Kâmpóng Cham) a1, p0 KH
Kampong Chanang / กำปงชนะง (Kâmpóng Chhnăng) a1, p0 KH
Kampong Chanang / กำปงชะนัง a1, p0 KH > Kampong Chanang
Kampong Sapue / กำปงสปือ (Kâmpóng Spœ) a1, p0 KH
Kampong Sapue / กำปงสะปือ a1, p0 KH > Kampong Sapue
Kampong Thom / กำปงธม (Kâmpóng Thum) a1, p0 KH
Kampong Thom / กำปงทม a1, p0 KH > Kampong Thom
Kampot / กำปอด (Kâmpôt) a1, p0 KH
Kandan / กันดาล (Kândal) a1 KH
Kanka / กันการ์ (Kangar) p0, @1 MY
Kankatta / กัลกัตตา (Kalkātā) a2, p0 IN
Kanpura / กันปุระ (Kānpur) a2, p0 IN
Kaoli / เกาหลี (Han) a0" A : KP, KR
Kaoli Nuea / เกาหลีเหนือ (Chosŏn) a01 A : KP
Kaoli Tai / เกาหลีใต้ (Hanguk) a01 A : KR
Khammuan / คำม่วน (Khammouan) a1 LA
Khioba / คิวบา (Cuba) a01, r1 N : CU
Khong, Mae Nam / แม่น้ำโขง (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Khongkha / คงคา (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN
Kokarek / กอกะเรก (Kawkareik) a2, p0 MM
Ko Kong / เกาะกง (Kaôh Kŏng) a1 KH
Kolambo / โกลัมโบ (Colombo, Kŏḷamba, Kŏl̮umpu) a2, p100, @1 LK
Koludo / กอว์ลูโด (Kawludo) p0 MM
Kota Baru / โกตาบารู (Kota Bharu) p0, @1 MY
Krachae / กระแจะ (Krâchéh) a1 KH
Krako / กระกอร์ (Krâkôr) a2 KH
Krit / กรีซ (Ellás) a01 E : GR
Kualalampoe / กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) a1te, p100 MY
Kwangtung / กวางตุ้ง (Guangzhou) p0, @1, @2 CN
Langka / ลังกา (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) r1 LK
Lao / ลาว (Lao) a01 A : LA
Leng Ban / เลงบาน (Hlaingbwè) a2, p0 MM
Luang Namtha / หลวงน้ำทา (Louangnamtha) a1 LA
Luang Phrabang / หลวงพระบาง (Louangphabang) a1, p0, @1 LA
Mae Khong / แม่โขง h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN > Khong, Mae Nam
Makao / หมาเก๊า (Aomen, A., Macau) a1sr CN (MO)
Malaya / มลายา (Melayu) r5 MY
Malayu / มลายู r5 MY > Malaya
Malesia / มาเลเซีย (Malaysia) a01 A : MY
Marit / มะริด (Myeik) a2, p0 MM
Mataban / มะตะบัน (Mottama, Muh Maw) p0 MM
Matrat / มัทราส (Chennai, Chĕṉṉai, Chennai) a2, p0, @1 IN
Mianma / เมียนมาร์ a01 A : MM > Phama
Molamloeng / เมาะลำเลิง a2, p0 MM > Munmen
Mongkolia / มองโกเลีย (Mongol uls, Moŋġol ulus) a01 A : MN
Monthon Khiri / มณฑลคีรี (Môndôl Kĭri) a1 KH
Mudon / มูดอน (Mudôn, Muh Düng) a2, p0 MM
Mueang Khong / เมืองโขง (Không) a2 LA
Mueang Phan / เมืองพาน (Möng Pan, Maingban) a2, p0 MM
Munmen / มูลเมน (Mawlamyaing, Mawtpalüm) a2, p0 MM
Nai / ไนล์ (An-Nīl, the Nile) h4 F : EG, SD, SS, UG
Nakhon Hochimin / นครโฮจิมินห์ (Hồ Chí Minh) a11, p0 VN
Nanking / นานกิง (Nanjing) p0, @1, @2 CN
Nikoba, Mu Ko / หมู่เกาะนิโกบาร์ (Nicobar Islands, Nikobār dvīppuñja, Nikobar dvīp-samūh, Nicobar Islands) a2, r1" IN
Nong Het / หนองเฮ็ต (Nonghèt) a2 LA
Nowe / นอร์เวย์ (Norge, Noreg) a01 E : NO
Otsatrelia / ออสเตรเลีย (Australia) a01 O : AU
Pakking / ปักกิ่ง (Beijing) a1sh, p100 CN
Paksan / ปากซัน (Pakxan) a2, p0, @1 LA
Pakse / ปากเซ (Pakxé) a2, p0, @1 LA
Pasang / ปาสาง (Pazaung) a2, p0 MM
Phailin / ไพลิน (Pailĭn) a11 KH
Phama / พม่า (Myanmar) a01 A : MM
Phanom Pen / พนมเปญ (Phnum Pénh) a11, p100 KH
Phapun / ผาปูน (Papun) a2, p0 MM
Phongsali / พงสาลี (Phôngsali) a1, p0, @1 LA
Phothisat / โพธิสะตว์ a1, p0 KH > Phothisot
Phothisot / โพธิสตว์ (Poŭthĭsăt) a1, p0 KH
Phratabong / พระตะบอง a1, p0 KH > Phratamong
Phratamong / พระตะมอง (Bătdâmbâng) a1, p0 KH
Phra Wihan / พระวิหาร (Preăh Vĭhéar) a1 KH
Phutan / ภูฏาน (Drukyuel) a01 A : BT
Prai Waeng / ไปรแวง a1, p0 KH > Proei Waeng
Prathet Yuan / ประเทศญวน ^ a01 A : VN > Wiatnam
Proei Waeng / เปรยแวง (Prey Vêng) a1, p0 KH
Protuket / โปรตุเกส (Portugal) a01 E : PT
Ratsia / รัสเซีย (Rossija) a01 A, E : RU
Rattan Khiri / รัตนคีรี (Rôtânăh Kĭri) a1 KH
Rutsia / รุสเซีย a01 A, E : RU > Ratsia
#Sahaphap Haeng Satharanarat Sowiat Sangkhomniyom / สหภาพแห่งสาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยม a01 A, E > Sahaphap Sowiat
#Sahaphap Sowiat / สหภาพโซเวียต (Sovetskij Sojuz) a01 A, E
Saharat Amerika / สหรัฐอเมริกา (United States of America) a01 N : US
Saharat Anachak Bariten Yai lae Ailaen Nuea / สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ a01 E : GB > Angkrit
Saiburi / สะยบุรี a1, p0, @1 LA > Saiyabuli
Sai-ngon / ไซ่ง่อน # a11, p0 VN > Nakhon Hochimin
Saiyabuli / ไซยะบุลี (Xaignabouli) a1, p0, @1 LA
Salawan / สาละวัน (Salavan) a1, p0, @1 LA
Sap Chenon, Thale / ทะเลสาบเจนร (Tônlé Sab) h2 KH
Sapen / สเปญ (España) a01 E : ES
Satharanarat Prasathipatai Prasason Lao / สาธารณรัฐประซาธิปไตยประซาซนลาว a01 A : LA > Lao
Satueng Traeng / สตึงแตรง (Stœ̆ng Trêng) a1, p0 KH
Satueng Treng / สตึงเตรง a1, p0 KH > Satueng Traeng
Sawai Riang / สวายเรียง (Svay Riĕng) a1, p0 KH
Sawannakhet / สะหวันนะเขต (Savannakhét) a1 LA
Sawiden / สวีเดน (Sverige) a01 E : SE
Sawit / สวิส (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) a01 E : CH
Sekong / เซกอง (Xékong) a1 LA
Siammarat / เสียมราฐ (Siĕm Réab) a1, p0 KH
Siam Pang / เสียมปัง (Siĕm Pang) p0 KH
Sianghai / เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) a1sh, p0 CN
Siang Khawang / เซียงขวาง (Xiangkhoang) a1, p0 LA
Sihanuwin / สีหนุวิลล์ (Preăh Seihânŭ) a11, p0 KH
Silangka / ศรีลังกา (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Singkhapo / สิงคโปร์ (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
Sipsongphanna / สิบสองพันนา (Xishuangbanna, Sīpsōangbannaa) a2zz CN
Sisophon / ศรีโสภณ (Sisŏphŏn) a2, @1 KH
Suwannakhet / สุวรรณเขต (Kaison Phômvihan) a2, p0, @1 LA
Takaeo / ตาแก้ว (Takêv) a1, p0 KH
Ta Kaeo / ตาแกว a1, p0 KH > Takaeo
Tanaosari / ตะนาวศรี (Taninthayi) a2, p0 MM
Tangkia / ตังเกี๋ย (Bắc Bộ) r5 VN
Tangkia, Ao / อ่าวตังเกี๋ย (Gulf of Tonkin, golfe du Tonkin, Beibu Wan, vịnh Bắc Bộ) h32 A (CN, VN)
Thaduan / ท่าดวน (Thadeua) p0 LA
Thaka / ธากา (Dhaka, Ḍhākā) a2, p100, @1 BD
Thakhaek / ท่าแขก (Thakhèk) a2, p0, @1 LA
Thaton / ท่าตอน (Thaton, Thadôn, Sathüm) a2, p0 MM
Thawai / ทะวาย (Dawè) a2, p0 MM
Thian Chan / เทียนชาน (Tian Shan, Teñirtoo) o1" A : CN, KG
Thibet / ทิเบต (Tibet, Poiyü, Xizang) a1zz CN
Tokiao / โตเกียว (Tōkyō) a2, p100, @1 JP
Turaki / ตุรกี (Türkiye) a01 A, E : TR
Udomsai / อุดมไซ (Oudômxai) a1 LA
Udon Michai / อุดรมีชัย (Ŏtdâr Méan Cheăy) a1 KH
Wang Wiang / วังเวียง (Vangviang) a2 LA
Wat Nakhon / วัดนคร (Ângkôr Voătt) x2 KH
We / เว้ (Huế) p0, @1 VN
Wiangchan / เวียงจันทน์ (Viangchan) a1pr, p100 LA
Wiatnam / เวียดนาม (Việt Nam) a01 A : VN
Wochingtan / วอชิงตัน (Washington) p100 US
Yaengsikiang / แยงซีเกียง (Chang Jiang) h4 CN
Yakata / ยาการ์ตา # p100, @1 ID > Chakata
Yamana / ยมนา (Yamunā) h4 IN
Yangkung / ย่างกุ้ง (Yangôn) a2, p100 MM
Yawati / ยะวาติ (Ywathit) p0 MM
Ye / เย้ (Ye, R.) a2, p0 MM
Yerusalem / เยรูซาเลม (Jerusalem, Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds) p0 A : IL, PS
Yipun / ญี่ปุ่น (Nihon) a01 A : JP
Yoeramani / เยอรมนี (Deutschland) a01 E : DE
Yummana / ยุมนา h4 IN > Yamana
Yurop / ยุโรป (Europe, E.) r0 E
# : 171