TELUGU


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Airāvadi nadi / ఐరావది నది (Ayeyarwady, Eyawadi Myit) h4 MM
Airopā / ఐరోపా r0 E > Yūrap
Ajańtā / అజంతా (Sahyadriparvat, S.) o1" IN
Ājmīr / ఆజ్మీర్ (Ajmer) a2, p0 IN
Alhābād / అల్హాబాద్ (Allahabad, Ilāhābād, Allahabad) a2, p0 IN
Ālīghar / ఆలీఘర్ (Aligarh, Alīgaṙh, Aligarh) a2, p0 IN
Amĕrikā, Dakṣhiṇa / అమెరికా, దక్షిణ r0 S > Dakṣhiṇa Amĕrikā
Amĕrikā, Uttara / అమెరికా, ఉత్తర r0 N > Uttara Amĕrikā
Amĕrikā Sańyukta Rāṣhṭrālu / అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు (United States of America) a01 N : US
Amṛtsar / అమృత్‌సర్ (Amritsar, Aṁmritsar, Amritsar) a2, p0 IN
Ańḍamān, Nikobār dīpulu / అండమాన్, నికోబార్ దీపులు (Andaman and Nicobar Islands, Ańḍamān aur Nikobār dvīp-samūh, Andaman and Nicobar Islands) a1te IN
Āsiyā / ఆసియా (Asia, Asie) r0 A
Assāṁ / అస్సాం (Assam, Asam, Assam) a1 IN
Bańgāḷā khātaṁ / బంగాళా ఖాతం (Bay of Bengal, Golfe du Bengale, Baṅgopsāgar, Bańgāl kī khāṙī, Bin-gala Pinlè-aw) h32 A (BD, IN, MM)
Bańglādesh / బంగ్లాదేశ్ (Bāṅlādesh) a01 A : BD
Bāńkāk / బాంకాక్ (Krung Thep) p100 TH
Barmā / బర్మా (Myanmar) a01 A : MM
Baroḍā / బరోడా (Vadodara, Vaḍodarā, Vadodara) a2, p0 IN
Bĕlūchisthān / బెలూచిస్థాన్ (Balūchestān, Balochistān) r5 A : IR, PK
Bĕnārĕs / బెనారెస్ # a2, p0 IN > Vāraṇāsi
Bĕńgāl, Pashchima / బెంగాల్, పశ్చిమ a1 IN > Pashchima Bĕńgāl
Bĕńguḷūru / బెంగుళూరు (Bangalore, Bĕńgaḷūru, Bangalore) a2, p0, @1 IN
Beruṭ / బేరుట్ (Bayrūt) p100 LB
Bĕyrūṭ / బెయ్‌రూట్ p100 LB > Beruṭ
Bhārata ripablik / భారత రిపబ్లిక్ a01 A : IN > Ińḍiyā
Bŏṁbāy / బొంబాయ్ (Mumbai, Muṁbaī, Mumbai) p0, @1 IN
Chainā / చైనా (Zhongguo) a01 A : CN
Chańḍīghar / చండీఘర్ (Chandigarh, Chańḍīgaṙh, C., Chandigarh) a1te, p0 IN
Dakṣhiṇa Amĕrikā / దక్షిణ అమెరికా (South America, Amérique du Sud, América del Sur) r0 S
Ḍhākkā / ఢాక్కా (Dhaka, Ḍhākā) a1, p100 BD
Ḍhillī / ఢిల్లీ (Delhi, Dillī, Delhi) a1te IN
Dūra Prāchyamu / దూర ప్రాచ్యము (Far East, Extrême-Orient) r0 A
Durgāpūr / దుర్గాపూర్ (Durgapur, D.) p0 IN
Ĕrra samudraṁ / ఎర్ర సముద్రం (Red Sea, Mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SAU, SD, YE)
Ĕsṭoniyā / ఎస్టోనియా (Eesti) a01 E : EE
Etĕns / ఏతెన్స్ (Athína) p100 GR
Ĕṭṭiyāpuraṁ / ఎట్టియాపురం (Ettaiyapuram, Ĕṭṭaiyapuram, Ettaiyapuram) p0 IN
Gańga / గంగ (Gaṅgā, Gańgā, Ganges) h4 A : BD, IN
Grīsu / గ్రీసు (Ellás) a01 E : GR
Himālayā parvatālu / హిమాలయా పర్వతాలు (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Hińdūkuṣh parvatālu / హిందూకుష్ పర్వతాలు (Hindu Kush) o1" A : AF, IN, PK, TJ
Hińdū mahāsamudraṁ / హిందూ మహాసముద్రం (Indian Ocean, Océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Ījipṭ / ఈజిప్ట్ (Mişr) a01 F : EG
Ińḍiyā / ఇండియా (Bhārat, India) a01 A : IN
Ińglańḍ / ఇంగ్లండ్ (England) a1 GB
Iṭāvā / ఇటావా (Etawah, Iṭāvā, Etawah) a2, p0 IN
Jamuna / జమున (Yamuna, Jamnā, Yamuna) h4 IN
Japān / జపాన్ (Nihon) a01 A : JP
Jarmanī / జర్మనీ (Deutschland) a01 E : DE
Jāvā / జావా (Jawa) r1 ID
Jayapūr / జయపూర్ (Jaipur, Jaypur, Jaipur) a2, p0 IN
Jĕrūsalam / జెరూసలమ్ (Jerusalem, Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds) p0 A : IL, PS
Kalakattā / కలకత్తా (Kolkata, Kalkātā, Kolkata) a2, p0 IN
Kaṁboḍiyā / కంబోడియా (Kâmpŭchéa) a01 A : KH
Kānpūr / కాన్పూర్ (Kanpur, Kānpur, Kanpur) a2, p0 IN
Kāńṭan / కాంటన్ (Guangzhou) p0, @1 CN
Karṇāṭak / కర్ణాటక్ (Karnataka, Karṇāṭaka, Karnataka) a1 IN
Kāshmīr / కాశ్మీర్ (Kashmir, Kashmīr, K.) r5 A : IN, PK
Kāṭhmańḍū / కాఠ్మండూ (Kāṭhmāḍauṁ) p100 NP
Kavāyṭ / కవాయ్‌ట్ (Al-Kuwayt) a01 A : KW
Keraḷa / కేరళ (Kerala, Keraḷaṁ, Kerala) a1 IN
Kinnā / కిన్నా a01 F : KE > Kīnyā
Kīnyā / కీన్యా (Kenya, K.) a01 F : KE
Kŏlaṁbo / కొలంబో (Colombo, Kŏḷamba, Kŏl̮umpu) a2, p100, @1 LK
Koyaṁbattūr / కోయంబత్తూర్ (Coimbatore, Koyamputtūr, Coimbatore) a2, p0 IN
Kvāṭār / క్వాటార్ (Qaţar) a01 A : QA
Lakkadīvi, Amnidīvi, Minikoy / లక్కదీవి, అమ్నిదీవి, మినికోయ్ # (Lakshadweep, Lakṣhadvīp, Lakshadweep) a1te IN
Lakno / లక్నో (Lucknow, Lakhnaū, Lucknow) a2, p0 IN
Lańḍan / లండన్ (London) p100 GB
Lāvos / లావోస్ (Lao) a01 A : LA
Libanān / లిబనాన్ (Lubnān) a01 A : LB
Madhyadharā samudramu / మధ్యధరా సముద్రము (Mediterranean Sea, Méditerranée) h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR)
Madhyaprāchyamu / మధ్యప్రాచ్యము (Middle East, Proche-Orient) r0 A, F
Madrāsu / మద్రాసు (Chennai, Chĕṉṉai, Chennai) a2, p0, @1 IN
Mahānadi / మహానది (Mahanadi, M., Mahānadī, M.) h4 IN
Mahārāṣhṭra / మహారాష్ట్ర (Maharashtra, Mahārāṣhṭra, Maharashtra) a1 IN
Maisūr / మైసూర్ (Mysore, Maisūru, Mysore) a2, p0 IN
Makkā / మక్కా (Makkah) p0 SAU
Malabār kostā / మలబార్ కోస్తా (Malabar Coast, M., Malabār, Malabār tīraṁ) r24 IN
Malayā dīpulu / మలయా దీపులు (Malay Archipelago, Archipel Malais, Nusantara, N.) r1" A : BN, ID, MY, PH
Maṇipūr / మణిపూర్ (Manipur, Maṇipur, Manipur) a1 IN
Mĕghlayā / మెఘ్లయా (Meghalaya, M.) a1 IN
Mikāńg nadi / మికాంగ్ నది (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Mīraṭ / మీరట్ (Meerut, Meraṭh, Meerut) a2, p0 IN
Mīrjāpūr / మీర్జాపూర్ (Mirzapur, Mirzāpur, Mirzapur) a2, p0 IN
Nāgabhūmi / నాగభూమి a1 IN > Nāgālyāńḍ
Nāgālyāńḍ / నాగాల్యాండ్ (Nagaland, N.) a1 IN
Nāgapūr / నాగపూర్ (Nagpur, Nāgpur, Nagpur) a2, p0 IN
Nailu nadi / నైలు నది (An-Nīl) h4 F : UG, SD, EG
Nalla samudraṁ / నల్ల సముద్రం (Black Sea, Mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Nyūḍhillī / న్యూఢిల్లీ (New Delhi, Naī Dillī, New Delhi) p100 IN
Ŏrissā / ఒరిస్సా (Orissa, Oṙishā, Orissa) a1 IN
Pālastīn / పాలస్తీన్ (Palestine, P., Ereẕ Yisra’él, Falasţīn) r5 A : IL, PS
Pashchima Bĕńgāl / పశ్చిమ బెంగాల్ (West Bengal, Pashchim Baṅga, West Bengal) a1 IN
Pāṭnā / పాట్నా (Patna, Paṭnā, Patna) a2, p0 IN
Phrāns / ఫ్రాన్స్ (France) a01 E : FR
Porchugal / పోర్చుగల్ (Portugal) a01 E : PT
Prāchyamu, Dūra / ప్రాచ్యము, దూర r0 A > Dūra Prāchyamu
Prāchyamu, Sudūra / ప్రాచ్యము, సుదూర r0 A > Dūra Prāchyamu
Prayāga / ప్రయాగ a2, p0 IN > Alhābād
Puduchcheri / పుదుచ్చేరి (Pondicherry, Pāṇṭichcheri, Pondicherry) a1te, a2, p0 IN
Pūnā / పూనా (Pune, Puṇe, Pune) p0 IN
#Rājapuṭānā / రాజపుటానా (Rajputana, Rājpūtānā, Rajputana) r5 IN
Rāmeshvaraṁ / రామేశ్వరం (Rameswaram, Irāmechuvaram, Rameswaram) p0 IN
Rāńchi / రాంచి (Ranchi, Rāńchī, Ranchi) a2, p0 IN
Rańgūn / రంగూన్ (Yangôn) a2, p100 MM
Raṣhyā / రష్యా (Rossija) a01 A, E : RU
Saiprĕs / సైప్రెస్ (Kýpros, Kıbrıs) a01, r1 A : CY
Saurāṣhṭraṁ / సౌరాష్ట్రం (Saurashtra, S.) r3 IN
Shrīnagaraṁ / శ్రీనగరం (Srinagar, S., Shrīnagar) a2, p0 IN
Siṁhalaṁ / సింహలం (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Siṁhalaṁ / సింహలం (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) r1 LK
Sińdhu / సింధు (Indus, Yindu He, Hindau, Sińdh, Sindh) h4 A : CN, IN, PK
Sińgapūr / సింగపూర్ (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
#Soviyaṭ Yūniyan / సోవియట్ యూనియన్ (Sovetskij Sojuz) a01 A, E
Spĕyin / స్పెయిన్ (España) a01 E : ES
Sudūra Prāchyamu / సుదూర ప్రాచ్యము r0 A > Dūra Prāchyamu
Syūyĕj kĕnāl / స్యూయెజ్ కెనాల్ (Qanāt as-Suways) h41 EG
Ṭaigris / టైగ్రిస్ (Tigris, Tigre, Dijlah, Rūd-e Dejleh, Dicle) h4 A : IQ, IR, SY, TR
Tamiḷanāḍu / తమిళనాడు a1 IN > Tamilnāḍu
Tamilnāḍu / తమిల్‌నాడు (Tamil Nadu, Tamil̮nāṭu, Tamil Nadu) a1 IN
Ṭarkī / టర్కీ (Türkiye) a01 A, E : TR
Tāṣhkańṭ / తాష్కంట్ (Toshkent) a11, p100 UZ
Tāylāńḍ / తాయ్‌లాండ్ (Prathet Thai) a01 A : TH
Ṭĕharān / టెహరాన్ (Tehrān) p100 IR
Ṭibĕṭ / టిబెట్ (Tibet, Boiyü, Xizang) a1zz CN
Tiruvanańtapuraṁ / తిరువనంతపురం (Trivandrum, Tiruvanantapuraṁ, Trivandrum) p0, @1, @2 IN
Tiruveńḍraṁ / తిరువేండ్రం p0, @1, @2 IN > Tiruvanańtapuraṁ
Udayapūr / ఉదయపూర్ (Udaipur, Udaypur, Udaipur) a2, p0 IN
Uttara Amĕrikā / ఉత్తర అమెరికా (North America, Amérique du Nord) r0 N
Vāraṇāsi / వారణాసి (Varanasi, Vārāṇasī, Varanasi) a2, p0 IN
Vārsā / వార్సా (Warszawa) p100 PL
Viyannā / వియన్నా (Wien) a1, p100 AT
Viyatnām / వియత్నామ్ (Việt Nam) a01 A : VN
Yūrap / యూరప్ (Europe, E.) r0 E
# : 120