SOTHO / SESOTHO


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Atlelantiki, Lewatle la (Atlantic Ocean, océan Atlantique) h0 E, F, N, S (Atl)
Barwa (Bushmans, iQora, Boesmans) h4 ZA
Barwa, Naha ya (Bushmanland, Bosmanland) r3 ZA
Baye (Port Elizabeth, iBhayi, Port Elizabeth) p0 ZA
Engelane (England) a1 GB
Fora (France) a01 E : FR
Grikwaland (Griqualand) r3 ZA
Hazolo-Natala (KwaZulu-Natal, KwaZulu-Natali) a1 ZA
Japane (Nihon) a01 A : JP
Jeremane (Deutschland) a01 E : DE
Kapa (Cape Town, Kaapstad) p0, @1 ZA
Kapa Bophirimela (Western Cape, Wes-Kaap) a1 ZA
Kapa Botjhabela (Eastern Cape, Mpuma-Koloni, Oos-Kaap) a1 ZA
Kapa Leboya (Northern Cape, Noord-Kaap) a1 ZA
Karoo e nyane (Little Karoo, Klein Karoo) o1" ZA
Karu e Kgolo (Great Karoo, Groot Karoo) o1" ZA
Kgauteng (Gauteng, G.) a1 ZA
Kgauteng (Johannesburg, J.) p0, @1 ZA
Kgauteng (Witwatersrand, W., Naga ya Ranteng) r3 ZA
Kwazulu Natala a1 ZA > Hazolo-Natala
Leboya, Provinse ya (Vhembe, Limpopo, L.) a1 ZA
Leboya Bophirimela (North West, Noordwes, Bokone Bophirima) a1 ZA
Leboya (le) Bophirima a1 ZA > Leboya Bophirimela
Lekwa (Vaal) h4 ZA
Lethuela (Tugela) h4 ZA
Maloti (Drakensberg, D., Dithaba tša Kgwahlampa, uKahlamba, Elundini) o1" ZA
Maphondong (Pondoland) r3 ZA
Mogale, Dithaba tsa (Dithaba tša Tswaing, Soutpansberg) o1" ZA
Mokokotlofo (Pietermaritzburg, eMgungundlovu) p0, @1 ZA
Monti (East London, iMonti, Oos-Londen) p0 ZA
Mosinyathi (Buffalo River) h4 ZA
Mozambiki (Moçambique) a01 F : MZ
Namakwaland (Namaqualand) r5 ZA
Natala, Hazolo- a1 ZA > Hazolo-Natala
Natala, Kwazulu a1 ZA > Hazolo-Natala
Natala e hare (Natal Midlands) r3 ZA
Nkome (Blood River) h4 ZA
Phula e maralla e Sekete (Valley of Thousand Hills) r3 ZA
Pitoriya p100 ZA > Tshwane
Swatsing (eSwatini, Swaziland) a01 F : SZ
Thekong (Durban, eThekwini) p0 ZA
Transefala Botjhabela # (Mpumalanga, iMpumalanga, i., iMpumalanga) a1 ZA
Transefala botjhabela (Lowveld, Ehlanzeni) r3 ZA
Transefala leboya (Highveld, Hoëveld, Nkangala) r3 ZA
Tshwane (Pretoria, P.) p100 ZA
Van Reenen (van Reenen) p0 ZA
Yuropa (Europe, E.) r0 E
# : 42