LAO / LAO


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Angkit / ອັງກິດ (United Kingdom) a01 E : GB
Axi / ອາຊີ (Asia, Asie) r0 A
Axi Akhamé / ອາຊີອາຄະເມ (South East Asia) r0 A
Bangkalathét / ບັງກາລະເທດ (Bāńlādesh) a01 A : BD
Bangkan, Ao / ອ່າວບັງການ (Bay of Bengal, golfe du Bengale, Baṅgopsāgar, Bańgāl kī khāṙī, Bin-gala Pinlè-aw) h32 A (BD, IN, MM)
Bangkok / ບັງກອກ (Krung Thep) p100 TH
Boutang / ບູຕັງ (Drukyuel) a01 A : BT
Chin / ຈີນ (Zhongguo) a01 A : CN
Chin Tai, Thalé / ທະເລຈີນໃຕ້ (South China Sea, mer de Chine méridionale) h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN)
Chin Tavén-ok, Thalé / ທະເລຈີນຕາເວັນອອກ (East China Sea, mer de Chine orientale, Dong Hai, Higashi-Shina-kai, Nam-hae) h1 A (CN, JP, KR)
Dam, Thalé / ທະເລດຳ (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Dèng, Thalé / ທະເລແດງ (Red Sea, mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SA, SD, YE)
Étsatônia / ເອັດສະໂຕເນັຽ (Eesti) a01 E : EE
Falang / ຝະລັ່ງ (France) a01 E : FR
Gnipoun / ຍີ່ປຸ່ນ (Nihon) a01 A : JP
Gnoulôp / ຍູໂລບ (Europe, E.) r0 E
Hanôy / ຫາໂນ້ຍ (Hà Nội) a11, p100 VN
Hanôy / ຮ່າໂນຍ a11, p100 VN > Hanôy
Hayfong / ຮາຍຝອງ (Hải Phòng) a11, p0 VN
Himmalai / ຫິມມະໄລ (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Hôchimin / ໂຮຈີມິນ (Hồ Chí Minh) a11, p0 VN
India / ອິນເດັຽ (Bhārat, B., India) a01 A : IN
India, Mahasamout / ມະຫາສະຫມຸດອິນເດັຽ (Indian Ocean, océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Indouchin, Lèm / ແຫລມອິນດູຈີນ (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN
Kamphouxa / ກຳພູຊາ (Kâmpŭchéa) a01 A : KH
Kampouchia / ກຳປູເຈັຽ a01 A : KH > Kamphouxa
Kangka / ກັງກາ (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN
Kankutta / ການກຸດຕາ (Kalkātā) a2, p0 IN
Kaoli / ເກັາຫລີ (Han) a0" A : KP, KR
Khao, Thalé / ທະເລຂາວ (Beloe more, Vienanmeri, Serako jamx) h1 RU
Khong, Nam / ນ້ຳຂອງ (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Không, Nam / ນ້ຳໂຂງ h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN > Khong, Nam
Kôxèng Xin / ໂກແຊງຊີນ (Nam Bộ) r5 VN
Lahai / ລາໄຮ ('s-Gravenhage) p0, @1 NL
Lamaphout / ລາມະພຸດ (Brahmaputra, Brahmapoutre, Brahmaputra, Zang Qu, Yaluzangbu Jiang, Brahmaputra) h4 A : BD, CN, IN
Langka / ລັງກາ (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) r1 LK
Latxia / ລັດເຊັຽ (Rossija) a01 A, E : RU
Leukè / ເລີແກ (Al-Qāhirah) p100, @1 EG
Luang, Nam / ນ້ຳເຫລືອງ (Huang He, Hatan Gol, Ma Qu) h4 CN
Luang, Thalé / ທະເລເຫລືອງ (Yellow Sea, mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR)
Malaka / ມາລາກາ (Malay Peninsula, Presqu'île de Malacca, Bashu Kyunzwè, Melaka, Khapsamut Male) r22 A : MM, MY, TH
Malayou, Mouko / ຫມູ່ເກາະມາລາຢູ (Malay Archipelago, archipel Malais, Nusantara, N.) r1" A : BN, ID, MY, PH
Maléxia / ມາເລເຊັຽ (Malaysia) a01 A : MY
Mènbok / ແມນບອກ (Melbourne) p0 AU
Môngkô / ມົງໂກ (Mongol uls, Moŋġol ulus) a01 A : MN
Nanking / ນານກີງ (Nanjing) p0, @1, @2 CN
Nua, Thalé / ທະເລເຫນືອ (North Sea, mer du Nord) h1 E (BE, DE, DK, GB, NL, NO)
Pakking / ປັກກິງ (Beijing) a1sh, p100 CN
Palounai / ປະລູໄນ (Brunei) a01 A : BN
Phama / ພະມ້າ (Myanmar) a01 A : MM
Phanômpén / ພະນົມເປັນ (Phnum Pénh) a11, p100 KH
Sathalat Amélika / ສະທະລັດອາເມລິກາ (United States of America) a01 N : US
Silangka / ສີລັງກາ (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Singkapô / ສິງກະໂປ (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
Taivan / ໄຕ້ຫວັນ (Taiwan) r1 CN (TW)
Thai / ໄທ (Prathet Thai) a01 A : TH
Thai, Ao / ອ່າວໄທ (Gulf of Thailand, golfe de Thaïlande, Chhuksâmŭtr Thai, Ao Thai, vịnh Thái Lan) h32 A (KH, MY, TH, VN)
Thavipkhoanlôktai / ທະວີບຂວັ້ນໂລກໃຕ້ (Antarctica, Antarctique) r0 AQ
Thiansin / ທຽນສິນ (Tianjin) a1sh, p0 CN
Tibét / ຕີເບດ (Tibet, Poiyü, Xizang) a1zz CN
Tôngkèng / ຕົງແກງ (Bắc Bộ) r5 VN
Viatnam / ຫວຽດນາມ (Việt Nam) a01 A : VN
Xaingon / ໄຊງ່ອນ a11, p0 VN > Hôchimin
Xava, Ko / ເກາະຊະວາ (Jawa) r1 ID
Xianghai / ຊຽງໄຮ້ (Shanghai) a1sh, p0 CN
Xoulavia / ຊຸລາເວັຽ (Sulawesi) r1 ID
Yakakta / ຢາກາກຕາ (Jakarta) p100, @1 ID
Yangkoung / ຢ່າງກຸ້ງ (Yangôn) a2, p100 MM
Yangxi, Nam / ນ້ຳຢາງຊີ (Chang Jiang) h4 CN
Yialaman / ເຢັຽລະມັນ (Deutschland) a01 E : DE
# : 66