HINDI


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Abīsīniyā / अबीसीनिया ^ a01 F : ET > Ithiyopiyā
Adan / अदन (‘Adan) a1, p0 YE
Adan kī khāṙī / अदन की खाड़ी (Gulf of Aden, Golfe d’Aden, gacanka Cadmeed, Khalīj ‘Adan) h32 A, F (DJ, SO, YE)
Afg̣ānistān / अफ़ग़ानिस्तान (Afghānistān, Afghānestān) a01 A : AF
Afrīkā / अफ़्रीका (Africa, Afrique) r0 F
Afrīkā Gaṇarājya, Madhya- / अफ़्रीका गणराज्य, मध्य- a01 F : CF > Madhya-Afrīkā Gaṇarājya
Aimsṭarḍam / ऐम्सटर्डम p100 NL > Eṁsṭarḍam
Āislaińḍ / आइसलैंड (Ísland) a01, r1 E : IS
Āksforḍ / आक्सफ़ोर्ड (Oxford) p0 GB
Alekzeńḍriyā / अलेक्ज़ेंड्रिया a1, p0 EG > Sikańdariyā
Aljīriyā / अल्जीरिया (Al-Jazā’ir) a01 F : DZ
Aljīriyā / अलजीरिया a01 F : DZ > Aljīriyā
Amarīkā / अमरीका (America, Amérique) r0 N, S
Amarīkā, Dakṣhiṇī / अमरीका, दक्षिणी r0 S > Dakṣhiṇī Amarīkā
Amarīkā, Madhya- / अमरीका, मध्य- r0 N, S > Madhya-Amarīkā
Amarīkā, Uttarī / अमरीका, उत्तरी r0 N > Uttarī Amarīkā
Amerikā / अमेरिका r0 N, S > Amarīkā
Amezān / अमेज़ान (Amazonas, A.) h4 S : BR, PE
Āmū-Dariyā / आमू-दरिया (Amu Darya, Amou-Daria, Āmū, dar’yoi Amu, Amyderýa, Amudaryo) h4 A : AF, TJ, TM, UZ
Ańḍamān sāgar / अंडमान सागर (Andaman Sea, Mer d’Andaman, Kappali Pinlè, Thale Andaman) h1 A (MM, TH)
Ańdarūnī Mańgoliyā / अंदरूनी मंगोलिया (Nei Monggol, Dotod Monggol, Nei Monggol) a1zz CN
Ańdh-mahādvīp / अंध-महाद्वीप r0 AQ > Ańṭārkṭik mahādvīp
Ańdh-mahāsāgar / अंध-महासागर h0 E, F, N, S (Atl) > Aṭlāńṭik mahāsāgar
Annapūrṇā / अन्नपूर्णा (Annapurna) o1" NP
Ańṭārkṭik mahādvīp / अंटार्कटिक महाद्वीप (Antarctica, Antarctique) r0 AQ
Ańṭārkṭik pradesh / अंटार्कटिक प्रदेश (Antarctic) r0 AQ, ,
Āńṭiliyā dvīp-samūh / आंटिलिया द्वीप-समूह (Antilles, A.) r1" N, S
Arabistān / अरबिस्तान (Jazīrat al-‘Arab) r22 A : AE, BH, KW, OM, QA, SAU, YE
Arab prāyadvīp / अरब प्रायद्वीप r22 A : AE, BH, KW, OM, QA, SAU, YE > Arabistān
Arab Saūdī / अरब सऊदी (As-Su‘ūdīyah) a01 A : SAU
Arjańṭīnā / अर्जंटीना a01 S : AR > Arjeńṭāin
Arjeńṭāin / अर्जेंटाइन (Argentina) a01 S : AR
Ārkṭik pradesh / आर्कटिक प्रदेश (Arctic, Arctique) r0 A, E, N
Armain / अर्मइन a01 A : AM > Ārmīniyā
Ārmīniyā / आर्मीनिया (Hajastan) a01 A : AM
Ashḳhābād / अशख़ाबाद p100, @1 TM > Ashqābād
Ashqābād / अशक़ाबाद (Aşgabat) p100, @1 TM
Āsṭrāḳhām̐ / आस्ट्राख़ाँ (Astrahan’) a21, p10 RU
Āsṭreliyā / आस्ट्रेलिया (Australia) a01 O : AU
Āsṭriyā / आस्ट्रिया (Österreich) a01 E : AT
Āthīniyā / आथीनिया p100 GR > Etheńs
Athīniyā / अथीनिया p100 GR > Etheńs
Aṭlāńṭik mahāsāgar / अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean, Océan Atlantique) h0 E, F, N, S (Atl)
Āyarlaińḍ / आयरलैंड (Éire, É., Ireland) a01 E : IE
Āzarbaijān / आज़रबैजान (Azərbaycan) a01 A : AZ
Azarbaijān / अज़रबैजान a01 A : AZ > Āzarbaijān
Bābulmańdab jalpraṇālī / बाबुलमंदब जलप्रणाली (Bab el Mandeb, Bāb al-Mandab) h31 F, A (DJ, ER, YE)
Bahāvalpur / बहावलपुर (Bhāvalpūr, Bahawalpur) p0 PK
Bahrain / बहरैन (Al-Baḩrayn) a01, r1 A : BH
Bahrīn / बहरीन a01, r1 A : BH > Bahrain
Bāhya Mańgoliyā / बाह्य मंगोलिया ^ a01 A : MN > Mańgoliyā
Baińkāk / बैंकाक (Krung Thep) p100 TH
Balgāriyā / बल्गारिया (Bǎlgarija) a01 E : BG
Bālī / बाली (Bali) a1, r1 ID
Balidvīp / बलिद्वीप a1, r1 ID > Bālī
Balochistān / बलोचिस्तान r5 A : IR, PK > Baluchistān
Bālṭik kṣhetra / बाल्टिक क्षेत्र (Baltic States, B., Baltimaad, Baltijas valstis, Baltijos valstybės) a0" E : EE, LVA, LT
Baluchistān / बलुचिस्तान (Balūchestān, Balochistān) r5 A : IR, PK
Bańglādesh / बंगलादेश (Bāṅlādesh) a01 A : BD
Bāńglādesh / बांगलादेश a01 A : BD > Bańglādesh
Bańkāk / बंकाक p100 TH > Baińkāk
Baratāniyā / बरतानिया a01 E : GB > Greṭ Briṭen
Barlīn / बर्लीन (Berlin) a1, p100 DE
Barmā / बर्मा (Myanmar) a01 A : MM
Barmā / बरमा a01 A : MM > Barmā
Barmhā / बर्म्हा a01 A : MM > Barmā
Barmińgham / बर्मिंघम (Birmingham) a2ua, p0 GB
Behren / बेहरेन a01, r1 A : BH > Bahrain
Berūt / बेरूत (Bayrūt) p100 LB
Bhārat-Chīn / भारत-चीन r22 A : KH, LA, MY, TH, VN > Hińdachīn
Bhāratīya mahāsāgar / भारतीय महासागर h0 A, F, O (AQ, Atl) > Hińd-mahāsāgar
Bhārat mahāsāgar / भारत महासागर h0 A, F, O (AQ, Atl) > Hińd-mahāsāgar
Bhārat-sāgar / भारत-सागर h0 A, F, O (AQ, Atl) > Hińd-mahāsāgar
Bhoṭāńg / भोटांग a01 A : BT > Bhūṭān
Bhūmadhya-sāgar / भूमध्य-सागर (Mediterranean Sea, Méditerranée) h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR)
Bhūṭān / भूटान (Drukyuel) a01 A : BT
Bhūtān / भूतान a01 A : BT > Bhūṭān
Bilochistān / बिलोचिस्तान r5 A : IR, PK > Baluchistān
Brahmā / ब्रह्मा a01 A : MM > Barmā
Brahmadesh / ब्रह्मदेश a01 A : MM > Barmā
Brasels / ब्रसेल्स (Bruxelles, B., Brussel) p100 BE
Briṭen / ब्रिटेन a01 E : GB > Greṭ Briṭen
Bruneī / ब्रुनेई (Brunei) a01 A : BN
Brūneī / ब्रूनेई a01 A : BN > Bruneī
Brūnī / ब्रूनी a01 A : BN > Bruneī
Bulgāriyā / बुल्गारिया a01 E : BG > Balgāriyā
Chāil / चाइल a01 S : CL > Chilī
Chaṭagām̐v / चटगाँव p0 BD > Chiṭṭāgām̐v
Chaṭṭagrām / चट्टग्राम p0 BD > Chiṭṭāgām̐v
Chilī / चिली (Chile) a01 S : CL
Chīn / चीन (Zhongguo) a01 A : CN
Chīn, Bhārat- / चीन, भारत- r22 A : KH, LA, MY, TH, VN > Hińdachīn
Chīn sāgar, Dakṣhiṇī / चीन सागर, दक्षिणी h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, TW, VN) > Dakṣhiṇī Chīn sāgar
Chīn sāgar, Pūrvī / चीन सागर, पूर्वी h1 A (CN, JP, KR) > Pūrvī Chīn sāgar
Chitrāl / चित्राल (Chitral) p0 PK
Chiṭṭāgām̐v / चिट्टागाँव (Chittagong, Chaṭṭagrām) p0 BD
Chomolańgmā / चोमोलंगमा (Qomolangma, Sagarmāthā) o1 A : CN, NP
Dajlā / दजला (Tigris, Tigre, Dijlah, Rūd-e Dejleh, Dicle) h4 A : IQ, IR, SY, TR
Dakṣhiṇ Afrīkā Gaṇarājya / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य (South Africa, Suid-Afrika, Sewula Afrika, Afrika-Borwa, Ningizimu Afrika, Afrika Borwa, Aforika Borwa, Afrika Dzonga, Afurika Tshipembe, uMzantsi Afrika, Ningizimu Afrika) a01 F : ZA
Dakṣhiṇ-Dhruv-mahādvīp / दक्षिण-ध्रुव-महाद्वीप r0 AQ > Ańṭārkṭik mahādvīp
Dakṣhiṇī Amarīkā / दक्षिणी अमरीका (South America, Amérique du Sud, América del Sur) r0 S
Dakṣhiṇī Chīn sāgar / दक्षिणी चीन सागर (South China Sea, Mer de Chine méridionale) h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, TW, VN)
Dakṣhiṇ Koriyā / दक्षिण कोरिया (Hanguk) a01 A : KR
Dakṣhiṇ-Pūrvī Eshiyā / दक्षिण-पूर्वी एशिया (South East Asia) r0 A
Damaskas / दमसकस a1, p100 SY > Damishk
Damishk / दमिश्क (Dimashq) a1, p100 SY
Ḍārḍenal / डार्डेनल h31 TR > Darre-Daniyāl
Dār-es-Salām / दार-एस-सलाम (Dar es Salaam, D.) a1, p0 TZ
Dar-es-Salam / दर-एस-सलम a1, p0 TZ > Dār-es-Salām
Darrā-Dāniyal / दर्रा-दानियल h31 TR > Darre-Daniyāl
Darre-Daniyāl / दर्रे-दनियाल (Çanakkale boğazı) h31 TR
Dārus-Salām / दारुस-सलाम a1, p0 TZ > Dār-es-Salām
Ḍerā Ismāil Ḳhān / डेरा इस्माइल ख़ान (Derah Isma‘īl Ḳhān, Dera Ismail Khan) p0 PK
Ḍhākā / ढाका (Dhaka, Ḍhākā) a1, p100 BD
Dhaulāgirī / धौलागिरी (Dhaulagiri) o1 NP
Dhavalāgiri / धवलागिरि o1 NP > Dhaulāgirī
Dhruv-sāgar / ध्रुव-सागर h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US) > Uttar-Dhruv mahāsāgar
Dinājpur / दिनाजपुर (Dinajpur, Dinājpur) a2, p0 BD
Dohazārī / दोहज़ारी (Dohazari) p0 BD
Dushaṁbe / दुशंबे (Dushanbe) a21, p100 TJ
Eḍinbarā / एडिनबरा (Edinburgh) a2, p0 GB
Eljīriyā / एलजीरिया a01 F : DZ > Aljīriyā
Eṁsṭarḍam / एंस्टर्डम (Amsterdam) p100 NL
Eshiyā / एशिया (Asia, Asie) r0 A
Eshiyā, Dakṣhiṇ-Pūrvī / एशिया, दक्षिण-पूर्वी r0 A > Dakṣhiṇ-Pūrvī Eshiyā
Eshiyā, Laghu- / एशिया, लघु- r22 TR > Laghu-Eshiyā
Eshiyā, Madhya- / एशिया, मध्य- r0 A : KG, KZ, TJ, TM, UZ > Madhya-Eshiyā
Eshiyā, Pashchimī / एशिया, पश्चिमी r0 A > Pashchimeshiyā
Estoniyā / एस्तोनिया (Eesti) a01 E : EE
Esṭoniyā / एस्टोनिया a01 E : EE > Estoniyā
Etheńs / एथेंस (Athína) p100 GR
Evaresṭ / एवरेस्ट o1 A : CN, NP > Chomolańgmā
Fāras kī khāṙī / फ़ारस की खाड़ी (Persian Gulf, Golfe Persique, Al-Khalīj al-‘Arabī, Khalīj-e Fārs) h32 A (AE, BH, IQ, IR, KW, QA, SAU)
Farāt / फ़रात (Al-Furāt, Fırat) h4 A : IQ, SY, TR
Fijī / फ़िजी (Fiji, Viti) a01, r1" O : FJ
Filipāin / फ़िलिपाइन (Pilipinas, Philippines) a01, r1" A : PH
Filīpīn / फ़िलीपीन a01, r1" A : PH > Filipāin
Filistīn / फ़िलिस्तीन (Palestine, P., Ereẕ Yisra’él, Falasţīn) r5 A : IL, PS
Finlaińḍ / फ़िनलैंड (Suomi, Finland) a01 E : FI
Furāt / फ़ुरात h4 A : IQ, SY, TR > Farāt
Gaiṁbiyā / गैंबिया h4 F : GM, GN > Gāṁbiyā
Gāṁbiyā / गांबिया (The Gambia) a01 F : GM
Gāṁbiyā / गांबिया (Gambia, Gambie) h4 F : GM, GN
Gaurīshańkar / गौरीशंकर (Gaurisankar, Gelishanka Feng) o1 A : CN, NP
G̣aznī / ग़ज़नी (Ghaznī, G.) p0 AF
Gilgit / गिलगित (Gilgit, G., Gilgit) p0 PK
Ginī / गिनी (Guinée) a01 F : GN
Ginī, Viṣhuvatīya / गिनी, विषुवतीय a01 F : GQ > Viṣhuvatīya Ginī
Greṭ Briṭen / ग्रेट ब्रिटेन (United Kingdom) a01 E : GB
Gurjīstān / गुर्जीस्तान a01 A : GE > Jārjiyā
Habsh / हब्श a01 F : ET > Ithiyopiyā
Haidarābād / हैदराबाद (Haidarābād, Hyderabad) p0 PK
Hākāiḍo / हाकाइडो (Hokkaidō) a2, r1 JP
Hālaińḍ / हालैंड a01 E : NL > Nīdarlaińḍ"s
Hańgarī / हंगरी (Magyarország) a01 E : HU
Hańgerī / हंगेरी a01 E : HU > Hańgarī
Hāńgkāńg / हांगकांग (Xianggang, Hong Kong) a1sr CN
Hāńshū / हांशू (Honshū) r1 JP
Hińdachīn / हिंदचीन (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN
Hińd dvīp-samūh, Pashchimī / हिंद द्वीप-समूह, पश्चिमी r1" S, N > Vesṭ Īńḍīz
Hińdeshiyā / हिंदेशिया a01 A : ID > Ińḍoneshiyā
Hińd-mahāsāgar / हिंद-महासागर (Indian Ocean, Océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Hińdūrāj / हिंदूराज (Hindu Rāj) o11 PK
Hvāńgho / ह्वांगहो (Huang He, Hatan Gol, Ma Qu) h4 CN
Ikvāḍor / इक्वाडोर a01 S : EC > Ikveḍor
Ikveḍor / इक्वेडोर (Ecuador) a01 S : EC
Ińḍiyā mahāsāgar / इंडिया महासागर h0 A, F, O (AQ, Atl) > Hińd-mahāsāgar
Īńḍīz, Vesṭ / ईंडीज़, वेस्ट r1" S, N > Vesṭ Īńḍīz
Ińḍochīn / इंडोचीन r22 A : KH, LA, MY, TH, VN > Hińdachīn
Ińḍoneshiyā / इंडोनेशिया (Indonesia) a01 A : ID
Ińḍonīsiyā / इंडोनीसिया a01 A : ID > Ińḍoneshiyā
Ińglaińḍ / इंग्लैंड (England) a1 GB
Ińglistān / इंग्लिस्तान a1 GB > Ińglaińḍ
Īrān / ईरान (Īrān) a01 A : IR
Irāq / इराक़ (‘Irāq) a01 A : IQ
Īrāvadī / ईरावदी (Ayeyarwady, Eyawadi Myit) h4 MM
Irāvadī / इरावदी h4 MM > Īrāvadī
Iskańdariyā / इसकंदरिया a1, p0 EG > Sikańdariyā
Islāmābād / इस्लामाबाद (Islāmābād, Islamabad) p100 PK
Ispain / इस्पैन a01 E : ES > Spen
Issīq-Kūl / इस्सीक़-कूल (Isıkköl) h2 KG
Iṭalī / इटली (Italia) a01 E : IT
Ithiyopiyā / इथियोपिया (Ityop’ya) a01 F : ET
Izrāil / इज़राइल (Yisra’él, Isrā’īl) a01 A : IL
Izrāyal / इज़रायल a01 A : IL > Izrāil
Jagārtā / जगार्ता # p100 ID > Jakartā
Jaikobābād / जैकोबाबाद (Jacobabad, J.) p0 PK
Jakartā / जकर्ता (Jakarta) p100 ID
Jākārtā / जाकार्ता p100 ID > Jakartā
Jalālābād / जलालाबाद (Jalālābād, J.) p0 AF
Jampur / जमपुर (Jāmpur) p0 PK
Jańjībār / जंजीबार (Unguja, Zanzibar) a9, r1, r5 TZ
Jāńsbarg / जांसबर्ग p0 ZA > Johāńsbarg
Jāpān / जापान (Nihon) a01 A : JP
Jāpān sāgar / जापान सागर (Sea of Japan, Mer du Japon, Nihon-kai, Tong-hae, Japonskoe more) h1 A (JP, KP, KR, RU)
Jārḍan / जार्डन a01 A : JO > Jorḍan
Jārjiyā / जार्जिया (Sakartvelo) a01 A : GE
Jarmanī / जर्मनी (Deutschland) a01 E : DE
Jāvā / जावा (Jawa) r1 ID
Jenevā / जेनेवा (Genève) a1, p0 CH
Jerūsalam / जेरूसलम (Jerusalem, Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds) p0 A : IL, PS
Jerusalam / जेरुसलम p0 A : IL, PS > Jerūsalam
Jerushalam / जेरुशलम p0 A : IL, PS > Jerūsalam
Jerūshalam / जेरूशलम p0 A : IL, PS > Jerūsalam
Jiddā / जिद्दा (Jiddah) p0 SAU
Johāńsbarg / जोहांसबर्ग (Johannesburg, J.) p0 ZA
Johańsbarg / जोहंसबर्ग p0 ZA > Johāńsbarg
Jorḍan / जोर्डन (Al-Urdun) a01 A : JO
Kābul / काबुल (Kābul, Kābol) p100 AF
Kāhirā / काहिरा (Al-Qāhirah) a1, p100 EG
Kaimarūn / कैमरून (Cameroun, Cameroon) a01 F : CM
Kaiṁbrij / कैंब्रिज (Cambridge) p0 GB
Kaināḍā / कैनाडा a01 N : CA > Kanāḍā
Kainarī dvīp-samūh / कैनरी द्वीप-समूह (Canarias) a1, r1" ES
Kainbarā / कैनबरा (Canberra) p100 AU
Kainberā / कैनबेरा p100 AU > Kainbarā
Kaińḍī / कैंडी (Kandy, Mahanuvara, Kaṇṭi) a2, p0, @1 LK
Kairībiyan sāgar / कैरीबियन सागर (Caribbean Sea, Mer des Antilles) h1 N, S
Kairo / कैरो a1, p100 EG > Kāhirā
Kākeshas / काकेशस (Caucasus Mountains, Caucase) o1" A, E : AM, AZ, GE, IR, RU, TR
Kākeshiyā / काकेशिया (Caucasia, Caucasie) r0 A, E
Kālā sāgar / काला सागर (Black Sea, Mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Kāmarūn / कामरून a01 F : CM > Kaimarūn
Kaṁboḍiyā / कंबोडिया (Kâmpŭchéa) a01 A : KH
Kaṁboj / कंबोज a01 A : KH > Kaṁboḍiyā
Kanāḍā / कनाडा (Canada, C.) a01 N : CA
Kāńchanchańgā / कांचनचंगा o1 NP > Kāńchańjuńgā
Kāńchanjańghā / कांचनजंघा o1 NP > Kāńchańjuńgā
Kańchanjańghā / कंचनजंघा o1 NP > Kāńchańjuńgā
Kāńchańjuńgā / कांचंजुंगा (Kanchenjunga) o1 NP
Kańdhār / कंधार (Kandahār, K.) p0 AF
Kāńgo / कांगो (Congo) a01 F : CG
Kāńgo / कांगो (Congo, C.) h4 F : CG, AO, CD
Karāchī / कराची (Karāchī, Karachi) p0 PK
Kārḍilerā / कार्डिलेरा (Cordilleras) o1" N, S
Kārdiyerā / कारदियेरा o1" N, S > Kārḍilerā
Karmānshāh / करमानशाह (Kermānshāh) p0 IR
Kāshgar / काशगर (Kaxgar, Kashi) a2, p0 CN
Kāspiyan sāgar / कास्पियन सागर (Caspian Sea, Mer Caspienne, Xazar dənizi, Daryā-ye Māzandarān, Kaspīy teñizi, Kaspijskoe more, Kaspi deňzi) h1 A : AZ, IR, KZ, RU, TM
Kāṭhmāńḍo / काठमांडो p100 NP > Kāṭhmāńḍū
Kāṭhmāńḍū / काठमांडू (Kāṭhmāḍauṁ) p100 NP
Kenbairā / केनबैरा p100 AU > Kainbarā
Keniyā / केनिया (Kenya, K.) a01 F : KE
Kenyā / केन्या a01 F : KE > Keniyā
Kepṭāun / केपटाउन (Cape Town, Kaapstad) p0 ZA
Kerībo sāgar / केरीबो सागर h1 N, S > Kairībiyan sāgar
Kero / केरो a1, p100 EG > Kāhirā
Ḳhaibar darrā / ख़ैबर दर्रा (Khyber Pass, de Khaybar Kowtal, Darah-i Ḳhaibar) o21 A : AF, PK
Ḳhairpur / ख़ैरपुर (Khairpur) p0 PK
Khulnā / खुलना (Khulnā) a2, p0 BD
Kibras / किब्रस a01, r1 A : CY > Sāipras
Kīev / कीएव (Kyiv) a11, p100 UA
Kilimańjāro / किलिमंजारो (Kilimanjaro, K.) o1 TZ
Kīniyā / कीनिया a01 F : KE > Keniyā
Kishīnev / किशीनेव (Chişinău) a11, p100, @1 MD
Kokashas / कोकशस o1" A, E : AM, AZ, GE, IR, RU, TR > Kākeshas
Kolambiyā / कोलम्बिया (Colombia) a01 S : CO
Kolambo / कोलम्बो (Colombo, Kŏḷamba, Kŏl̮umpu) a2, p100, @1 LK
Komillā / कोमिल्ला (Comilla, Kumillā) a2, p0 BD
Końgo / कोंगो h4 F : CG, AO, CD > Kāńgo
Kopenhaigan / कोपेनहैगन (København) p100 DK
Kopenhegen / कोपेनहेगेन p100 DK > Kopenhaigan
Koriyā / कोरिया (Han) a0" A : KP, KR
Koriyā, Dakṣhiṇ / कोरिया, दक्षिण a01 A : KR > Dakṣhiṇ Koriyā
Koriyā, Uttarī / कोरिया, उत्तरी a01 A : KP > Uttarī Koriyā
Krāimiyā / क्राइमिया (Krym, K., Qırım) a1re, r22 UA
Krimiyā / क्रिमिया a1re, r22 UA > Krāimiyā
Krīmiyā / क्रीमिया a1re, r22 UA > Krāimiyā
Kṛṣhṇa sāgar / कृष्ण सागर h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA) > Kālā sāgar
Kuālā-Laṁpur / कुआला-लंपुर (Kuala Lumpur) a1te, p100 MY
Kuvait / कुवैत (Al-Kuwayt) a01 A : KW
Kvālā-Laṁpur / क्वाला-लंपुर a1te, p100 MY > Kuālā-Laṁpur
Kveṭā / क्वेटा (Ko-iṭṭah, Quetta) p0 PK
Laghu-Eshiyā / लघु-एशिया (Küçük Asya) r22 TR
Lagzambarg / लग्ज़मबर्ग a01 E : LU > Laksembarg
Lāhaur / लाहौर (Lāhaur, Lahore) p0 PK
Laiṭviyā / लैटविया a01 E : LVA > Lāṭviyā
Laksembarg / लक्सेमबर्ग (Luxembourg, Luxemburg, Lëtzebuerg) a01 E : LU
Lāl sāgar / लाल सागर (Red Sea, Mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SAU, SD, YE)
Lańdan / लंदन (London) p100 GB
Lańḍan / लंडन p100 GB > Lańdan
Lańkā / लंका a01 A : LK > Shrīlańkā
Lańkā / लंका (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) r1 LK
Lāṭviyā / लाटविया (Latvija) a01 E : LVA
Laupnār jhil / लौपनार झिल h2 CN > Lobnor jhil
Lāyalpur / लायलपुर # (Faisalābād, Faisalabad) p0 PK
Lebanān / लेबनान (Lubnān) a01 A : LB
Leveńṭ / लेवेंट a01 A : LB > Lebanān
Lhāsā / ल्हासा (Lhasa) p0, @1 CN
Lībiyā / लीबिया (Lībyah) a01 F : LY
Libiyā / लिबिया a01 F : LY > Lībiyā
Lithuāniyā / लिथुआनिया (Lietuva) a01 E : LT
Lobnor jhil / लोबनोर झिल (Lop Nur) h2 CN
Lūzān / लूज़ान (Luzon, Pulong Lusong) r1 PH
Maḍāgāskar / मडागास्कर (Madagasikara, Madagascar) a01, r1 F : MG
Madhya-Afrīkā Gaṇarājya / मध्य-अफ़्रीका गणराज्य (République centrafricaine, Ködörösêse tî Bêafrîka) a01 F : CF
Madhya-Amarīkā / मध्य-अमरीका (Central America, Amérique Central) r0 N, S
Madhya-Eshiyā / मध्य-एशिया (Central Asia, Asie centrale) r0 A : KG, KZ, TJ, TM, UZ
Madhya-Pūrv / मध्य-पूर्व r0 A, F > Nikaṭ Pūrv
Madīnā / मदीना (Al-Madīnah) p0 SAU
Maiḍriḍ / मैड्रिड p100 ES > Meḍriḍ
Maijāgāskar / मैजागास्कर a01, r1 F : MG > Maḍāgāskar
Maiksiko / मैक्सिको a01 N : MX > Meksiko
Maińḍale / मैंडले (Mandalay, Mandale) a2, p0 MM
Makkā / मक्का (Makkah) p0 SAU
Malākā / मलाका r22 A : MM, MY, TH > Malakkā
Malākā jalpraṇālī / मलाका जलप्रणाली h31 A : ID, MY, SG > Malakkā jalpraṇālī
Malakkā / मलक्का (Malay Peninsula, Presqu’île de Malacca, Bashu Kyunzwè, Melaka, Khapsamut Male) r22 A : MM, MY, TH
Malakkā jalpraṇālī / मलक्का जलप्रणाली (Selat Malaka, Selat Melaka) h31 A : ID, MY, SG
Malāyā / मलाया (Melayu) r5 MY
Malaya / मलय r5 MY > Malāyā
Malāyā kā dvīp-samūh / मलाया का द्वीप-समूह (Malay Archipelago, Archipel Malais, Nusantara, N.) r1" A : BN, ID, MY, PH
Malaya prāyadvīp / मलय प्रायद्वीप r22 A : MM, MY, TH > Malakkā
Malayeshiyā / मलयेशिया (Malaysia) a01 A : MY
Maldīvī dvīp-samūh / मलदीवी द्वीप-समूह (Dhivehiraajje) a01, r1" A : MV
Māldvīp / मालद्वीप a01, r1" A : MV > Maldīvī dvīp-samūh
Maleshiyā / मलेशिया a01 A : MY > Malayeshiyā
Mānasarovar / मानसरोवर (Mapam Yumco) h2 CN
Māńḍale / मांडले a2, p0 MM > Maińḍale
Mańgoliyā / मंगोलिया (Mongol Uls) a01 A : MN
Mańgoliyā, Bāhya / मंगोलिया, बाह्य ^ a01 A : MN > Mańgoliyā
Marākesh / मराकेश (Marrakech, Marrākush) a1, p0 MA
Mārakko / मारक्को a01 F : MA > Morakko
Marāko / मराको a01 F : MA > Morakko
Marā sāgar / मरा सागर h2 A : IL, JO, PS > Mṛtsāgar
Mārishas / मारिशस (Mauritius, Maurice) a01, r1 F : MU
Māriṭāniyā / मारिटानिया (Mūrītāniyā, Mauritanie) a01 F : MR
Mārītāniyā / मारीतानिया a01 F : MR > Māriṭāniyā
Marmar sāgar / मरमर सागर (Marmara) h1 TR
Mārmurā sāgar / मारमुरा सागर h1 TR > Marmar sāgar
Māsko / मास्को (Moskva) p100, a1go RU
Masqat / मसक़त (Masqaţ) a1, p100 OM
Maurishas / मौरिशस a01, r1 F : MU > Mārishas
Meḍāgāskar / मेडागास्कर a01, r1 F : MG > Maḍāgāskar
Meḍriḍ / मेड्रिड (Madrid) p100 ES
Mekom̐g / मेकोँग (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Meksiko / मेक्सिको (México) a01 N : MX
Meshed / मेशेद (Mashhad) p0 IR
Mesopoṭāmiyā / मेसोपोटामिया (‘Arḑ al-Jazīrah) r5 A : IQ, SY
Mīkām̐g / मीकाँग h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN > Mekom̐g
Mīnām / मीनाम (Chao Phraya) h4 TH
Mishra / मिश्र a01 F : EG > Misra
Misra / मिस्र (Mişr) a01 F : EG
Morakko / मोरक्को (Al-Maghrib) a01 F : MA
Morākko / मोराक्को a01 F : MA > Morakko
Mṛtsāgar / मृतसागर (Yam-haMelaẖ, Al-Baḩr al-Mayyit) h2 A : IL, JO, PS
Multān / मुल्तान (Multān, Multan) p0 PK
Nāijeriyā / नाइजेरिया a01 F : NG > Nāijīriyā
Nāijīriyā / नाइजीरिया (Nigeria, Nijeriya) a01 F : NG
Naipāl / नैपाल a01 A : NP > Nepāl
Nāmpeh / नामपेह a11, p100 KH > Nompenh
Nańgā Parvat / नंगा पर्वत (Nāngāparbat, Nanga Parbat) o1 PK
Nārve / नार्वे (Norge, Noreg) a01 E : NO
Nepāl / नेपाल (Nepāl) a01 A : NP
Nīdarlaińḍs / नीदरलैंड्‌स (Nederland) a01 E : NL
Nikaṭ Pūrv / निकट पूर्व (Middle East, Proche-Orient) r0 A, F
Nīl / नील (An-Nīl) h4 F : UG, SD, EG
Nīpar / नीपर (Dniapro, Dnepr, Dnipro) h4 E : BY, RU, UA
Nompenh / नोमपेन्ह (Phnum Pénh) a11, p100 KH
Nyūjīlaińḍ / न्यूजीलैंड (New Zealand, Aotearoa) a01 O : NZ
Nyūyārk / न्यूयार्क (New York) p0 US
Oshiyānā / ओशियाना (Oceania, Océanie) r0 O
Pairis / पैरिस a2, p100 FR > Peris
Paḳhtūnistān / पख़तूनिस्तान (Pas̠ẖtūnistān, Paḳhtūnistān, Pushtunistan) r5 A : AF, PK
Pākistān / पाकिस्तान (Pākistān, Pakistan) a01 A : PK
Pākistān, Pashchimī / पाकिस्तान, पश्चिमी # a01 A : PK > Pākistān
Pākistān, Pūrvī / पाकिस्तान, पूर्वी # a01 A : BD > Bańglādesh
Pāmīr / पामीर (Pamirs, Pamir, Pāmīr, Pamir, Pomir) o1" A : AF, CN, TJ
Pańjāb / पंजाब (Panjāb, The Punjab) a1 PK
Pārāguā / पारागुआ a01 S : PY > Perāgve
Parāgvey / पराग्वेय a01 S : PY > Perāgve
Pashchimeshiyā / पश्चिमेशिया (South West Asia) r0 A
Pashchimī Eshiyā / पश्चिमी एशिया r0 A > Pashchimeshiyā
Pashchimī Hińd dvīp-samūh / पश्चिमी हिंद द्वीप-समूह r1" S, N > Vesṭ Īńḍīz
Pashchimī Pākistān / पश्चिमी पाकिस्तान # a01 A : PK > Pākistān
Pāsifik mahāsāgar / पासिफ़िक महासागर h0 A, N, O, S (AQ, Pac) > Prashāńt mahāsāgar
Pekińg / पेकिंग (Beijing) a1sh, p100 CN
Pelesṭāin / पेलेस्टाइन r5 A : IL, PS > Filistīn
Perāguvā / पेरागुवा a01 S : PY > Perāgve
Perāgve / पेराग्वे (Paraguay, P.) a01 S : PY
Peris / पेरिस (Paris) a2, p100 FR
Perū / पेरू (El Perú, Piru) a01 S : PE
Peshāvar / पेशावर (Pashāvar, Peshawar) p0 PK
Phrāńs / फ्रांस (France) a01 E : FR
Pīkińg / पीकिंग a1sh, p100 CN > Pekińg
Pīlā sāgar / पीला सागर (Yellow Sea, Mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR)
Pīrū / पीरू a01 S : PE > Perū
Pīt nadī / पीत नदी h4 CN > Hvāńgho
Pīt sāgar / पीत सागर h1 A (CN, KP, KR) > Pīlā sāgar
Pnāmpen / प्नामपेन a11, p100 KH > Nompenh
Polaińḍ / पोलैंड (Polska) a01 E : PL
Porchyugāl / पोर्च्युगाल a01 E : PT > Purtagāl
Prashāńt mahāsāgar / प्रशांत महासागर (Pacific Ocean, Océan Pacifique) h0 A, N, O, S (AQ, Pac)
Prashāńt sāgar / प्रशांत सागर h0 A, N, O, S (AQ, Pac) > Prashāńt mahāsāgar
Punākhā / पुनाखा (Punakha) p0 BT
Purchagāl / पुर्चगाल a01 E : PT > Purtagāl
Purtagāl / पुर्तगाल (Portugal) a01 E : PT
Pūrv, Nikaṭ / पूर्व, निकट r0 A, F > Nikaṭ Pūrv
Pūrv, Sudūr / पूर्व, सुदूर r0 A > Sudūr Pūrv
Pūrvī Bańgāl / पूर्वी बंगाल # a01 A : BD > Bańglādesh
Pūrvī Chīn sāgar / पूर्वी चीन सागर (East China Sea, Mer de Chine orientale, Dong Hai, Higashi-Shina-kai, Nam-hae) h1 A (CN, JP, KR)
Pūrvī Pākistān / पूर्वी पाकिस्तान # a01 A : BD > Bańglādesh
Qarāqūm / क़राक़ूम (Garagum) f31 TM
Qarāqum / क़राक़ुम f31 TM > Qarāqūm
Qārāqum / क़ाराक़ुम f31 TM > Qarāqūm
Qatar / क़तर (Qaţar) a01 A : QA
Qazāḳhstān / क़ज़ाख़स्तान (Qazaqstan, Kazahstan) a01 A : KZ
Qazākistān / क़ज़ाकिस्तान a01 A : KZ > Qazāḳhstān
Qizīlqūm / क़िज़ीलक़ूम (Qızılqum, Qizilqum) f31 A : KZ, UZ
Rabāt / रबात (Rabat, Ar-Ribāţ) p100 MA
Rābāt / राबात p100 MA > Rabāt
Rākī parvat / राकी पर्वत (Rocky Mountains) o1" N : CA, US
Rākīz / राकीज़ o1" N : CA, US > Rākī parvat
Rańgpur / रंग्पुर (Rangpur, Rańpur) a2, p0 BD
Rańgūn / रंगून (Yangon, Yangôn) a2, p100 MM
Rāvalpińḍī / रावलपिंडी (Rāvalpinḍī, Rawalpindi) p0 PK
Ravāńḍā / रवांडा a01 F : RW > Ruāńḍā
Riyād / रियाद (Ar-Riyāḑ) p100 SAU
Rom / रोम (Roma) a2, p100 IT
Ruāńḍā / रुआंडा (Rwanda, R., Rwanda) a01 F : RW
Ruāńdā / रुआंदा a01 F : RW > Ruāńḍā
Rūmāniyā / रूमानिया (România) a01 E : RO
Rūm-sāgar / रूम-सागर h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR) > Bhūmadhya-sāgar
Rūs / रूस (Rossija) a01 A, E : RU
Sābāh / साबाह (Sabah) a1 MY
Sahārā / सहारा (Sahara, S.) f31 F
Sahrā / सहरा f31 F > Sahārā
Sāipras / साइप्रस (Kýpros, Kıbrıs) a01, r1 A : CY
Saipras / सैप्रस a01, r1 A : CY > Sāipras
Sakkar / सक्कर (Sukkur) p0 PK
Sāloman dvīp-samūh / सालोमन द्वीप-समूह r1" O : PG, SB > Soloman dvīp-samūh
Sālvin / सालविन (Salween, Salouen, Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin Myit, Mae Nam Sarawin) h4 A : CN, MM, TH
Samarkańd / समरकंद (Samarqand) a21, p10 UZ
Sānā / साना (Şan‘ā’) a1, p100 YE
Sańyukta Rājya Amarīkā / संयुक्त राज्य अमरीका (United States of America) a01 N : US
Sańyukta Rāṣhṭra Amarīkā / संयुक्त राष्ट्र अमरीका a01 N : US > Sańyukta Rājya Amarīkā
Sārāvāk / सारावाक (Sarawak) a1 MY
Sargodhā / सरगोधा (Sargodha) p0 PK
Saūdī Arab / सऊदी अरब a01 A : SAU > Arab Saūdī
Senegāl / सेनेगाल (Sénégal) a01 F : SN
Senegāl / सेनेगाल (Sénégal, S., As-Sinighāl) h4 F : ML, MR, SN
Senīgal / सेनीगल h4 F : ML, MR, SN > Senegāl
Shām / शाम (Sūriyā) a01 A : SY
Shańghāī / शंघाई (Shanghai) a1sh, p0 CN
Shāńt mahāsāgar / शांत महासागर h0 A, N, O, S (AQ, Pac) > Prashāńt mahāsāgar
Shrīlańkā / श्रीलंका (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Shrīlańkā / श्रीलंका r1 LK > Lańkā
Shvet sāgar / श्वेत सागर (Beloe more, Vienanmeri, Serako jamx) h1 RU
Sikańdariyā / सिकंदरिया (Al-Iskandarīyah) a1, p0 EG
Sikańdriyā / सिकंद्रिया a1, p0 EG > Sikańdariyā
Silhaṭ / सिलहट (Sylhet, Sileṭ) a2, p0 BD
Silhaṭ / सिल्हट a2, p0 BD > Silhaṭ
Silon / सिलोन # r1 LK > Lańkā
Sīlon / सीलोन # r1 LK > Lańkā
Sīmā prāńt, Uttar-Pashchimī / सीमा प्रांत, उत्तर-पश्चिमी a1 PK > Uttar-Pashchimī Sīmā prāńt
Siṁhal / सिंहल r1 LK > Lańkā
Siṁhaldvīp / सिंहलद्वीप r1 LK > Lańkā
Sińdh / सिंध (Sindh, S.) a1 PK
Sińgāpur / सिंगापुर (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
Sińkyāńg prāńt / सिंक्यांग प्रांत a1zz CN > Tinstin
Siriyā / सिरिया a01 A : SY > Shām
Sīriyā / सीरिया a01 A : SY > Shām
Soloman dvīp-samūh / सोलोमन द्वीप-समूह (Solomon Islands) r1" O : PG, SB
Somālī / सोमाली (Soomaaliya, Aş-Şūmāl) a01 F : SO
Somāliyā / सोमालिया a01 F : SO > Somālī
#Soviyat Samājavādī Gaṇarājya Sańdh / सोवियत समाजवादी गणराज्य संध a01 A, E > Soviyat Sańdh
#Soviyat Sańdh / सोवियत संध (Sovetskij Sojuz) a01 A, E
Spen / स्पेन (España) a01 E : ES
Sudūr Pūrv / सुदूर पूर्व (Far East, Extrême-Orient) r0 A
Sulemān dvīp-samūh / सुलेमान द्वीप-समूह r1" O : PG, SB > Soloman dvīp-samūh
Sulemān parvat / सुलेमान पर्वत (Koh-i Sulaimān, Sulaiman Range) o1" PK
Sumātrā / सुमात्रा (Sumatera) r1 ID
Sumeru mahāsāgar / सुमेरु महासागर h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US) > Uttar-Dhruv mahāsāgar
Suvarṇadvīp / सुवर्णद्वीप r1 ID > Sumātrā
Svīḍan / स्वीडन (Sverige) a01 E : SE
Sviṭzarlaińḍ / स्विट्‌ज़रलैंड (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) a01 E : CH
Svīṭzarlaińḍ / स्वीट्‌ज़रलैंड a01 E : CH > Sviṭzarlaińḍ
Syālkoṭ / स्यालकोट (Siyālkoṭ, Sialkot) p0 PK
Syām / स्याम ^ a01 A : TH > Thāīlaińḍ
Syām kī khāṙī / स्याम की खाड़ी (Gulf of Thailand, Golfe de Thaïlande, Chhuksâmŭtr Thai, Ao Thai, vịnh Thái Lan) h32 A (KH, MY, TH, VN)
Tabbat / तब्बत a1zz CN > Tibbat
Ṭaińgānīkā / टैंगानीका a9 TZ > Tańgānyīkā
Tājikistān / ताजिकिस्तान (Tojikiston) a01 A : TJ
Ṭańgānikā / टंगानिका a9 TZ > Tańgānyīkā
Tańgānyīkā / तंगान्यीका (Tanganyika, T.) a9 TZ
Ṭarkī / टर्की a01 A, E : TR > Turkī
Tāshqańd / ताशक़ंद (Toshkent) a11, p100 UZ
Tehrān / तेहरान (Tehrān) p100 IR
Ṭems / टेम्स (Thames) h4 GB
Thāīdesh / थाईदेश a01 A : TH > Thāīlaińḍ
Thāīlaińḍ / थाईलैंड (Prathet Thai) a01 A : TH
Thāilaińḍ / थाइलैंड a01 A : TH > Thāīlaińḍ
Thimbū / थिम्बू (Thimphu) p100 BT
Thimphū / थिम्फू p100 BT > Thimbū
Thiyāṁ-Shān / थियां-शान o1" A : CN, KG > Tiyān-Shān
Tibbat / तिब्बत (Tibet, Boiyü, Xizang) a1zz CN
Tinstin / तिन्सतिन (Xinjiang, Xinjang, Xinjiang) a1zz CN
Tiyān-Shān / तियान-शान (Tian Shan, Ala-Too) o1" A : CN, KG
Ṭriniḍāḍ aur Ṭobāgo / ट्रिनिडाड और टोबागो (Trinidad and Tobago) a01 S : TT
Turkī / तुर्की (Türkiye) a01 A, E : TR
Turkmanistān / तुर्कमनिस्तान (Türkmenistan) a01 A : TM
Turkmāniyā / तुर्कमानिया a01 A : TM > Turkmanistān
Tuṣhār-samudra / तुषार-समुद्र h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US) > Uttar-Dhruv mahāsāgar
Urugve / उरुग्वे (Uruguay) a01 S : UY
Uttamāshāńtrīya / उत्तमाशांतरीय (Cape of Good Hope, Kaap die Goeie Hoop) r21 ZA
Uttar-Dhruv mahāsāgar / उत्तर-ध्रुव महासागर (Arctic Ocean, Océan Glacial Arctique) h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US)
Uttarī Amarīkā / उत्तरी अमरीका (North America, Amérique du Nord) r0 N
Uttarī Koriyā / उत्तरी कोरिया (Chosŏn) a01 A : KP
Uttarī sāgar / उत्तरी सागर (North Sea, Mer du Nord) h1 E (BE, DE, DK, GB, NL, NO)
Uttarīya him-sāgar / उत्तरीय हिम-सागर h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US) > Uttar-Dhruv mahāsāgar
Uttar-Pashchimī Sīmā prāńt / उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत (Sūbah-e Sarhad-e Shimāl Mag̣hrib, Northwest Frontier Province) a1 PK
Vārsā / वारसा (Warszawa) p100 PL
Varsā / वर्सा p100 PL > Vārsā
Vārsā / वार्सा p100 PL > Vārsā
Vāshińgṭan / वाशिंगटन (Washington) p100 US
Venejulā / वेनेजुला a01 S : VE > Venīzulā
Venejuyelā / वेनेजुयेला a01 S : VE > Venīzulā
Venijvīlā / वेनिज्वीला a01 S : VE > Venīzulā
Venīzulā / वेनीज़ुला (Venezuela) a01 S : VE
Vesṭ Īńḍīz / वेस्ट ईंडीज़ (West Indies, Indias Occidentales, Indes occidentales, West-Indië) r1" S, N
Vienā / विएना a1, p100 AT > Viyanā
Vieṭnām / विएटनाम a01 A : VN > Viyatnām
Viṣhuvatīya Ginī / विषुवतीय गिनी (Guinea Ecuatorial) a01 F : GQ
Viyanā / वियना (Wien) a1, p100 AT
Viyatnām / वियतनाम (Việt Nam) a01 A : VN
Viyenā / वियेना a1, p100 AT > Viyanā
Yaman / यमन (Al-Yaman) a01 A : YE
Yarūshalam / यरूशलम p0 A : IL, PS > Jerūsalam
Yavadvīp / यवद्वीप r1 ID > Jāvā
Yūnāiṭeḍ Kińgḍam / यूनाइटेड किंगडम a01 E : GB > Greṭ Briṭen
Yūnān / यूनान (Ellás) a01 E : GR
Yūreshiyā / यूरेशिया (Eurasia, Eurasie) r0 A, E
Yūrop / यूरोप (Europe, E.) r0 E
Yurop / युरोप r0 E > Yūrop
Yuruguye / युरुगुये a01 S : UY > Urugve
Yurugve / युरुग्वे a01 S : UY > Urugve
Zańzebār / ज़ंज़ेबार a9, r1, r5 TZ > Jańjībār
# : 308