Võõrnimed eestikeelses tekstis (2005)

Lisades kasutatakse EKI kohanimeandmebaasi tingtähistusi. Allikaviide (või aasta) on nurksulgudes, kooloni järel on antud leheküljed. Allikaviite järel kasutatakse tingmärke: # - nimekuju on allikas antud teisel kohal (nimevariandina), ~ nimekuju pole edasi antud täht-tähelt (erinevused on kas sidekriipsu kasutamises või suures-väikeses algustähes). Allikaviitele järgneb nimeobjekti liigikood (vt nende tähiseid) ja maatähis. Kui praegu on andmebaasis põhinimeks mingi muu nimi, siis antakse viide sellele. Iga loetelu alguses on antud kirjete üldarv. Väike arv loetelu lõpus näitab, kui mitu nime on praegu andmebaasis kirjas põhinimena.