Eesti Keele Instituudi kohanimeandmed

Place Names Data (in English)

Lisa:

Vt ka: