KULTUURI- JA KIRJANDUSTEOORIA TÖÖRÜHM
  Töörühm

  Kontakt
 kultuuriteooria
      [ät]gmail.com
UURIMISSUUNAD


Teadusteema siht on:

(1) uurida teoreetiliselt mimeesi kontseptsiooni, võttes üheks lähtepunktiks fiktsiooni (kunstilise väljamõeldise) filosoofilise mõtestamise ja selle funktsioonide uurimise; töötada selle põhjal välja uusi metodoloogilisi võimalusi eesti verbaalse ja visuaalse tekstikultuuri uurimiseks;

(2) analüüsida
– eri tüüpi (kirjalike, suuliste, visuaalsete) tekstide representatiivset potentsiaali,
– eesti tekstikultuuri seoseid oma ajastu sünkroonsete mõttevooludega,
– tekstikultuuri sisemise arenguloogika ja sotsiopoliitilistest protsessidest (nn murranguajastud) tingitu seoseid
– keskkonna esteetilist kogemist, argikogemust ja postmodernset osaluskultuuri.

Uurimisrühm korraldab koostöös Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudiga rahvusvahelist konverentsisarja "Koht ja paik/Place and Location" ja annab välja samanimelist kogumikku. Koostöös Eesti Kirjanike Liiduga korraldatakse konverentsisarja tänapäeva eesti kirjandusest ja kultuurist.

2009. a anti välja kirjanduse ja filosoofia suhteid käsitlev koguteos "20. sajandi mõttevoolud" (976 lk). Kogumiku eesmärk on avardada eesti kirjandusteadlase ja kirjandushuvilise filosoofilist horisonti ning näidata filosoofia rolli kultuuriruumi kujundamisel. Kogumik sisaldab 36 lähivaadet ja 10 erineva mõttevoolu üldtutvustust, kogumikku tegid kaastööd 33 autorit. Projekt jätkub Eesti kultuuri mõjutanud filosoofiliste voolude analüüsiga ning "20. sajandi mõttevoolude" kogumiku interaktiivse võrgukeskkonna loomisega.

Teadusteemat toetab ETF-i grant "Osaluskultuur küberruumis: kirjandus ja tema piirid" (2008–2011, grandi hoidja Piret Viires).