KULTUURI- JA KIRJANDUSTEOORIA TÖÖRÜHM
  Töörühm

  Kontakt
 kultuuriteooria
      [ät]gmail.com
VÄLJAANDED


Epp Annus (toim), 20. sajandi mõttevoolud. Kaastoimetajad Katrin Puik ja Neeme Lopp. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2009, 976 lk.

Kogumik annab ülevaate 20. sajandi olulisematest mõttevooludest ja mõtlejatest, pöörates tähelepanu ka filosoofia ja kultuuri vastastikele mõjudele. Kogumiku eesmärk on avardada eesti lugejate filosoofilist horisonti ning näidata filosoofia rolli kultuuriruumi kujundamisel. Kogumik sisaldab 36 lähivaadet ja 10 erineva mõttevoolu üldtutvustust, kogumikku tegid kaastööd 33 autorit. Kogumik ilmus 2009. aasta suvel, selle väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital. Kogumiku koostamise ja valmimise kestel on peetud rida teemaga seotud seminare.


Koht ja paik


Sari "Etüüde nüüdiskultuurist"

 • Neeme Lopp (toim), Hasso Krulli mõistatus. Etüüde nüüdiskultuurist 8. Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus; Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2019, 256 lk.
 • Luule Epner, Mari Laaniste (toim), (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides. Etüüde nüüdiskultuurist 7. Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus; Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2018, 224 lk.
 • Neeme Lopp (toim), Kivisildnik, põhjendamatu järjekindluse dogmaatik. Etüüde nüüdiskultuurist 6. Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus; Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2016, 216 lk.
 • Piret Viires, Virve Sarapik (toim), Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Mari Saadi maailm. Etüüde nüüdiskultuurist 5. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum; Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, 2015, 168 lk.
 • Jaak Tomberg, Sven Vabar (toim), Katsed nimetada saart. Artikleid fantastikast. Etüüde nüüdiskultuurist 4. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2013, 164 lk.
 • Sven Vabar (toim), Luhtatulek. Ekslemisi Mehis Heinsaare tihnikutes. Etüüde nüüdiskultuurist 3. Tallinn-Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus ja Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2011, 200 lk.
 • Virve Sarapik, Piret Viires (toim), Sügisball. Etüüde nüüdiskultuurist 2. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2010, 181 lk.
 • Virve Sarapik, Piret Viires (toim), Spiraali lagunemine. Jüri Ehlvesti maailm. Etüüde nüüdiskultuurist 1. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2009, 136 lk.

Teised kogumikud

 • Epp Annus (toim), A Postcolonial View on Soviet Era Baltic Cultures [erinumber]. - Journal of Baltic Studies, kd 47, nr 1, 2016.
 • Virve Sarapik (toim), Fiktsioon ja film. - Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 15, nr 4, 2006. [Erinumber.]
 • Timo Maran, Kadri Tüür (toim), Eesti looduskultuur. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, 2005, 431 lk.
 • Virve Sarapik (toim), Tekstuaalsus ja piltkunst. - Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 13, nr 1, 2004. [Erinumber.]
 • Virve Sarapik, Maie Kalda (toim), Kohanevad tekstid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti kultuuriloo ja folkloristika keskus, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool, 2005.
 • Virve Sarapik, Maie Kalda, Rein Veidemann (toim), Kohandumise märgid. Collegium litterarum 16. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002, 368 lk.
 • Timo Maran, Kadri Tüür (toim), Tekst ja loodus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 2000, 170 lk.

Väitekirjad

 • Eva Näripea, Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2011.
 • Katrin Puik, Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 8. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.
 • Jaak Tomberg, Kirjanduse lepitav otstarve. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 7. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.
 • Piret Viires, Postmodernism eesti kirjanduskultuuris. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 5. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.
 • Timo Maran, Mimikri kui kommunikatsioonisemiootiline fenomen. Dissertationes semioticae Universitatis Tartuensis 7. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005.

Monograafiad

 • Piret Viires, Postmodernism in Estonian Literary Culture. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlag, 2012, 152 lk.
 • Jaak Tomberg, Kirjanduse lepitav otstarve. (Sari Heuremata.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011, 200 lk.
 • Maie Kalda, Debora ja vennad. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2010, 472 lk.
 • Piret Viires, Eesti kirjandus ja postmodernism. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008, 112 lk.
 • Maie Kalda, Mis loom see on?. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2004, 389 lk. [Valimik artikleid ja arvustusi.]
 • Jaak Tomberg, Ekstrapolatiivne kirjutamine. Tulevikukirjutuse poeetikast. Studia Litteraria Estonica 7. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004, 108 lk.
 • Aare Pilv, Kadri Tüür, Sündmus. Koht. Collegium litterarum 15. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002, 192 lk.
 • Maie Kalda, Mis mees ta on?. Collegium litterarum 12. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2000, 400 lk.
 • Virve Sarapik, Keel ja kunst. oxymora 3. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1999, 336 lk.