SÜGISBALL


Koostajad Virve Sarapik ja Piret Viires.
Sarja "Etüüde nüüdiskultuurist" teine raamat.
Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2010. – 181 lk.
ISBN 978-9949-446-57-5
ISSN 1736-8251

Kogumiku aluseks on 9. juunil 2008 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis toimunud Mati Undi romaanile ning sellel põhinevale Veiko Õunpuu filmile pühendatud konverents.

SISUKORD:


MARI LAANISTE, VIRVE SARAPIK, PIRET VIIRES
Eessõna   lk. 8–9


I
Midagi pidi ju juhtuma

KALEV KESKÜLA
Külaelu roppusest päikeselinna    lk. 12–16

LUULE EPNER
Unt ja Brecht: võõritused "Sügisballis"    lk. 17–27

ANDRES KURG
Mustamäe "inimlikustamine". Mati Undi "Sügisball" 1970. aastate kriitiliste arhitektuuripraktikate taustal   lk. 28–38

EPP ANNUS
Asuandmisest. Mustamäest ja "Sügisballist"   lk. 39–50

PIRET VIIRES
Mustamäe - kolmkümmend aastat hiljem   lk. 51–56

VIRVE SARAPIK
Sügis uuslinnas   lk. 73–86

MARI LAANISTE, LEENA TORIM
Võõrandumine modernistlikus paneellinnas. Lasnamäe filmis "Sügisball".   lk. 87–94

JAN KAUS
Lasnamäe metamorfoosid   lk. 95–99


II
Kõik see kokku meenutas elu

IVO HEINLOO
"Sügisballi mitmest retseptsioonist   lk. 102–108

MARJU LAURISTIN
Arusaamatu autor?   lk. 109–111

REIN RUUTSOO
Šveitser Theo planeet   lk. 112–115

ANDRES LANGEMETS
Elu võimalikkusest   lk. 116–119

LEONHARD LAPIN
Arhitektina Mati Undi Mustamäel   lk. 120–122

MIHKEL MUTT
Proosaimpressioone 1979 (katkend)   lk. 123–124

SIRJE KIIN
Teised meist. Menukas "Sügisball" Soomes   lk. 125–126

Katkendeid   lk. 127–130

MALL JÕGI
"Sügisballi" retseptsiooni mõnest tahust   lk. 131–134

PIRET VIIRES
Mustamäe metamorfoosid   lk. 135–140

EPP ANNUS
Jalajäljed ja pilgud: Mati Undi Mustamäe   lk. 141–152

VIIVI LUIK
Sõna on rohkem kui sõna   lk. 153–154


III
Õhtuti paneelid närbusid

VALLE-STEN MAISTE
Magala üksildased armastajad pärast orgiat   lk. 159–161

MARGIT TÕNSON
Õnne valemi kuus muutujat   lk. 162–163

MARIA ULFSAK-ŠERIPOVA
Raskepärane ja ilus "Sügisball"   lk. 164–166

DONALD TOMBERG
Figuuridega küllastatud maastik. Katse vaadelda "Sügisballi" ruumi   lk. 167–172

KARLO FUNK
Utoopia ja elukeskkond "Sügisballil"   lk. 173–174Mati Undi "Sügisballi" valikbibliograafia   lk. 176–177

Mängufilmi "Sügisball" valikbibliograafia   lk. 178–181


Vt ka:

Mari Peegel, Unustamatu Unt kui magalakirjanik esseistide hambus. - Eesti Päevaleht, 3. september 2010.
Toomas Haug, "Unt + Mustamäe = ?". - Looming 2011, nr 1, lk 132-135.
Blogis "Loterii" ilmunud lühiarvustus - 31. juuli 2010.
Blogis "Kronotoop" ilmunud arvustus - 8. september 2010.

Kogumik "Sügisball" valiti ka 2010. aastal ilmunud 25 kõige kaunimalt kujundatud raamatu hulka. Vt nt 5. veebruaril 2011 ilmunud Postimeest.