KULTUURI- JA KIRJANDUSTEOORIA TÖÖRÜHM
  Töörühm

  Kontakt
kultuuriteooria
      [ät]gmail.com
Asutustevaheline kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm loodi 2003. aastal Eesti Kirjandusmuuseumi juurde. Praegu liidab see eri ülikoolide ja teadusasutuste uurijaid: Epp Annus, Luule Epner, Mari Laaniste, Neeme Lopp, Regina-Nino Mion, Katrin Puik, Virve Sarapik (töörühma juht), Jaak Tomberg, Sven Vabar ja Piret Viires. Varasematel aastatel on töörühma liikmed on olnud ka Maie Kalda, Mari Laanemets, Kaia Lehari, Timo Maran, Eva Näripea ja Kadri Tüür.

Uurimistööd on toetanud MOBERC grant "Eesti nüüdiskultuuri arengumustrid" (2016–2017), sihtfinantseeritavad teadusteemad "Mimeesi retoorilised alusmustrid ja eesti tekstikultuur" (2008–2013), "Eesti kirjanduse topoloogia ja tekstuur. [Intersemiootiline analüüs]" (2003–2007) jt projektid.

Töörühma toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Euroopa Regionaalarengu Fond