KULTUURI- JA KIRJANDUSTEOORIA TÖÖRÜHM
  Töörühm

  Kontakt
 kultuuriteooria
      [ät]gmail.com
EPP ANNUS
EluluguOlulisemad teaduspublikatsioonid


Haridus
 • dr.phil eesti kirjanduse erialal (väitekiri "Kuidas kirjutada aega", TÜ 2002)
 • mag.art eesti keele ja kirjanduse erialal (TÜ 1993)

Enesetäiendamised
 • Turu ülikool, Soome (1996 talv)
 • Cornell University, School of Criticism and Theory, Benedict Andersoni seminar “Late Nationalism” (1999 suvi)

Teenistuskäik
 • 2005 - Eesti Kirjandusmuuseum, vanemteadur
 • 1999 - 2001 - Tartu ülikooli kirjandusteooria õppetooli lektor
 • 1994 - 2004 - Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, teadur
 • 1996 - 1997 - Strathclyde University, Glasgow, külastav teadur
 • 1998 - Helsingi ülikool, külastav teadur

Grandid ja projektid
 • 2016 - 2019 - PUT1218 "Rahvuse intiimsus ja kultuuri kujutluspildid: kodu ja kultuur hilisnõukogude Eestis", Epp Annus, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2014 - 2019 - IUT22-2 "Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal", Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2014 - 2018 - EKKM14-318 "Monograafiasari "Heuremata"", Piret Viires, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.
 • 2017 - F/5016 "Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskuse arendamine", Piret Viires, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.
 • 2013 - 2015 - NSU "Partnership in the research circle of Nordic Summer University, 2013-2015 Heterologies of the Everyday", Epp Annus, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2014 - F/2313 "TLÜ Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskuse rajamine", Luule Epner, Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.
 • 2009 - 2013 - EKKM09-114 "Eelretsenseeritava humanitaarteadusliku monograafiasarja ”Heuremata” väljaandmise jätkamine", Piret Viires, Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.
 • 2008 - 2013 - SF0030054s08 "Mimeesi retoorilised alusmustrid ja eesti tekstikultuur", Virve Sarapik, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2010 - 2011 - 9421212 "Rahvusvahelise Kirjanduse ja Filosoofia Assotsiatsiooni 36. aastakonverentsi organiseerimine", Epp Annus, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2005 - 2008 - EKRM05-62 "Eelretsenseeritava humanitaarteadusliku monograafiasarja Heuremata väljaandmine", Piret Viires, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
 • 2005 - 2007 - 9430105 "Koguteos "20. sajandi mõttevoolud", Epp Annus, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2003 - 2007 - SF0242467s03 "Eesti identsusnarratiiv: Kultuuri ideoloogilised ja retoorilised mudelid", Jaan Undusk, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.
 • 2003 - 2007 - SF0032471s03 "Eesti kirjanduse topoloogia ja tekstuur. [Intersemiootiline analüüs]", Virve Sarapik, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2005 - 2006 - KM53306 Uurismisstipendium "Eesti rahvuslik identiteet", Epp Annus, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 2001 - 2002 - "Time, narrative, and the body", Epp Annus, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 1999 - 2001 - grant no 1668/1999 "Narrativising the national history", Epp Annus, Eesti Kirjandusmuuseum.

Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
 • 2017 - ... ajakirja "Popular Inquiry" kolleegiumi liige
 • 2016 - ... ajakirja "Keel ja Kirjandus" kolleegiumi liige
 • 2015 - ... rahvusvahelise uurimiskeskuse Research Center for Postcolonial and Posttotalitarian Studies (Univ of Wroclaw) liige
 • 2012 - ... Postcolonial Studies Initiative grupi liige (Utrechti ülikool)
 • 2012 - ... perioodilise väljaande "Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi toimetised" kolleegiumi liige
 • 2004 - ... eelretsensioonide kirjutamine ajakirjadele Keel ja Kirjandus, Kunstiteaduslikke Uurimusi, Methis, JBS, Artifact, Studia Philosophica Estonica, Social and Cultural Geography
 • 1998 - ... Kuulumine erialaliitudesse: Eesti Kirjanike Liit, International Association of Philosophy and Literature; Association for the Advancement of Baltic Studies, Eesti Kirjanduse Selts
 • 2016 - 2018 - rahvusvahelise uurimisgrupi Appearances of the Political liige (Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastus)
 • 2016 - 2019 - grandiprojekti juht "Rahvuse intiimsus ja kultuuri kujutluspildid: kodu ja kultuur hilisnõukogude Eestis" (PUT1218)
 • 2012 - 2015 - rahvusvahelise uurimisgrupi Heterologies of the Everyday (Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastus) koordinaator
 • 2012 - 2012 - peakorraldaja: International Association for Philosophy and Literature aastakonverents "Archeaologies of the Future", Tallinn
 • 2005 - 2006 - seminarisarja "Filosoofia ja kirjandus 20. sajandil" koordinaator
 • 2005 - 2009 - 34 autori koguteose "20. sajandi mõttevoolud" koostamine ja toimetamine
 • 2005 - 2005 - Nüpli XIII kevadkooli kaaskorraldaja
 • 2001 - 2002 - Eesti Teadusfondi grantiprojekti "Aeg, narratiiv ja keha: uurimus suhetest ja vastasmõjudest" (ETF4711) juht

Loometöö
 • Romaan “Sina, Matilda” (2007)
 • Väikelasteraamatud "Mari päev", "Oskar läheb õue", "Jaak ja lumi", "Jaak läheb poodi", "Väike lumehelbeke", "Unelaul kahel häälel", "Elavad tähed", "Oravaraamat", "Oravalapsed vanas majas", "Oravalapsed talvises metsas", "Uku ja kaelkirjak", "Auto ja põder", "Uku, kaelkirjak ja elevant"