Kõnekorpuse kasutamine

 

 

 

Kui teil on huvi kasutada kõnekorpust (foneemi tasandil märgendatud ja segmenteeritud helifailid) teaduslikel eesmärkidel, siis võtke palun ühendust helifailide süsteemi halduri Tõnis Nurgaga e-post tonis@eki.ee , tel 6177506. Kõnekorpuse kasutamise tingimused fikseeritakse vastavas lepingus.