Eesti keelenõukogu poolt 22. novembril esitletavat “Eesti keele arendamise strateegia (2004–2010)” projekti on tunnustanud paljud asutused, kellele seda seni on tutvustatud. Paljud on teinud märkusi. Diskussioon erisuguste lahendusvõimaluste üle ei ole kaugeltki lõppenud keelenõukogus eneses. Töötatakse strateegia õigus- ning rahastamisosa kallal.

Eesti keel on liiga tähtis selleks, et teha uisapäisa otsuseid. Töö strateegiaga jätkub ning keelenõukogu loodab seda teha koos rahvaga.

Keel on rahva oma. Rahvata poleks keelespetsialistide töö võimalik ning kui olekski, siis poleks sellel mõtet. Tänane rahvas oleme meie, homne ja ülehomne meie lapsed ja lapselapsed. Meie jaoks on keelt hoidnud meie esivanemad, meil tuleb seda hoida oma järglaste jaoks.

“Eesti keele arendamise strateegia (2004–2010)” on kava, mille eesmärgiks on tagada eesti keele areng ja toimimine täisväärtuslikuna, iseseisva riigi suhtlusvajadusi rahuldava keelena nii nimetatud aastatel kui ka tulevikus. Keele hoidmine ja arendamine on kallis ja nõuab igalt rahvalt aega ja vaeva. Mida väiksem rahvas, seda rohkem. Keelestrateegia peab näitama, kuidas saavutada soovitud tulemus otstarbekaima aja- ja jõukuluga.

Siin avaldatud tekst on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (www.hm.ee) ja Eesti Keele Instituudi kodulehe reklaamiaknas (www.eki.ee), samuti Delfi portaalis (lühendatult). Oleme tänulikud kõikide märkuste ja ettepanekute eest, mis saabuvad kuni 30. novembrini e-posti aadressil (annely.hannibal@hm.ee) või posti teel (ümbrikul märkus “Keelestrateegia”) Haridus- ja Teadusministeeriumi (Munga 18, 50088 Tartu).

Jüri Valge
Eesti keelenõukogu esimees


Projekt: "Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)"

Eesti keelenõukogu koosseis