Eesti keelenõukogu:

 • Martin Ehala, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor
 • Mati Erelt, Tartu Ülikooli professor
 • Birute Klaas, Tartu Ülikooli professor
 • Irina Külmoja, Tartu Ülikooli professor
 • Suliko Liiv, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor
 • Anne Lind, Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi juhataja
 • Kristi Mere, Haridus- ja Teadusministeeriumi peainspektor
 • Helle Metslang, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor
 • Karl Pajusalu, Helsingi ülikooli / Tartu Ülikooli professor
 • Mart Rannut, Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent
 • Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituudi direktor
 • Tõnu Tender, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse juhataja
 • Jüri Valge, Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika nõunik, Eesti keelenõukogu esimees
 • Silvi Vare, Eesti Keele Instituudi vanemteadur
 • Enn Veldi, Tartu Ülikooli dotsent
 • Jüri Viikberg, Eesti Keele Instituudi vanemteadur
 • Tiit-Rein Viitso, Tartu Ülikooli professor
 • Haldur Õim, Tartu Ülikooli professor, akadeemik