Keelenõuvakk

NIMED JA NIMETUSED
asutusenimetusedAcademia Gustaviana on kursiivita.

Õige on käänata tarvas : tarva : tarvast.
Õige on Rakvere Tarva mängija, mitte „Rakvere Tarvase mängija“.

Kas uue kunstimuuseumi nime peab kirjutama KUMU või KuMu? – Soovitame kirjutada esisuurtähega: Kumu. Seesütlev kääne on Kumus. Vt ka http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=27.

Kas ettevõttenimed on jutumärkides? – Jutumärgid pole vajalikud, sest tekstis eristab nime läbiv suurtäht, nt AS Leibur, Nelja Koopa kõrts.

Restoranide ja kohvikute nimesid ei pea jutumärgistama, nt restoran Troika, kohvik Komeet.

Estonian Business Schooli lühendi EBS omastav kääne on EBSi (sidekriipsuta) või EBS-i (sidekriipsuga).

Nime McDonald's omastav on McDonald'si, osastav McDonald'sit, sisseütlev McDonald'sisse, seesütlev McDonald'sis, alaleütlev McDonald'sile.