Hille Pajupuu, PhD, vanemteadur, teadussekretär

Uurimisvaldkonnad:
  • kõneakustika
  • emotsionaalne kõne ja tekst
  • kõnekommunikatsioon
  • kultuuridevaheline kommunikatsioon, rahvusstereotüübid
  • keeletestimine ja keeleoskuse hindamine

Käimasolevad projektid:
  • Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine