Sisukord
English

3.2 Eesti Windowsi kooditabel

Kasutusel on kooditabel MS CP 1252 e 'Western', mis on eesti keelele kohaldatav ilma muutusteta.

Windows 1252

CP 1252 ja ISO 10646 vastavustabel

Veergudes: positsioon kooditabelis, Unicode'i kood, nimi inglise / eesti keeles.

20 <U0020> # SPACE / tühik 21 <U0021> # EXCLAMATION MARK / hüüumärk 22 <U0022> # QUOTATION MARK / jutumärk 23 <U0023> # NUMBER SIGN / numbriosund 24 <U0024> # DOLLAR SIGN / dollarimärk 25 <U0025> # PERCENT SIGN / protsendimärk 26 <U0026> # AMPERSAND / ja-märk (ampersand) 27 <U0027> # APOSTROPHE / ülakoma (apostroof) 28 <U0028> # LEFT PARENTHESIS / vasaksulg 29 <U0029> # RIGHT PARENTHESIS / paremsulg 2A <U002A> # ASTERISK / tärn 2B <U002B> # PLUS SIGN / pluss 2C <U002C> # COMMA / koma 2D <U002D> # HYPHEN-MINUS / sidekriips-miinus (keskkriips) 2E <U002E> # FULL STOP / punkt 2F <U002F> # SOLIDUS / kaldkriips 30 <U0030> # DIGIT ZERO / number null 31 <U0031> # DIGIT ONE / number üks 32 <U0032> # DIGIT TWO / number kaks 33 <U0033> # DIGIT THREE / number kolm 34 <U0034> # DIGIT FOUR / number neli 35 <U0035> # DIGIT FIVE / number viis 36 <U0036> # DIGIT SIX / number kuus 37 <U0037> # DIGIT SEVEN / number seitse 38 <U0038> # DIGIT EIGHT / number kaheksa 39 <U0039> # DIGIT NINE / number üheksa 3A <U003A> # COLON / koolon 3B <U003B> # SEMICOLON / semikoolon 3C <U003C> # LESS-THAN SIGN / väiksem-kui-märk 3D <U003D> # EQUALS SIGN / võrdusmärk 3E <U003E> # GREATER-THAN SIGN / suurem-kui-märk 3F <U003F> # QUESTION MARK / küsimärk 40 <U0040> # COMMERCIAL AT / kommertsmärk 41 <U0041> # LATIN CAPITAL LETTER A / ladina suur A 42 <U0042> # LATIN CAPITAL LETTER B / ladina suur B 43 <U0043> # LATIN CAPITAL LETTER C / ladina suur C 44 <U0044> # LATIN CAPITAL LETTER D / ladina suur D 45 <U0045> # LATIN CAPITAL LETTER E / ladina suur E 46 <U0046> # LATIN CAPITAL LETTER F / ladina suur F 47 <U0047> # LATIN CAPITAL LETTER G / ladina suur G 48 <U0048> # LATIN CAPITAL LETTER H / ladina suur H 49 <U0049> # LATIN CAPITAL LETTER I / ladina suur I 4A <U004A> # LATIN CAPITAL LETTER J / ladina suur J 4B <U004B> # LATIN CAPITAL LETTER K / ladina suur K 4C <U004C> # LATIN CAPITAL LETTER L / ladina suur L 4D <U004D> # LATIN CAPITAL LETTER M / ladina suur M 4E <U004E> # LATIN CAPITAL LETTER N / ladina suur N 4F <U004F> # LATIN CAPITAL LETTER O / ladina suur O 50 <U0050> # LATIN CAPITAL LETTER P / ladina suur P 51 <U0051> # LATIN CAPITAL LETTER Q / ladina suur Q 52 <U0052> # LATIN CAPITAL LETTER R / ladina suur R 53 <U0053> # LATIN CAPITAL LETTER S / ladina suur S 54 <U0054> # LATIN CAPITAL LETTER T / ladina suur T 55 <U0055> # LATIN CAPITAL LETTER U / ladina suur U 56 <U0056> # LATIN CAPITAL LETTER V / ladina suur V 57 <U0057> # LATIN CAPITAL LETTER W / ladina suur W 58 <U0058> # LATIN CAPITAL LETTER X / ladina suur X 59 <U0059> # LATIN CAPITAL LETTER Y / ladina suur Y 5A <U005A> # LATIN CAPITAL LETTER Z / ladina suur Z 5B <U005B> # LEFT SQUARE BRACKET / vasak nurksulg 5C <U005C> # REVERSE SOLIDUS / kurakaldkriips 5D <U005D> # RIGHT SQUARE BRACKET / parem nurksulg 5E <U005E> # CIRCUMFLEX ACCENT / katus (tsirkumfleks) 5F <U005F> # LOW LINE / allkriips 60 <U0060> # GRAVE ACCENT / graavis 61 <U0061> # LATIN SMALL LETTER A / ladina väike A 62 <U0062> # LATIN SMALL LETTER B / ladina väike B 63 <U0063> # LATIN SMALL LETTER C / ladina väike C 64 <U0064> # LATIN SMALL LETTER D / ladina väike D 65 <U0065> # LATIN SMALL LETTER E / ladina väike E 66 <U0066> # LATIN SMALL LETTER F / ladina väike F 67 <U0067> # LATIN SMALL LETTER G / ladina väike G 68 <U0068> # LATIN SMALL LETTER H / ladina väike H 69 <U0069> # LATIN SMALL LETTER I / ladina väike I 6A <U006A> # LATIN SMALL LETTER J / ladina väike J 6B <U006B> # LATIN SMALL LETTER K / ladina väike K 6C <U006C> # LATIN SMALL LETTER L / ladina väike L 6D <U006D> # LATIN SMALL LETTER M / ladina väike M 6E <U006E> # LATIN SMALL LETTER N / ladina väike N 6F <U006F> # LATIN SMALL LETTER O / ladina väike O 70 <U0070> # LATIN SMALL LETTER P / ladina väike P 71 <U0071> # LATIN SMALL LETTER Q / ladina väike Q 72 <U0072> # LATIN SMALL LETTER R / ladina väike R 73 <U0073> # LATIN SMALL LETTER S / ladina väike S 74 <U0074> # LATIN SMALL LETTER T / ladina väike T 75 <U0075> # LATIN SMALL LETTER U / ladina väike U 76 <U0076> # LATIN SMALL LETTER V / ladina väike V 77 <U0077> # LATIN SMALL LETTER W / ladina väike W 78 <U0078> # LATIN SMALL LETTER X / ladina väike X 79 <U0079> # LATIN SMALL LETTER Y / ladina väike Y 7A <U007A> # LATIN SMALL LETTER Z / ladina väike Z 7B <U007B> # LEFT CURLY BRACKET / vasak looksulg 7C <U007C> # VERTICAL LINE / püstkriips 7D <U007D> # RIGHT CURLY BRACKET / parem looksulg 7E <U007E> # TILDE / tilde 80 <U20AC> # EURO SIGN / euromärk 82 <U201A> # SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK / 9-kujuline jutumärk all 83 <U0192> # LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK / ladina väike F ülakonksuga 84 <U201E> # DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK / 99-kujuline jutumärk all 85 <U2026> # HORIZONTAL ELLIPSIS / mõttepunktid (ellips) 86 <U2020> # DAGGER / rist 87 <U2021> # DOUBLE DAGGER / topeltrist 88 <U02C6> # MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT / iseseisev märk tsirkumfleks 89 <U2030> # PER MILLE SIGN / promillimärk 8A <U0160> # LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON / ladina suur S haagiga 8B <U2039> # SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK / ühekordne vasak nurkjutumärk 8C <U0152> # LATIN CAPITAL LIGATURE OE / ladina suur ligatuur OE 8E <U017D> # LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON / ladina suur Z haagiga 91 <U2018> # LEFT SINGLE QUOTATION MARK / 6-kujuline jutumärk üleval 92 <U2019> # RIGHT SINGLE QUOTATION MARK / 9-kujuline jutumärk üleval 93 <U201C> # LEFT DOUBLE QUOTATION MARK / 66-kujuline jutumärk üleval 94 <U201D> # RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK / 99-kujuline jutumärk üleval 95 <U2022> # BULLET / täpp (loendimärk) 96 <U2013> # EN DASH / enn-kriips 97 <U2014> # EM DASH / emm-kriips 98 <U02DC> # SMALL TILDE / väike tilde 99 <U2122> # TRADE MARK SIGN / kaubamärgi osund 9A <U0161> # LATIN SMALL LETTER S WITH CARON / ladina väike S haagiga 9B <U203A> # SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK / ühekordne parem nurkjutumärk 9C <U0153> # LATIN SMALL LIGATURE OE / ladina väike ligatuur OE 9E <U017E> # LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON / ladina väike Z haagiga 9F <U0178> # LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS / ladina suur Y täppidega A0 <U00A0> # NO-BREAK SPACE / sisetühik A1 <U00A1> # INVERTED EXCLAMATION MARK / pöördhüüumärk A2 <U00A2> # CENT SIGN / sendimärk A3 <U00A3> # POUND SIGN / naelamärk A4 <U00A4> # CURRENCY SIGN / rahamärk A5 <U00A5> # YEN SIGN / jeenimärk A6 <U00A6> # BROKEN BAR / katkega püstkriips A7 <U00A7> # SECTION SIGN / paragrahvi märk A8 <U00A8> # DIAERESIS / täpid (treema) A9 <U00A9> # COPYRIGHT SIGN / autoriõiguse märk AA <U00AA> # FEMININE ORDINAL INDICATOR / naisliin AB <U00AB> # LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK / vasak nurkjutumärk AC <U00AC> # NOT SIGN / ei-märk AD <U00AD> # SOFT HYPHEN / ujuv sidekriips AE <U00AE> # REGISTERED SIGN / registreerimismärk AF <U00AF> # MACRON / ülakriips (makron) B0 <U00B0> # DEGREE SIGN / kraadimärk B1 <U00B1> # PLUS-MINUS SIGN / pluss-miinus B2 <U00B2> # SUPERSCRIPT TWO / kaks ülaindeksina B3 <U00B3> # SUPERSCRIPT THREE / kolm ülaindeksina B4 <U00B4> # ACUTE ACCENT / akuut B5 <U00B5> # MICRO SIGN / mikronimärk B6 <U00B6> # PILCROW SIGN / USA paragrahvimärk B7 <U00B7> # MIDDLE DOT / punkt keskel B8 <U00B8> # CEDILLA / sedii B9 <U00B9> # SUPERSCRIPT ONE / üks ülaindeksina BA <U00BA> # MASCULINE ORDINAL INDICATOR / meesliin BB <U00BB> # RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK / parem nurkjutumärk BC <U00BC> # VULGAR FRACTION ONE QUARTER / murd üks neljandik BD <U00BD> # VULGAR FRACTION ONE HALF / murd üks kahendik BE <U00BE> # VULGAR FRACTION THREE QUARTERS / murd kolm neljandikku BF <U00BF> # INVERTED QUESTION MARK / pöördküsimärk C0 <U00C0> # LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE / ladina suur A graavisega C1 <U00C1> # LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE / ladina suur A akuudiga C2 <U00C2> # LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX / ladina suur A katusega C3 <U00C3> # LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE / ladina suur A tildega C4 <U00C4> # LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS / ladina suur A täppidega C5 <U00C5> # LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE / ladina suur A ülasõõriga C6 <U00C6> # LATIN CAPITAL LETTER AE / ladina suur AE C7 <U00C7> # LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA / ladina suur C sediiga C8 <U00C8> # LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE / ladina suur E graavisega C9 <U00C9> # LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE / ladina suur E akuudiga CA <U00CA> # LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX / ladina suur E katusega CB <U00CB> # LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS / ladina suur E täppidega CC <U00CC> # LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE / ladina suur I graavisega CD <U00CD> # LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE / ladina suur I akuudiga CE <U00CE> # LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX / ladina suur I katusega CF <U00CF> # LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS / ladina suur I täppidega D0 <U00D0> # LATIN CAPITAL LETTER ETH / ladina suur ETH D1 <U00D1> # LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE / ladina suur N tildega D2 <U00D2> # LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE / ladina suur O graavisega D3 <U00D3> # LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE / ladina suur O akuudiga D4 <U00D4> # LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX / ladina suur O katusega D5 <U00D5> # LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE / ladina suur O tildega D6 <U00D6> # LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS / ladina suur O täppidega D7 <U00D7> # MULTIPLICATION SIGN / korrutusmärk D8 <U00D8> # LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE / ladina suur O läbiva kaldkriipsuga D9 <U00D9> # LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE / ladina suur U graavisega DA <U00DA> # LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE / ladina suur U akuudiga DB <U00DB> # LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX / ladina suur U katusega DC <U00DC> # LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS / ladina suur U täppidega DD <U00DD> # LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE / ladina suur Y akuudiga DE <U00DE> # LATIN CAPITAL LETTER THORN / ladina suur THORN DF <U00DF> # LATIN SMALL LETTER SHARP S / ladina väike SZ E0 <U00E0> # LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE / ladina väike A graavisega E1 <U00E1> # LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE / ladina väike A akuudiga E2 <U00E2> # LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX / ladina väike A katusega E3 <U00E3> # LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE / ladina väike A tildega E4 <U00E4> # LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS / ladina väike A täppidega E5 <U00E5> # LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE / ladina väike A ülasõõriga E6 <U00E6> # LATIN SMALL LETTER AE / ladina väike AE E7 <U00E7> # LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA / ladina väike C sediiga E8 <U00E8> # LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE / ladina väike E graavisega E9 <U00E9> # LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE / ladina väike E akuudiga EA <U00EA> # LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX / ladina väike E katusega EB <U00EB> # LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS / ladina väike E täppidega EC <U00EC> # LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE / ladina väike I graavisega ED <U00ED> # LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE / ladina väike I akuudiga EE <U00EE> # LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX / ladina väike I katusega EF <U00EF> # LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS / ladina väike I täppidega F0 <U00F0> # LATIN SMALL LETTER ETH / ladina väike ETH F1 <U00F1> # LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE / ladina väike N tildega F2 <U00F2> # LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE / ladina väike O graavisega F3 <U00F3> # LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE / ladina väike O akuudiga F4 <U00F4> # LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX / ladina väike O katusega F5 <U00F5> # LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE / ladina väike O tildega F6 <U00F6> # LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS / ladina väike O täppidega F7 <U00F7> # DIVISION SIGN / jagamismärk F8 <U00F8> # LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE / ladina väike O läbiva kaldkriipsuga F9 <U00F9> # LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE / ladina väike U graavisega FA <U00FA> # LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE / ladina väike U akuudiga FB <U00FB> # LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX / ladina väike U katusega FC <U00FC> # LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS / ladina väike U täppidega FD <U00FD> # LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE / ladina väike Y akuudiga FE <U00FE> # LATIN SMALL LETTER THORN / ladina väike THORN FF <U00FF> # LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS / ladina väike Y täppidega