Sisukord
English

Viimati muudetud
Wednesday, 23-Aug-2000 10:37:42 EET

4. Klaviatuur

Eesti klaviatuuri standard põhineb standardil ISO 9995 ja IBM käsiraamatul "National Language Support Reference Manual. Volume 2". Klaviatuuril võib olla mitu kihti ehk gruppi. Käesolev standard reglementeerib ainult eestikeelset kihti. Eesti klaviatuuril on kolm registrit:
Eesti klaviatuuri aluseks on algselt võetud Soome ja Rootsi klaviatuur (IBM käsiraamatu "National Language Support Reference Manual. Volume 2" järgi Keyboard Layout 153), milles on muudetud klahve E00, D11, D12, C11 ja C12. Võrreldes standardi eelmise versiooniga EVS 8:1993 on muutunud ka klahv D03 (lisandus euromärk).

Märkide paigutus klaviatuuril kodeeritakse järgmiste koordinaatidega:

klaviatuur, joonis

- klahviridu tähistatakse alt üles B-rida, C-rida, D-rida, E-rida;
- igas reas on klahvidel järjenumbrid 00-12.
- tähistused klahvidel:
   L2 | 
   -------
   L1 | L3

GCGIS koodide ees on prefiksid, mille tähendused on:

L -- Ladina tähed (Alphabetics, Latin). Tähele "L" järgneb temale lähim diakriitikuta täht ja seejärel tähte määratlev numberkood.
ND -- Kümnendnumbrid (Numerics, Decimal).
NF -- Murdarvud (Numerics, Fractions).
SA -- Aritmeetikamärgid (Specials, Arithmetic Symbols).
SC -- Rahamärgid (Specials, Currency Symbols).
SD -- Diakriitika (Specials, Diacritic Marks).
SF -- Vormingumärgid (Specials, Format Symbols).
SM -- Mitmesugused erimärgid (Specials, Miscellaneous Symbols).
SP -- Kirjavahemärgid (Specials, Punctuation Symbols).
SS -- Lisamärgid (Specials, Supplementary Symbols).
SV -- Mitmesugused märgid (Specials, Various Symbols).

Märgime, et märki SD21 (haak) sammuta klahvil E00L1 "v" pole eraldi Eesti kooditabelites, seda kasutatakse diakriitikuga märkide genereerimisel. Aluskooditabelis puuduvad märgid on SC01 (valuutamärk) ja NF01 (murd üks kahendik).


			B-		C-		D-		E-  
 Asukoht  
		GCGID	Char	GCGID	Char	GCGID	Char	GCGID	Char

-00/L1		SA03	<					SD211	^
-01/L1		LZ01	z	LA01	a	LQ01	q	ND01	1
-02/L1		LX01	x	LS01	s	LW01	w	ND02	2
-03/L1		LC01	c	LD01	d	LE01	e	ND03	3 
-04/L1		LV01	v	LF01	f	LR01	r	ND04	4 
-05/L1		LB01	b	LG01	g	LT01	t	ND05	5 
-06/L1		LN01	n	LH01	h	LY01	y	ND06	6 
-07/L1		LM01	m	LJ01	j	LU01	u	ND07	7 
-08/L1		SP08	,	LK01	k	LI01	i	ND08	8 
-09/L1		SP11	.	LL01	l	LO01	o	ND09	9 
-10/L1		SP10	-	LO17	ö	LP01	p	ND10	0 
-11/L1				LA17	ä	LU17	ü	SA01	+ 
-12/L1				SP05	’	LO19	õ	SD111	' 
-00/----L2	SA05	>					SD191	~ 
-01/----L2	LZ02	Z	LA02	A	LQ02	Q	SP02	! 
-02/----L2	LX02	X	LS02	S	LW02	W	SP04	" 
-03/----L2	LC02	C	LD02	D	LE02	E	SM01	# 
-04/----L2	LV02	V	LF02	F	LR02	R	SC01	¤ 
-05/----L2	LB02	B	LG02	G	LT02	T	SM02	% 
-06/----L2	LN02	N	LH02	H	LY02	Y	SM03	& 
-07/----L2	LM02	M	LJ02	J	LU02	U	SP12	/ 
-08/----L2	SP14	;	LK02	K	LI02	I	SP06	( 
-09/----L2	SP13	:	LL02	L	LO02	O	SP07	) 
-10/----L2	SP09	_	LO18	Ö	LP02	P	SA04	= 
-11/----L2			LA18	Ä	LU18	Ü	SP15	? 
-12/----L2			SM04	*	LO20	Õ	SD131	‘	
-00/L3		SM13	¦
-01/L3		3
-02/L3				3				SM05	@ 
-03/L3						SC162	euro	SC02	£ 
-04/L3								SC03	$ 
-07/L3								SM11	{ 
-08/L3								SM06	[ 
-09/L3								SM08	] 
-10/L3								SM14	} 
-11/L3				SD15	^			SM07	\ 
-12/L3				NF01	½			SM24	§

1 sammuta klahv (non-spacing key)
2 euromärgi GCGID number on veel määramata. Tabelis on kasutatud esimest vaba valuutasümboli koodi (SC16).
3 mõnedel klaviatuuridel on klahvidele kantud ka tähed LS22 S^, LS21 s^, LZ22 Z^ ja LZ21 z^ ning neid saab sisestada lisaregistri klahvi abil, kombineerides seda suurtähtede puhul ka ülemise registri klahviga. Käesolev standard sellist sisestusvõimalust ei nõua, kuid peab sellist praktikas väljakujunenud tava soovituslikuks.


Tabel määratleb klaviatuuri koordinaatsüsteemi põhjal. Tabel koosneb kolmest osast: esimeses tuuakse klaviatuuri olek registris L1, teises registris L2, kolmandas registris L3. Lisaks märgile tuuakse tabelis ka märki üheselt identifitseeriv GCGID kood. Eesti tähed LS22 S^, LS21 s^, LZ22 Z^ ja LZ21 z^ saadakse kombineerides sammuta märke tähtedega S, s, Z ja z. Sammuta märgid asuvad klahvidel E00 ja E12.


Kommentaarid

Eesti klahvistik, kas ikka eestlastele? Kui eesti klaviatuure tehakse ainult Eesti jaoks (tehakse ju?), kas siis poleks elementaarne, et KÕIK klahvid on eestikeelsed? Miks peab olema End, Delete jne? Peaks ikka olema Lõpp, Kustuta jne. Olen vist kunagi näinud saksakeelsete klahvidega klaviatuuri. Miks siis peab eesti oma olema võõrkeelne? Või arvatakse, et nii on hea ja ollakse rahul kivinenud ingliskeelsete nõiasõnadega - harjumuse võitmatu vägi? Selle harjumuse murdmiseks tasuks mu meelest midagi tõsist ette võtta. Sulev Iva

Sulev Iva
<juvasul@ut.ee>
Wednesday, June 05, 2002 at 11:55:14 (EEST)


Mina näen Eesti layoudis erinevust Soome/Rootsi standardist ka klahvis D11, ( meil Ü, neil Å ), kas tegemist on autori näpukaga ? Samuti lisandub ju klahvi C11 alla ^ , ( Rootsi standardis on ta klahvi D12 all ), smauti ka C12 alla ½. Seega on täiesti muudetud klahve E00, D11 ja D12. Kui märkide lisamised samuti muudatuseks lisada, siis on muutunud ka C11 ja C12.

Merje Tamm
<>
Tuesday, August 22, 2000 at 12:53:54 (EET)


Miskitel aegadel sai s-caron ja z-caron ka altgr+s ja altgr+z, tähed olid ise kah vastavalt klaviatuurile joonistatud, enam ei saa?

Toomas Soome
<tsoome@ut.ee>
Monday, May 10, 1999 at 15:52:40 (EEST)


Microsoft lisab Euro Windows98-le ja NT5.0-le algusest peale, teeb upgrade Windiows95-le ja NT4.0-le ning ei lisa Eurot vanematele Windowsi versioonidele. Euro jaoks on meile lahkelt eraldatud AltGr+5. Loe http://www.microsoft.com/msoffice/office/euro/euro2.asp

Indrek Hein
<kiisu@eki.ee>
Friday, May 01, 1998 at 18:24:20 (EEST)


Klaviatuuril on kaks märki, mida baastabel ISO-8859-15 ei sisalda: vene ajast dollari asendajana tuttav nelja sakiga ring (currency - ISO-8859-1 tabelis 0xA4 ehk 164) ning üks kahendik (0xBD ehk 189). Mida siis nagu klaviatuur peaks nende klahvide peale genereerima baaskooditabeli kasutamisel??? Programmeerijatele muidugi meeldiks see, kui shift-4 annaks dollari ja ei peaks seda va altgr klahvi otsima :)

Ville Hallik
<Ville.Hallik@mail.ee>
Wednesday, April 22, 1998 at 13:19:36 (EEST)