Eesti standard EVS 8:2000

INFOTEHNOLOOGIA REEGLID EESTI KEELE JA KULTUURI KESKKONNAS

Lõppkavand. Ametlik väljaanne on kinnitatud ja kasutusele võetud 1. märtsil 2000

Standardi lisana valmis rakendusjuhend (pdf).

REQUIREMENTS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN ESTONIAN LANGUAGE AND CULTURAL ENVIRONMENT

Final draft. The official edition entered into force 2000-03-01.

Lisainfo ja viidad (ei ole standardi osa)

Standardi uustöötluses on suures osas kasutatud EVS 8:1993 HTMLi versiooni. Palju tänu Toomas Möldrile jt tegijatele selle eest.

Palju tänu ka neile, kes võtsid või võtavad vaevaks materjaliga tutvuda ning omapoolseid kommentaare saata. Keele- ja kultuurialane standard puudutab ju igat arvutikasutajat.

Mailto: Indrek Hein