ALFRED KORDELINI SIHTASUTUSE EESTI FONDI ABIRAHADE KONKURSS

Abiraha on mõeldud toetuseks Eestis tegutsevatele eesti keele ja teiste soome-ugri keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele. Iga-aastane jagatav kogustipendium on olnud suurusjärgus 6000-7000 eurot.

Taotlused esitada fondi blanketil, mida võib saada Eesti Keele Instituudi valvelauast Tallinnas, Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolist või netiaadressilt http://www.eki.ee/eki/kordelin/kordelin.pdf. Taotlused (masina- või arvutikirjas) saata või tuua A. Kordelini Sihtasutuse Eesti fondi esindajale: Annekatrin Kaivapalu
Tallinna Ülikool
Eesti keele ja kultuuri instituut
Narva mnt 25
10120 Tallinn

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. veebruar kell 14.00.

Info telefonil 53430755 või meiliaadressil kaivapa@tlu.ee.

Tulemused tehakse teatavaks emakeelepäevaks, 14. märtsiks.


Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi abirahad 2008

1920. aastal asutatud Alfred Kordelini Sihtasutuse juurde Soomes moodustati 1994. aastal Eesti allfond, mis jagab kord aastas stipendiume Eestis tegutsevatele eesti ja teiste soome-ugri keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele. Tänavu jagatav summa oli 6300 eurot.

Tähtajaks oli fondile laekunud 13 taotlust kokku 9 940 eurole. 7. märtsil Tallinnas toimunud koosolekul otsustas fondi komisjon koosseisus professor Seppo Suhonen (esimees), sihtasutuse tegevjuht Hannu Heikkilä (mõlemad Soomest), Tallinna ülikooli dotsent Piret Viires ja murdeuurija Anu Haak anda käesoleval aastal välja abirahad allpool nimetatud isikutele seoses järgmiste teemadega:

Komisjon pidas sel aastal võimalikuks anda stipendiumi 12 taotlejale kokku 6300 eurot.

Anu Haak
Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi esindaja

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi abirahad 2007

1920. aastal asutatud Alfred Kordelini Sihtasutuse juurde Soomes moodustati 1994. aastal Eesti allfond, mis jagab kord aastas stipendiume Eestis tegutsevatele eesti ja teiste soome-ugri keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele. Tänavu jagatav summa oli 6850 eurot.

Tähtajaks oli fondile laekunud 18 taotlust kokku 9 320 eurole. 7. märtsil Helsingis toimunud koosolekul otsustas fondi komisjon koosseisus professor Seppo Suhonen (esimees), sihtasutuse tegevjuht Hannu Heikkilä (mõlemad Soomest), kirjandusteadlane Piret Viires ja Eesti Keele Instituudi murdeuurija Anu Haak anda käesoleval aastal välja abirahad allpool nimetatud isikutele seoses järgmiste teemadega:

Komisjon pidas sel aastal võimalikuks anda stipendiumi 17 taotlejale kokku 6830 euro ulatuses.

Anu Haak
Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi esindaja

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi abirahad 2006

Soomes 1920. aastal loodud Alfred Kordelini Sihtasutuse juurde 1994. aastal moodustatud Eesti allfond jagab kord aastas emakeelepäeva eel stipendiume Eestis tegutsevatele eesti keele ja teiste soome-ugri keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele. Tänavu jagatav summa oli 6200 eurot.

Tähtajaks oli fondile laekunud 17 taotlust kokku 17 400 eurole. 23. veebruaril Tallinnas toimunud koosolekul otsustas fondi komisjon koosseisus professor Seppo Suhonen (esimees), sihtasutuse tegevjuht Hannu Heikkilä (mõlemad Soomest), kirjandusteadlane Piret Viires ja Eesti Keele Instituudi murdeuurija Anu Haak anda käesoleval aastal välja abirahad allpool nimetatud isikutele seoses järgmiste teemadega:

Kokku pidas komisjon sel aastal võimalikuks anda stipendiumi 15 taotlejale kokku 6200 euro ulatuses.

Anu Haak
Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi esindaja

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fondi abirahad 2005

Soomes 1920. aastal loodud Alfred Kordelini Sihtasutuse juurde 1994. aastal moodustatud Eesti fondil on saanud traditsiooniks jagada emakeelepäeva eel stipendiume Eestis tegutsevatele eesti keele ja teiste soome-ugri keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele.

Tähtajaks oli fondile laekunud 15 taotlust kokku 10 310 eurole. 3. märtsil Helsingis toimunud koosolekul otsustas fondi komisjon koosseisus professor Seppo Suhonen (esimees), sihtasutuse tegevjuht Hannu Heikkilä (mõlemad Soomest), kirjandusteadlane Piret Viires ja Eesti Keele Instituudi murdeuurija Anu Haak anda käesoleval aastal välja abirahad allpool nimetatud isikutele seoses järgmiste teemadega:

Kokku pidas komisjon sel aastal võimalikuks võimaldada stipendiumi kõigile 15 taotlejale kokku 7200 euro ulatuses.

Anu Haak
Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti fondi esindaja

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fondi abirahad 2004

Soomes 1920. aastal loodud Alfred Kordelini Sihtasutuse juurde 1994. aastal moodustatud Eesti fondil on saanud traditsiooniks jagada emakeelepäeva eel (sedapuhku juba kümnendat korda) stipendiume Eestis tegutsevatele eesti keele ja teiste soome-ugri keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele.

Tähtajaks oli fondile laekunud 7 taotlust kokku 4700 eurole. 2. märtsil Tallinnas toimunud koosolekul otsustas fondi komisjon koosseisus professor Seppo Suhonen (esimees), sihtasutuse tegevjuht Hannu Heikkilä (mõlemad Soomest), kirjandusteadlane Piret Viires ja Eesti Keele Instituudi murdeuurija Anu Haak anda käesoleval aastal välja abirahad allpool nimetatud isikutele seoses järgmiste teemadega:

Kokku pidas komisjon sel aastal võimalikuks rahuldada kõik esitatud taotlused kokku 4500 euro ulatuses.

Anu Haak
Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti fondi esindaja

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fondi abirahad 2003

Tähtajaks oli fondile laekunud 13 taotlust kokku 11 747 eurole. 7. märtsil Helsingis toimunud koosolekul otsustas fondi komisjon koosseisus professor Seppo Suhonen (esimees), sihtasutuse tegevjuht Hannu Heikkilä (mõlemad Soomest), kirjandusteadlane Piret Viires ja allakirjutanu anda käesoleval aastal välja abirahad allpool nimetatud isikutele seoses järgmiste teemadega:

Kokku oli komisjonil sel aastal võimalik rahuldada 10 taotlust 5390 euro ulatuses.

Anu Haak
Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti fondi esindaja