KEELETEADUS


Autoreferaadid

arrow
Neetar, Helmi. Deverbaalne nominaaltuletus eesti murretes I / Tartu Ülikool. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. - 20 lk. - (Dissertationes philologiae estonicae universitatis tartuensis ; 2).

arrow
Vare, Silvi. Nimi- ja omadussõnatuletus tänapäeva eesti kirjakeeles / Tartu Ülikool. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. - 28 lk. - (Dissertationes philologiae estonicae universitatis tartuensis ; 6).

arrow
Viks, Ülle. Eesti keele klassifikatoorne morfoloogia / Tartu Ülikool. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. - 32 lk. - (Dissertationes philologiae estonicae universitatis tartuensis ; 1).

Tagasi