KEELETEADUS


Sõnaraamatud


arrow
Argal, Anna ; Erelt, Tiiu ; Torop, Kristjan. Vene-eesti kutse- ja ametinimetuste sõnastik  / ENSV Riiklik Plaanikomitee ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Mets. - Tallinn : Valgus, 1979. - 480 lk.

arrow
Eesti etnograafia sõnaraamat / koostanud A. Ränk. - 2. tr. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1996. - 256 lk.

arrow
Eesti-inglise-saksa-vene infosõnastik / koostanud U. Agur, A. Ariste, H. Johani, R. Kull, I. Pärtelpoeg, H. Saari ; toimetanud V. Hanson ja T. Teemaa. - Tallinn : Valgus, 1977. - 279 lk.

arrow
Eesti keele baassõnastik / firma "Kodamu" ; koostanud H. Pärn ja L. Simm. - Tallinn, 1988. - 50 lk.

arrow
Eesti keele baassõnastik / firma "Kodamu" ; Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud H. Pärn ja L. Simm. - Tallinn, 1989. - 32 lk.

arrow
Eesti kirjakeele seletava sõnaraamatu prospekt / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi sõnaraamatute sektor. - Tallinn, 1961. - 185 lk.

arrow
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat : [kuues köites] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - Tallinn, 1988- .

arrow
Eesti kirjakeele sõnaraamat : makett / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud R. Karelson, A. Kiindok, I. Kont, A. Pikamäe ; toimetanud E. Nurm, I. Kont, E. Raiet. - Tallinn : Valgus, 1969. - 82 lk.

arrow
Eesti murrete sõnaraamat : [kümnes köites] / Eesti TA Eesti Keele Instituut ; koostanud A. Haak, E. Juhkam, M. Must, M. Mäger, H. Neetar, S. Nigol, E. Niit, V. Oja, V. Pall, E. Ross, A. Univere, H. Viires. - Tallinn, 1994- .

arrow
Eesti murrete sõnaraamatu prospekt / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Keeleuurimise sektor ; toimetanud M. Must. - Tallinn, 1968. - 207 lk.

arrow
Eesti-soome sõnaraamat  / P. Kokla, H. Laanpere, M. Mäger, A. Pikamäe ; toimetanud V. Pall. - Tallinn : Valgus, 1972. - 651 lk.

arrow
Eesti-soome sõnaraamat / P. Kokla, H. Laanpere, M. Mäger, A. Pikamäe ; toimetanud V. Parbo ja P. Sajavaara. - 2., uuendatud tr. - Tallinn : Valgus, 1993. - 744 lk.

arrow
Eesti-vene õppesõnastik / G. Kaarma, I. Külmoja, T. Lagle, H. Leemets, A. Linnas, A. Õim ; toimetanud V. Štšadneva ja H. Seppo. - Tallinn : Valgus, 1984. - 559 lk.

arrow
Erelt, Mati ; Erelt, Tiiu. Eesti-soome keeleteaduse sõnastik / Tartu Ülikooli eesti keele õppetool. - 2., täiendatud tr. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1995. - 166 lk. - (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised ; 2).

arrow
Erelt, Mati ; Erelt, Tiiu. Virolais-suomalainen kielitieteen sanasto / Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos ; Suomalais-ugrilainen Seura ; toimittanut S. Suhonen. - Helsinki, 1992. - 122 s. - (Castrenianumin toimitteita ; 42).

arrow
Erelt, Tiiu ; Kull, Rein ; Meriste, Henno. Uudis- ja unarsõnu. - Tallinn : Valgus, 1985. - 151 lk.

arrow
Erelt, Tiiu. Väike uudissõnastik / toimetanud M. Ollisaar. - Tallinn : Valgus, 1983. - 64 lk.

arrow
Erelt, Tiiu. Väike uudissõnastik / toimetanud M. Ollisaar. - 2., täiendatud tr. - Tallinn : Valgus, 1989. - 77 lk.

arrow
Estniskt basordförråd = Eesti keele baassõnastik / firma "Kodamu" ; koostanud H. Pärn ja L. Simm. - Tallinn, 1990. - 49 lk.

arrow
Inglise-vene-eesti patendinduse sõnaraamat = English-Russian-Estonian patent dictionary / koostanud H. Wõrk, H. Koitel, A. Kukrus, A. Lilleväli, toimetanud T. Erelt. - Tallinn : Valgus, 1976. - 363 lk.

arrow
Laanpere, Helga ; Taro, Viive. Hyvää matkaa! = Head reisi! : suomalais-virolainen keskustelusanakirja. - Helsinki : Otava, 1993. - 175 s.

arrow
Laanpere, Helga. Suomi-eesti-suomi : taskusanakirja. - Porvoo : Werner Söderström, 1977. - 499 s.

arrow
Laanpere, Helga. Suomi-eesti-suomi : taskusanakirja. - 2. painos. - Juva : Werner Söderström, 1987. - 499 s.

arrow
Laanpere, Helga. Suomi-eesti-suomi : taskusanakirja. - 3. painos. - Juva : Werner Söderström, 1990. - 499 s.

arrow
Laanpere, Helga. Suomi-eesti-suomi : taskusanakirja. - 4. painos. - Juva : Werner Söderström, 1990. - 499 s.

arrow
Laanpere, Helga. Suomi-viro-suomi : taskusanakirja. - 5., tarkistettu ja korjattu painos. - Porvoo ; Helsinki ; Juva : Werner Söderström, 1991. - 499 s.

arrow
Laanpere, Helga. Suomi-viro-suomi : taskusanakirja. - 6. painos. - Porvoo ; Helsinki ; Juva : Werner Söderström, 1993. - 498 s.

arrow
Laanpere, Helga. Suomi-viro-suomi : taskusanakirja. - 7. painos. - Porvoo ; Helsinki ; Juva : Werner Söderström, 1996. - 498 s.

arrow
Leemets, Helle ; Smirnov, Savvati. Tšehhi-eesti vestmik = Cesko-estonská konverzace / toimetanud K. Tohver. - Tallinn : Valgus, 1989. - 167 lk.

arrow
Loog, Mai. Esimene eesti slängi sõnaraamat / toimetanud I. Hein. - Tallinn, 1991. - 174 lk.

arrow
Paikallisen itsehallinnon sanasto = Kohaliku omavalitsuse sõnastik / Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden laitos ; koostanud R. Sulkava, T. Erelt, M. Maasik, P. Ruuska, A. Ryynänen, P. Siitonen, M. Väkram. - Tampere : Finnpublishers, 1996. - 276 lk. - (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden laitos. Julkaisusarja ; 1995, 3).

arrow
Pall, Valdek. Idamurde sõnastik / Eesti Keele Instituut. - Tallinn, 1994. - 368 lk.

arrow
Password : inglise-eesti seletav sõnaraamat = English dictionary for speakers of Estonian / toimetanud A. Pihlak ; tõlkijad M. Langemets, M. Tiits ja U. Uibo. - Tallinn : TEA, 1995. - 855 p.

arrow
Pihel, Kalju ; Pikamäe, Arno. Soome-eesti sõnaraamat = Suomalais-eestiläinen sanakirja / toimetanud B. Betlem. - Tallinn : Eesti Raamat, 1965. - 408 lk.

arrow
Pihel, Kalju ; Pikamäe, Arno. Soome-eesti sõnaraamat = Suomalais-eestiläinen sanakirja / toimetanud P. Alvre. - Tallinn : Valgus, 1971. - 624 lk.

arrow
Pihel, Kalju ; Pikamäe, Arno. Soome-eesti sõnaraamat = Suomalais-eestiläinen sanakirja / toimetanud V. Parbo. - 2., täiendatud ja parandatud tr. - Tallinn : Valgus, 1986. - 687 lk.

arrow
Pihel, Kalju ; Pikamäe, Arno. Soome-eesti sõnaraamat = Suomalais-eestiläinen sanakirja / toimetanud S. Ootsing. - 3., täiendatud ja parandatud tr. - Tallinn : Valgus, 1993. - 789 lk.

arrow
Poliitika ja majanduse oskussõnastik  / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud E. Nurm, E. Raiet ja M. Kindlam ; toimetanud R. Kress. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1955. - 362 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Valimik vene fraseologisme eesti vastetega / toimetanud F. Vakk. - Tallinn : Valgus, 1975. - 704 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Valimik vene vanasõnu eesti vastetega / toimetanud R. Kress. - Tallinn : Valgus, 1969. - XXV,135 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vene-eesti vestmik / toimetanud R. Laane ja S. Ootsing. - 6., parandatud tr. - Tallinn : Valgus, 1985. - 160 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vene-eesti vestmik / toimetanud R. Laane ja S. Ootsing. - 7. tr. - Tallinn : Valgus, 1987. - 159 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vene-eesti vestmik  / toimetanud R. Laane ja S. Ootsing. - 8. tr. - Tallinn : Valgus, 1988. - 160 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vene-eesti vestmik / toimetanud R. Laane ja S. Ootsing. - 9. tr. - Tallinn : Valgus, 1990. - 160 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vestlusi vene ja eesti keeles  / toimetanud R. Kress. - 2., parandatud ja täiendatud tr. - Tallinn : Valgus, 1972. - 255 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vestlusi vene ja eesti keeles / toimetanud R. Laane. - 3. tr. - Tallinn : Valgus, 1976. - 255 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vestlusi vene ja eesti keeles / toimetanud R. Laane ja S. Ootsing. - 4., parandatud tr. - Tallinn : Valgus, 1978. - 263 lk.

arrow
Reitsak, Agnia. Vestlusi vene ja eesti keeles / toimetanud R. Laane ja S. Ootsing. - 5. tr. - Tallinn : Valgus, 1981. - 160 lk.

arrow
Soome-eesti-inglise koosolekusõnavara = Suomen-viron-englannin kokoussanasto = Finnish-Estonian-English conference manual / koostanud L. Löfman, J. Lehtonen ja A. Pihlak ; toimetanud E. Hint ja M. Jõeste. - Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1991. - 127 lk.

arrow
Suomalais-virolainen lakikielen sanakirja = Soome-eesti õigussõnaraamat / E. Gottberg, P. Kask, R. Kull, V. A. Lappalainen, E. Markvart, H. E. S. Mattila, J. Peltonen, M. Roosimägi, A. Vettik ; koostanud R. Kull ja A. Vettik. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus ; Tallinn : Õigusteabe AS Juura, 1993. - 164 lk.

arrow
Suur õigekeelsus-sõnaraamat. 1. vihik: A-heinaleminek / Eesti NSV TA Keele- ja Kirjandusinstituut ; koostanud A. Kask, E. Raiet ja J. V. Veski ; toimetanud E. Nurm. - Tartu : Teaduslik Kirjandus, 1948. - 160 lk.

arrow
Suur õigekeelsus-sõnaraamat. 2. vihik: heinalest-kobrasrott / Eesti NSV TA ; koostanud A. Kask, E. Raiet ja J. V. Veski ; toimetanud K. Kure. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1951. - lk. 161-288.

arrow
Tamm, J. Eesti-vene sõnaraamat / toimetanud A. Reitsak. - 3., parandatud ja täiendatud tr. - Tallinn : Valgus, 1974. - 765 lk.

arrow
Tamm, J. Eesti-vene sõnaraamat / toimetanud A. Reitsak. - 4., parandatud tr. - Tallinn : Valgus, 1977. - 758 lk.

arrow
Vadja keele sõnaraamat : [kuues köites] / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud E. Adler, P. Kokla, K. Kont, A. Laanest, M. Leppik. - Tallinn, 1990- .

arrow
Vene-eesti elektrotehnika sõnastik / Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituut ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud H. Jänes, K. Kask, M. Kindlam, I. Kont, E. Labi, A. Pärlist, H. Riikoja, M. Sarv, H. Wõrk ; toimetanud L. Abo. - Tallinn : Valgus, 1969. - 220 lk.

arrow
Vene-eesti geoloogia sõnastik / Eesti NSV TA Geoloogia Instituut ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud K. Orviku, E. Nurm, D. Kaljo, M. Kindlam, R. Männil, V. Olli ; toimetanud R. Kress. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. - 261 lk.

arrow
Vene-eesti keemia sõnastik / D. I. Mendelejevi nimelise Üleliidulise Keemia Seltsi Eesti Vabariiklik Osakond ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud J. Hüsse, J. Anso, M. Kindlam, O. Kirret, E. Nurm, H. Raudsepp, L. Suit, B. Torpan ; toimetanud J. Hüsse. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964. - 456 lk.

arrow
Vene-eesti keemia sõnaraamat / D. I. Mendelejevi nimelise Üleliidulise Keemia Seltsi Eesti Vabariiklik Juhatus ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud J. Hüsse, H. Karik, J. Anso, O. Kirret, A. Köstner, V. Mikkal, L. Mölder, E. Nurm, V. Past, E. Raiet, H. Raudsepp, L. Suit, B. Torpan ; toimetanud J. Hüsse ja H. Karik. - Tallinn : Valgus, 1982. - 583 lk.

arrow
Vene-eesti mullateaduse sõnastik / Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut ; Üleliidulise Mullateadlaste Seltsi Eesti Filiaal ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud A. Truu, R. Kask, R. Kull, R. Pant, E. Reppo, I. Rooma, K. Tarandi, K. Torop. - Tallinn : Valgus, 1971. - 238 lk.

arrow
Vene-eesti mäenduse sõnastik / Mäetööstuse Teaduslik-Tehnilise Ühingu Eesti Osakond ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud L. Lainoja, E. Nurm, G. Paalme, M. Kindlam ; toimetanud E. Joosep ja J. Veerits. - Tallinn : Valgus, 1969. - 235 lk.

arrow
Vene-eesti sõnaraamat = : [neljas köites] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - Tallinn : Valgus, 1984-1994.

arrow
Vene-eesti tehnika sõnaraamat / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Kuldma. - Tallinn : Valgus, 1975. - 1023 lk.

arrow
Vene-eesti õppesõnastik / E. Vaigla, L. Simm, H. Pärn, H. Kubo ; toimetanud S. Veski ja I. Alehod ina. - Tallinn : Valgus, 1985. - 407 lk.

arrow
Veskimägi, Enn ; Ernits, Heino. Vene-eesti sõjanduse sõnaraamat / toimetanud V. Vare. - Tallinn : Valgus, 1986. - 384 lk.

arrow
Viks, Ülle. A concise morphological dictionary of Estonian. I: Introduction & grammar / Estonian Academy of Sciences. Institute of Language and Literature ; edited by H. Rajandi. - Tallinn, 1992. - 60, [10] p.

arrow
Viks, Ülle. Väike vormisõnastik  / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn, 1992. - XXVI, 838 lk.

arrow
Viks, Ülle. Väike vormisõnastik. I: Sissejuhatus & grammatika / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn, 1992. - 60, [10] lk.

arrow
Virolais-suomalainen sanakirja = Eesti-soome sõnaraamat / P. Kokla, H. Laanpere, M. Mäger, A. Pikamäe. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1971. - 518 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 301).

arrow
Virolais-suomalainen sanakirja = Eesti-soome sõnaraamat / P. Kokla, H. Laanpere, M. Mäger, A. Pikamäe. - 2. painos. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1988. - 518 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 301).

arrow
Viron perussanasto = Eesti keele baassõnastik / firma "Kodamu" ; koostanud H. Pärn ja L. Simm. - Tallinn, 1990. - 48 lk.

arrow
Võõrsõnade leksikon / R. Kleis, J. Silvet ja E. Vääri. - 2., parandatud tr. / toimetanud V. Põlma ja E. Raiet. - Tallinn : Valgus, 1978. - 663 lk.

arrow
Võõrsõnade leksikon / R. Kleis, J. Silvet ja E. Vääri. - 3., parandatud tr. / toimetanud V. Põlma ja E. Raiet. - Tallinn : Valgus, 1979. - 663 lk.

arrow
Võõrsõnade leksikon / R. Kleis, J. Silvet ja E. Vääri ; toimetanud V. Põlma ja E. Raiet. - 4. tr. - Tallinn : Valgus, 1981. - 664 lk.

arrow
Võõrsõnade leksikon / R. Kleis, J. Silvet ja E. Vääri ; toimetanud V. Põlma ja E. Raiet. - 5. tr. - Tallinn : Valgus, 1983. - 664 lk.

arrow
Väike murdesõnastik : [kahes köites] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Pall. - Tallinn : Valgus, 1982-1989.


arrow
Väike õigekeelsuse sõnaraamat / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud R. Kress. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. - 352 lk.

arrow
Õigekeelsuse sõnaraamat / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Nurm, E. Raiet ja M. Kindlam. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. - 872 lk.

arrow
Õigekeelsuse sõnaraamat / toimetanud E. Nurm, E. Raiet ja M. Kindlam. - Toronto : Orto, 1968. - 870 lk.

arrow
Õigekeelsussõnaraamat / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud T. Erelt, R. Kull, V. Põlma, K. Torop ; toimetanud R. Kull ja E. Raiet. - Tallinn : Valgus, 1976. - 928 lk.

arrow
Õigekeelsussõnaraamat / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud T. Erelt, R. Kull, V. Põlma, K. Torop ; toimetanud R. Kull ja E. Raiet. - 2. tr. - Tallinn : Valgus, 1978. - 928 lk.

arrow
Õigekeelsussõnaraamat / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud T. Erelt, R. Kull, V. Põlma, K. Torop ; toimetanud R. Kull ja E. Raiet. - 3. tr. - Tallinn : Valgus, 1980. - 928 lk.

arrow
Õigekeelsussõnaraamat / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud T. Erelt, R. Kull, V. Põlma, K. Torop ; toimetanud R. Kull ja E. Raiet. - 4. tr. - Tallinn : Valgus, 1984. - 896 lk.

arrow
Õim, Asta. Ajakirjaniku eesti-vene sõnastik / Eesti NSV Ajakirjanike Liit ; toimetanud V. Belobrovtsev. - Tallinn : Valgus, 1988. - 99 lk.

arrow
Õim, Asta. Ajakirjaniku vene-eesti ohusõnastik / Eesti NSV Ajakirjanike Liit ; toimetanud U. Liivaku. - Tallinn : Valgus, 1989. - 143 lk.

arrow
Õim, Asta. Antonüümisõnastik / Eesti TA Eesti Keele Instituut. - Tallinn, 1995. - 330 lk.

arrow
Õim, Asta. Fraseoloogiasõnaraamat / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud J. Sang. - Tallinn, 1993. - 544 lk.

arrow
Õim, Asta. Sünonüümisõnastik / toimetanud P. Päll. - Tallinn, 1991. - 607 lk.

Tagasi