KIRJANDUSTEADUS


Monograafiad ja autorikogumikud

arrow
Bassel, Naftoli. Ilukirjanduse osa kommunistlikus kasvatustöös : metoodiline juhend / ENSV Ühing "Teadus". - Tallinn, 1966. - 19 lk. - (Abiks lektorile ; 43).

arrow
Bassel, Naftoli. Nõukogude internatsionalistlik nüüdiskirjandus NLKP XXVI kongressi otsuste valguses / ENSV Ühing "Teadus". - Tallinn, 1983. - 24 lk. - (Abiks lektorile).

arrow
Bassel, Naftoli. Nõukogude paljurahvuselise nüüdiskirjanduse arengutendentsid / ENSV Ühing "Teadus". - Tallinn : Valgus, 1987. - 20 lk. - (Abiks lektorile).

arrow
Bassel, Naftoli. Paljurahvuselise nõukogude kirjanduse kujunemise etapid ja kaasaegsed arengujooned / ENSV Ühing "Teadus". - Tallinn, 1975. - 24 lk. - (Abiks lektorile).

arrow
Bassel, Naftoli. Rahvuskirjandus ja maailmakirjandus. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 91 lk. - (Kultuuriülikool).

arrow
Bassel, Naftoli. L. Tolstoi - suur vene realist / ENSV Ühing "Teadus". - Tallinn, 1978. - 20 lk. - (Abiks lektorile).

arrow
Bassel, Naftoli. Välismaa romaan tänapäeval / ENSV Ühing "Teadus". - Tallinn, 1967. - 9 lk. - (Abiks lektorile ; 61).

arrow
Eelmäe, August. Lüürilist ja proosalist : [artiklikogumik]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 210 lk.

arrow
Eelmäe, August. Friedebert Tuglas : kultuurilooline essee. - Tallinn : Perioodika, 1986. - 39 lk.

arrow
Eesti kirjanduse ajalugu : viies köites / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; peatoimetaja E. Sõgel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1965-1991.
arrow
Izmestjev, Pjotr. Nikolai Ostrovski looming. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1951. - 232 lk.

arrow
Jansen, Ea ; Põldmäe, Rudolf. Carl Robert Jakobson : lühimonograafia. - Tallinn : Eesti Raamat. - 1968. - 223 lk. - (Eesti kirjamehi).

arrow
Kalda, Maie. Kirjandusest ja kriitikast : [artiklikogumik]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1976. - 256 lk.

arrow
Kalda, Maie. Jaan Kärner kirjanduskriitikuna (1920-1940) / Eesti NSV TA ; toimetanud E. Sõgel. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus. - 1964. - 152 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 10).

arrow
Kangur, Piret ; Muru, Karl ; Tonts, Ülo. Väliseesti kirjandus / toimetanud A.Vinkel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1991. - 103 lk.

arrow
Kepp, Õnne ; Merilai, Arne. Luule / Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; toimetanud Õ. Kepp, P. Kruuspere ja P. Viires. - Tallinn, 1994. - 256 lk. - (Eesti pagulaskirjandus, 1944-1992) (Collegium litterarum ; 6).

arrow
Kirjanduskriitik Oskar Urgart : tegevuse ülevaade ja bibliograafia / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud M. Reinold ; teaduslikult toimetanud A.Vinkel. - Tallinn, 1989. - 68 lk.

arrow
Kirjandusteadus / M. Kalda. Kriitika / P. Viires. Lastekirjandus / R. Krusten ; [kõik] Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; toimetanud P. Kruuspere ja P. Viires. - Tallinn, 1995. - 144 lk. - (Eesti pagulaskirjandus, 1944 - 1992) (Collegium litterarum ; 7).

arrow
Fr. R. Kreutzwald, 1803-1882 : elu ja tegevus sõnas ja pildis / Eesti NSV TA Kirjandusmuuseum ; koostanud M. Lepik ja L. Raud ; vastutav toimetaja E. Sõgel. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. - 260 lk.

arrow
Krusten, Reet. Raamatute keskel : [artiklikogumik]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 312 lk.

arrow
Kruuspere, Piret. Näitekirjandus / Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; toimetanud P. Kruuspere ja P. Viires. - Tallinn, 1993. - 80 lk. - (Eesti pagulaskirjandus, 1944-1992) (Collegium litterarum ; 5).

arrow
Lias, Pärt. Eesti nõukogude romaan : monograafia / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; retsenseerinud M. Kalda ja Ü. Tonts. - Tallinn : Eesti Raamat, 1985. - 202 lk.

arrow
Lias, Pärt. Sulailmast uutmiseni : [artiklikogumik]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1990. - 278 lk.

arrow
Memuaristika / Ü. Tonts. Tõlkekirjandus / H. Rebane. Kordustrükid / E. Teder ; [kõik] Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; toimetanud P. Kruuspere ja P. Viires. - Tallinn, 1996. - 208 lk. - (Eesti pagulaskirjandus, 1944-1992) (Collegium litterarum ; 8).

arrow
Merilai, Arne. Eesti ballaad, 1900-1940 / Tartu Ülikool. - Tartu, 1991. - 142 lk.

arrow
Mihkla, Karl. Lydia Koidula elu ja looming. - Tallinn : Eesti Raamat. - 1965. - 359 lk.

arrow
Nirk, Endel. Eduard Bornhöhe : kirjanik ja inimene. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. - 139 lk.

arrow
Nirk, Endel. Estonian literature : historical survey with bibliographical appendix / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Institute of Language and Literature ; translated from the Estonian by V. Hain, A. R. Hone and O. Mutt. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 415 p.

arrow
Nirk, Endel. "Kalevipoja" ühiskondlik ja kirjanduslik tähtsus : materjal loenguteks "Kalevipoja" ilmumise 100-ndaks aastapäevaks / Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing. - Tallinn, 1961. - 27 lk. - (Abiks lektorile ; 78).

arrow
Nirk, Endel. Friedrich Reinhold Kreutzwald : lauluisa elulugu. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. - 128 lk. - (Eesti kirjamehi).

arrow
Nirk, Endel. Kreutzwald ja eesti rahvusliku kirjanduse algus : monograafia. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 546 lk.

arrow
Nirk, Endel. Laias laastus : kirjanduslikke artikleid, 1948-1956. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957. - 576 lk.

arrow
Nirk, Endel. Teemad variatsioonidega : arvustusi, arutlusi, vahelugemisi. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964. - 212 lk.

arrow
Puhvel, Heino. Kirjandus muutuvas maailmas : lühiuurimusi, sõnavõtte, retsensioone. - Tallinn : Eesti Raamat, 1987. - 214 lk.

arrow
Puhvel, Heino. Sõnad sõelaga sülessa : artikleid, lühiuurimusi, marginaale. - Tallinn : Eesti Raamat, 1971. - 293 lk.

arrow
Puhvel, Heino. A. H. Tammsaare elu ja loomingu varasem periood (1878-1922) / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 407 lk.

arrow
Rebane, Hilve. Johann Woldemar Jannsen : tagasivaade 100. surma-aastapäeval / Eesti Ühing "Teadus". - Tallinn, 1990. - 42 lk.

arrow
Siirak, Erna. Johannes Semper : [lühimonograafia]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 255 lk. - (Eesti kirjamehi).

arrow
Siirak, Erna. A. H. Tammsaare in Estonian literature. - Tallinn : Perioodika, 1978. - 120 p.

arrow
Sõgel, Endel. Kirjandusloo lehekülgedelt : [artiklikogumik]. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. - 351 lk.

arrow
Sõgel, Endel. Revolutsioon ja kirjandus : artikleid, uurimusi, publitsistikat. - Tallinn : Eesti Raamat, 1972. - 383 lk.

arrow
Sõgel, Endel. Viisnurk ja meie : artiklite kogumik. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980. - 182 lk.

arrow
Tonts, Ülo. Poolt ja vastu : valik kirjanduskriitikat, 1962-1973. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 259 lk.

arrow
Tonts, Ülo. Rudolf Sirge : lühimonograafia. - Tallinn : Eesti Raamat. - 1974. - 155 lk. - (Eesti kirjamehi).

arrow
Tonts, Ülo. Juhan Smuul : lühimonograafia. - Tallinn : Eesti Raamat. - 1979. - 242 lk. - (Eesti kirjamehi).

arrow
Tonts, Ülo. Vaateid ja väiteid : arvustusi, artikleid, sõnavõtte, 1973-1980. - Tallinn : Eesti Raamat, 1982. - 347 lk.

arrow
Undusk, Jaan. Realismi mõiste ümber : F. Tuglase "realism" ja sajandivahetuse kultuur : valminud uurimuse eeltrükk / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste Osakond  ; toimetanud P. Lias. - Tallinn, 1986. - 84 lk. - (Preprint KKI ; 46).

arrow
Veidemann, Rein. Olla kriitik... : tekste aastaist 1975-1985. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 292 lk.

arrow
Vinkel, Arne. Eesti rahvaraamat : ülevaade XVIII ja XIX sajandi lugemisvarast. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 336 lk.

arrow
Vinkel, Arne. Kirjandus, aeg, inimene : uurimusi ja artikleid. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 259 lk.

arrow
Vinkel, Arne. Martin Körber : elutee ja töö / Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. - Tallinn, 1994. - 128 lk. - (Collegium litterarum ; 10).

arrow
Vinkel, Arne. Juhan Liiv : [lühimonograafia]. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1964. - 126 lk. - (Eesti kirjamehi).

arrow
Vinkel, Arne. August Mälk. - Tallinn : Eesti Raamat, 1993. - 238 lk. - (Eesti kirjamehi).

Tagasi