KIRJANDUSTEADUS

Kirjandusklassika ja memuaariväljaanded

arrow
Adson, Artur. Lahkumine : ülestähendusi viimasest aastatosinast / järelsõna: A. Eelmäe - 2. tr. - Tallinn : Eesti Raamat, 1994. - 134 lk.

arrow
Kallas, Aino. Valitud proosat Friedebert Tuglase tõlkes / koostanud A. Eelmäe. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 327 lk.

arrow
Ristikivi, Karl. Minugi tee ei ole veel lõppenud : valimik Karl Ristikivi aforisme, paradokse, tähendamissõnu / Eesti Kultuurifond ; valinud, koostanud ja järelsõna: R. Neithal. - Tallinn, 1989. - 38 lk.

arrow
Tammsaare, Anton Hansen. Kogutud teosed : [18 köites] / väljaande kolleegium: K. Itra, P. Kuusberg, H. Puhvel, E. Sõgel, E. Teder, J. Toomla, A. Vinkel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1978-1993.

arrow
Tuglas, Elo. Elon kirja : Elo Tuglaksen päiväkirjamerkintöja vuosilta 1952-1958 / esipuhe: A. Eelmäe ; suomentanut R. Kilpi. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. - 283 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 534).

arrow
Tuglas, Elo. Elukiri, 1952 - 1958 : [päevik] / eessõna: A. Eelmäe. - Tallinn : Faatum, 1993. - 254 lk.

arrow
Tuglas, Elo. Tartu päevik, 1928 - 1941 / eessõna: A. Eelmäe. - Tallinn : Faatum, 1996. - 363 lk.

arrow
Tuglas, Friedebert. Kogutud teosed : 15 köites. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986- .
arrow
Tuglas, Friedebert. Die himmlischen Reiter : Novellenauslese / zusammengestellt von A. Eelmäe ; Übersetzung aus dem Estnischen von G. Teeäär. - Tallinn : Perioodika, 1982. - 176 S.

arrow
Tuglas, Friedebert. Marginalia : mietteitä ja mielialoja / esipuheen laatinut A. Eelmäe ; suomentanut J. Laakso. - Oulu : Pohjoinen, 1986. - 178 s.

arrow
Tuglas, Friedebert. Meie tee viib edasi : artikleid ja esinemisi aastaist 1940-1965 / koostaja ja eessõna: E. Sõgel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 127 lk.

arrow
Tuglas, Friedebert. Muistelmat vuosilta 1895-1910 / suomentanut R. Kilpi. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986. - 416 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 430).

arrow
Tuglas, Friedebert. Novelliauhinnast. Marginaale / Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut ; koostanud A. Eelmäe ; illustreerinud H. Eelma. - Tallinn, 1981. - [12] lk.

arrow
Tuglas, Friedebert. Novelliauhinnast. Marginaale / Tallinna Kunstiülikool ; koostanud A. Eelmäe ; illustreerinud H. Eelma. - Tallinn, 1990. - [11] lk.

arrow
Tuglas, Friedebert. Popi ja Huhuu / eessõna: A. Eelmäe ; illustreerinud H. Eelma. - Tallinn : Perioodika, 1986. - 142 lk. - Pealkiri ja tekst ka inglise, saksa ja soome keeles.

arrow
Tuglas, Friedebert. Rahutu rada : elu- ja kirjandusloolist / järelmärkus: A. Eelmäe. - Tallinn : Eesti Raamat, 1973. - 280 lk.

arrow
Tuglas, Friedebert. Riders in the sky : a selection of short stories / compiled and foreword by A. Eelmäe ; translated from Estonian by O. Mutt. - Tallinn : Perioodika, 1982. - 176 p.

arrow
Tuglas, Friedebert. Taevased ratsanikud / saatesõna: A. Eelmäe. - Tallinn : Kunst, 1986. - 78 lk. - Pealkiri ja tekst ka inglise ja soome keeles.

arrow
Tuglas, Friedebert. Valik kirju / koostanud A. Eelmäe ; kommenteerinud M. Arusoo ja A. Eelmäe. - Tallinn : Perioodika, 1986. - 91 lk. - (Loomingu raamatukogu ; 1986, 1/2).

arrow
Friedebert Tuglase novelliauhinnaga premeeritud töid (1971-1975) / koostanud A. Eelmäe. - Tallinn : Eesti Raamat, 1976. - 446 lk.

arrow
Friedebert Tuglase novelliauhinnaga premeeritud töid (1976-1980) / koostanud A. Eelmäe. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - 293 lk.

arrow
Friedebert Tuglase novelliauhinnaga premeeritud töid (1981-1985) / koostanud A. Eelmäe. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 288 lk.

Bibliograafiad

arrow
Eesti kirjandus, kirjandusteadus ja kriitika, 1954-1958 : bibliograafiline nimestik / koostanud V. Kabur ja O. Kivi. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. - 171 lk.

arrow
Eesti kirjandus, kirjandusteadus ja kriitika, 1959-1962 : bibliograafiline nimestik / koostanud V. Kabur ja O. Kivi. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. - 362 lk.

arrow
Eesti kirjandus, kirjandusteadus ja kriitika, 1963-1966 : bibliograafia / koostanud V. Kabur ja O. Kivi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1968. - 306 lk.

arrow
Friedebert Tuglas : bibliograafia. 1: Eestikeelsed tööd / koostanud ja toimetanud A. Heinapuu ja R. Hillermaa. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1993. - 159 lk.

Tagasi