KIRJANDUSTEADUS


Artikli- ja konverentsikogumikud, ettekanded

arrow
"Kalevipoja" 100 a. juubelile pühendatud teaduslik sessioon 27. novembril 1961 : ettekannete teesid / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste Osakond. - Tallinn, 1961. - 31 lk.

arrow
Kirjandusajaloo küsimusi / Eesti NSV TA ; toimetanud E. Sõgel. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. - 298 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 3).

arrow
Kirjanduse tõe poole / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; teaduslikult toimetanud A.Vinkel ; retsenseerinud P. Lias, Ü. Tonts ja J. Undusk. - Tallinn, 1988. - 155 lk.

arrow
Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus : artiklite kogumik / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. - 256 lk.

arrow
Kõnelusi rahvuskirjandusest : konverentsi "Rahvuskirjanduse mõiste ja kriteeriumid" materjale : [kahes osas] / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond ; toimetanud J. Undusk ja P. Viires. - Tallinn, 1990.
arrow
Mälestusi A. H. Tammsaarest / koostanud E. Teder. - Tallinn : Eesti Raamat, 1978. - 454 lk.

arrow
Rahvuslik kosmopolitism : konverents 30. ja 31. oktoobril 1990 / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond ; toimetanud P. Viires. - Tallinn, 1991. - 48 lk. - (Collegium litterarum ; 3).

arrow
Karl Ristikivi 75. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosoleku teesid / ENSV Kirjanike Liit. - Tallinn, 1987. - 33 lk.

arrow
Karl Ristikivi 75. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi materjalid : [kahes osas] / ENSV Kirjanike Liit. - Tallinn, 1988.

arrow
Sõna, mõte, inimene : A. H. Tammsaare 100. juubelile pühendatud lühiuurimusi / koostanud H. Puhvel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1977. - 208 lk.

arrow
Vallan verkot ja hengen neuvokkuus / toimittaneet M. Ihonen ja J. Undusk. - Helsinki : Kirjastopalvelu, 1994. - 184 s.

arrow
15 aastat eesti nõukogude kirjandust / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; vastutav toimetaja E. Nirk. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1955. - 355 lk.

arrow
Väliseesti kirjanduse konverents : ettekanded 22. ja 23. oktoobril 1990 / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond ; toimetanud Õ. Kepp, P. Kruuspere ja P. Viires. - Tallinn, 1991. - 96 lk. - (Collegium litterarum ; 4).

arrow
Välismaise eesti kirjanduse konverents : teesid / Eesti Kultuurifond. - Tallinn, 1988. - 49 lk.

Tagasi