FOLKLORISTIKA


Monograafiad ja allikapublikatsioonid

arrow
Allpere, Anne. Cantometrics - applied on Estonian runo songs / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Section of Social Sciences ; edited by I. Rüütel. - Tallinn, 1988. - 27 p. - (Preprint KKI ; 59).

arrow
Allpere, Anne. Estonian cantometric attempt 2 : the sacred and the profane - can it be heard? / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Section of Social Sciences ; edited by I. Rüütel. - Tallinn, 1989. - 36 p. - (Preprint KKI ; 62).

arrow
Annist, August. "Kalevala" kui kunstiteos. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 220 lk.

arrow
Annist, August. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttude algupära ja kunstiline laad / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud Ü. Tedre. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 452 lk.

arrow
Automatic notation of one-voiced song / M. Remmel, I. Rüütel, J. Sarv, R. Sule ; Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by Ü. Tedre. - Tallinn, 1975. - 24 p. - (Preprint KKI ; 4).

arrow
Eesti laulud, mängud, pillilood ja tantsud = Estonian songs, tunes and dances / Eesti Rahvakultuuri Keskus ; koostanud I. Tõnurist, K. Torop, V. Sarv, K. Kuutma ; toimetanud K. Kuutma. - Tallinn, 1992. - 36 lk.

arrow
Eesti muinasjutud / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud V. Mälk, I. Sarv ja R. Viidalepp ; toimetanud R. Viidalepp. - Tallinn : Eesti Raamat, 1967. - 528 lk. - Kokkuvõtted vene ja saksa keeles eraldi väljaandena, vt. 424.

arrow
Eesti rahvalaulud : antoloogia : [neljas köites] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud Ü. Tedre ; koostanud A. Koemets, R. Mirov, U. Mägi, V. Pino, Ü. Tedre. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969-1974.

arrow
Eesti rahvaluule ülevaade / R. Viidalepp, V. Mälk, L. Raudsepp, Ü. Tedre ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud R. Viidalepp. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1959. - 523 lk.

arrow
Eesti rahvapillilood. I: Pärnu- ja Läänemaa rahvapillipalu Eduard Oja korjandusest 1929. a. / koostanud ja kommenteerinud I. Rüütel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 64 lk. - (Meie Repertuaar ; 1989, 4).

arrow
Eesti Vabariigi pühad ja tähtpäevad / Eesti Rahvaülikoolide Metoodikakabinet ; koostanud K. Arjakas ja P. Kippar. - Tallinn, 1991. - 24 lk.

arrow
Eesti vanasõnad = Proverbia estonica : [viies köites] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum ; koostanud A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv, R. Saukas ; toimetanud A. Krikmann ja I. Sarv. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980-1987. - (Monumenta Estoniae antiquae ; 3).
arrow
Estnische Volksmärchen / Zentralinstitut für Geschichte, Wissenschaftsbereich, Kulturgeschichte, Volkskunde an der Akademie der Wissenschaften der DDR ; herausgegeben von R. Viidalepp ; Redaktion von F. Geißler ; Übersetzung von E. Meyer. - Berlin : Akademie-Verlag, 1980. - 457 S. - (Volksmärchen: eine Internationale Reiche).

arrow
Estnische Volksmärchen / herausgegeben von R. Viidalepp ; Redaktion von R. Semrau ; Übersetzung von E. Meyer. - 2. Aufl. - München : Eugen Diederichs, 1990. - 591 S. - (Märchen der Weltliteratur).

arrow
The Estonian Folklore Archive / Estonian Academy of Sciences. Institute of Language and Literature. Folklore Department ; Kreutzwald Literary Museum. Folklore Department ; compiled by A. Korb, J. Oras and Ü. Tedre ; edited by I. Rüütel ; translated by A. Allpere. - Tallinn, 1990. - 28 p.

arrow
Estonian Folklore Archives / Estonian Folklore Archives ; compiled by A. Korb, J. Oras and Ü. Tedre ; translated by A. Allpere. - Tartu, 1995. - 31 p.

arrow
Hurt, Jakob. Mida rahvamälestustest pidada : artiklite kogumik / koostanud Ü. Tedre. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 176 lk.

arrow
Jakob Hurt, 1839-1907 : [album] / koostanud M. Laar, R. Saukas ja Ü. Tedre. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 352 lk.

arrow
Kippar, Pille. Estnische Tiermärchen : Typen- und Variantenverzeichnis / zusammengestellt von P. Kippar ; Übersetzung von M. Jerser. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1986. - 220 S. - (Folklore fellows communications ; 237).

arrow
Kreutzwald, Friedrich Reinhold. Kalevipoeg : tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride ja muude lisadega : [kahes köites] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud ja kirjutanud A. Annist, H. Laidvee, E. Laugaste, J. Peegel, E. Piir, V. Pino ; peatoimetaja P. Ariste ; tegevtoimetaja A. Annist. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961-1963.
arrow
Krikmann, Arvo. Fraseoloogiline aines eesti vanimais grammatikates ja sõnastikes / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud Ü. Tedre. - Tallinn : Valgus, 1986. - 128 lk.

arrow
Krikmann, Arvo. On denotative indefiniteness of proverbs : remarks on proverb semantics 1 / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Institute of Language and Literature ; edited by Ü. Tedre. - Tallinn, 1974. - 48 p. - (Preprint KKI ; 1).

arrow
Krikmann, Arvo. Some additional aspects of semantic indefiniteness of proverbs : remarks on proverb semantics 2 / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Institute of Language and Literature ; edited by Ü. Tedre. - Tallinn, 1974. - 36 p. - (Preprint KKI ; 2).

arrow
Kuusi, Matti. Proverbia septentrionalia : 900 Balto-Finnic proverb types with Russian, Baltic, German and Scandinavian parallels / with contributions by M. Joalaid, E. Kokare, A. Krikmann, K. Laukkanen, P. Leino, V. Mälk, I. Sarv ; translated by N. Brigden. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1985. - 451 p. - (Folklore fellows communications ; 236).

arrow
Liimets, Airi. Viiulipalade muusikaline vorm eesti rahvatraditsioonis / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Rüütel. - Tallinn : Valgus, 1988. - 144 lk. - (Ars musicae popularis ; [6]).

arrow
Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega : [kahes osas] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud V. Mälk, P. Damberg, E. Kokare, A. Krikmann, L. Vaba, T.-R. Viitso, E. Vääri ; toimetanud A. Krikmann, V. Mälk ja T.-R. Viitso. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981.
arrow
Lintrop, Aado. Šamaaniraamat. - Tartu : Ilmamaa, 1995. - 192 lk.

arrow
Lintrop, Aado. Udmurdi rahvausundi piirjooni / Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Kõiva. - Tartu, 1993. - 112 lk.

arrow
Lippus, Urve. Linear musical thinking : a theory of musical thinking and the runic song tradition of Baltic-Finnish peoples / University of Helsinki. Department of Musicology. - Helsinki, 1995. - 169 p. - (Studia musicologica universitatis helsingiensis ; 7).

arrow
Muhu laulud / koostanud J. Oras ; toimetanud V. Sarv ja K. Kuutma. - Tallinn, 1991. - 64 lk. - (Meie Repertuaar ; 1991, 2: Folkloor).

arrow
Mälk, Vaina. Eesti Kirjameeste Seltsi osa eesti folkloristika arengus / Eesti NSV TA ; toimetanud A. Annist. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. - 332 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 7).

arrow
Mälk, Vaina. Vadja vanasõnad eesti, soome, karjala ja vene vastetega / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud V. Mälk ; toimetanud E. Adler ja A. Krikmann. - Tallinn : Eesti Raamat, 1976. - 404 lk.

arrow
Ojamaa, Triinu. The Nganasan improvisatory chants / Estonian Academy of Sciences. Division of Humanities and Social Sciences ; edited by I. Rüütel. - Tallinn, 1990. - 36 p. - (Preprint KKI ; 64).

arrow
Pino, Veera ; Sarv, Vaike. Setu surnuitkud : [kahes osas] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Rüütel. - Tallinn, 1981-1982. - (Ars musicae popularis ; [2-3]).
arrow
Raudsep, Loreida. Antiklerikale estnische Schwänke : Typen- und Variantenverzeichnis / Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. Institut für Sprach- und Literaturforschung ; Fachredaktion von R. Viidalepp ; Übersetzung aus dem Estnischen von H. Vihalem. - Tallinn, 1969. - 244 S.

arrow
Rüütel, Ingrid. Eesti uuemad laulumängud : [kahes köites] / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud I. Rüütel ; toimetuskolleegium: J. Peegel, I. Rüütel ja K. Salve. - Tallinn : Eesti Raamat, 1980-1983.
arrow
Rüütel, Ingrid. Mustjala regiviiside tüpoloogia / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Sarv. - Tallinn : Valgus, 1980. - 32 lk. - (Ars musicae popularis ; [1]).

arrow
Rüütel, Ingrid ; Ross, Jaan. A study of pitch contours and the scale structure in Votic folk music / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Division of Social Sciences ; edited by Ü. Viks. - Tallinn, 1985. - 34 p. - (Preprint KKI ; 37).

arrow
Rüütel, Ingrid. Typology of Estonian runo-tunes : experiment and some results / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences. - Tallinn, 1981. - 63 p. - (Preprint KKI ; 18).

arrow
Salve, Kristi ; Rüütel, Ingrid. Põhja-Tartumaa regilaulud. 1: Töö- ja tavandilaulud / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud A. Vissel. - Tallinn, 1989. - 102 lk. - (Ars musicae popularis ; [8]).

arrow
Salve, Kristi ; Sarv, Vaike. Setu lauludega muinasjutud / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Rüütel. - Tallinn, 1987. - 202 lk. - (Ars musicae popularis ; [5]).

arrow
Sarv, Vaike. Veera Pähnapuu. Setukeste rahvalaule = Setukaisten kansanlauluja = Setu folk songs / Institute of the Estonian Language ; Tampere University Unit for Cultural Research in Virrat ; edited by A. Koiranen. - Tampere, 1995. - 59 lk. - Lisa samanimelisele helikassetile, vt. 530.

arrow
Silvet, Heikki. Ob-Ugric instrumental music. 1: Hanti melodies played on the lyre / Estonian Academy of Sciences. Institute of Language and Literature ; edited by I. Rüütel. - Tallinn, 1991. - 68 p. - (Ars musicae popularis ; 10).

arrow
Tedre, Ülo. Eesti pulmad : lühiülevaade muistsetest kosja- ja pulmakommetest / koostanud Ü. Tedre. - Tallinn : Eesti Raamat, 1973. - 124 lk.

arrow
Tedre, Ülo. Kalevipoeg rahvaluules ja eeposes : eesti rahvaeepose "Kalevipoeg" ilmumise 100-ndaks aastapäevaks / Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing. - Tallinn, 1961. - 19 lk. - (Abiks lektorile ; 71).

arrow
Torop, Kristjan. Eesti rahvatantsu oskussõnastik / Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. - 2., parandatud ja täiendatud tr. - Tallinn, 1990. - 103 lk.

arrow
Torop, Kristjan. Eesti rahvatantsu oskussõnastik : metoodiline materjal / Eesti NSV Rahvaloomingu Maja. - Tallinn, 1966. - 130 lk.

arrow
Torop, Kristjan. Kontratantsud / Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ; Eesti Keele Instituut ; toimetanud P. Luht ja K. Kuutma. - Tallinn, 1995. - 198 lk. - Lisa: helikassett, vt. 524.
arrow
Torop, Kristjan. Viron vakan sävelmistö. - Tampere : Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, 1991. - 47 s.

arrow
Torop, Kristjan. Viron vakka : 105 virolaista kansantanssia. - Tampere : Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, 1991. - 119 lk. - Lisa: helikassett, vt. 539.

arrow
Valimik XX sajandi I poole populaarseid seltskonnatantse / koostanud K. Torop. Seitse setu rahvalaulu / koostanud V. Sarv. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988. - 65 lk. - (Meie Repertuaar ; 1988, 3: Etnograafia).

arrow
Valk, Ülo. Kurat Euroopa usundiloos : sissejuhatus demonoloogiasse. - Tallinn : Vikerkaar, 1994. - 284 lk.

arrow
Vepsa vanasõnad eesti, vadja, liivi, karjala ja vene vastetega : [kahes vihikus] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud V. Mälk, A. Hussar, A. Kährik, T.-R. Viitso ; toimetanud A. Krikmann, A. Kährik, T.-R. Viitso, V. Mälk. - Tallinn, 1992.
arrow
Vissel, Anu. Eesti karjaselaulud. 1: Setu karjaselaulud / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Rüütel. - Tallinn, 1982. - 110 lk. - (Ars musicae popularis ; [4]).

arrow
Vissel, Anu. Eesti karjaselaulud. 2: Võrumaa ja Tartumaa karjaselaulud / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Rüütel. - Tallinn, 1988. - 128 lk. - (Ars musicae popularis ; [7]).

arrow
Vissel, Anu. Eesti karjaselaulud. 3: Mulgimaa karjaselaulud / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Rüütel. - Tallinn, 1990. - 144 lk. - (Ars musicae popularis ; [9]).

arrow
Vissel, Anu. Eesti karjaselaulud. 4: Põhja- ja Lääne-Eesti karjaselaulud / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Rüütel. - Tallinn, 1992. - 136 lk. - (Ars musicae popularis ; [11]).

arrow
Wuolijoki, Hella. Sõja laul = Das estnische Kriegslied / Redaktion von H. P. Neureuter, R. Mirov und Ü. Tedre. - Stuttgart : Cutta ; Helsinki : Otava, 1984. - 181 S. - (Sammlung Trajekt ; 18).

Tagasi