FOLKLORISTIKA

Artikli- ja konverentsikogumikud, ettekanded

arrow
Contemporary folklore : changing world view and tradition / Institute of Estonian Language ; Estonian Museum of Literature ; edited by M. Kõiva in collaboration with K. Vassiljeva and L. Krikmann. - Tartu, 1996. - 394 p.

arrow
Eesti rahvaluulest / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Pino, Ü. Tedre ja R. Viidalepp. - Tallinn, 1964. - 127 lk.

arrow
Eksperimentaalne folkloristika / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum ; toimetanud M. Kõiva. - Tartu, 1993. - 80 lk.

arrow
Folk belief today / Estonian Academy of Sciences. Institute of the Estonian Language ; Estonian Museum of Literature ; edited by M. Kõiva and K. Vassiljeva. - Tartu, 1995. - 528 p.

arrow
Folk song and folk music as the carrier of identity and the object of cultural ex[c]hange : abstracts = Rahvalaul ja -muusika kui identiteedi kandja ja kultuurivahetuse objekt / Institute of Estonian Language ; edited by I. Rüütel. - Tallinn, 1996. - 84 p.

arrow
Harju kärajad 2.-3. juulil Sauel / Puhkeparkide Direktsioon ; koostanud V. Sarv. - Tallinn : Eesti Raamat, 1988. - 71 lk.

arrow
Jakob Hurt : vier Abhandlungen über seine folkloristische Tätigkeit / Eesti TA Humanitaar- ja Ühiskonnateaduste Osakond ; Redaktion von Ü. Tedre. - Tallinn, 1989. - 48 S. - (Preprint KKI ; 63).

arrow
Ida-Virumaa rahvakultuurist / Virumaa Fond ; Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristikaosakond ; koostanud ja toimetanud I. Rüütel ; keeletoimetaja M. Must. - Tallinn : Infotrükk, 1992. - 296 lk.

arrow
International conference "Folk music today", Tallinn, July 10-13, 1989 : abstracts / Estonian Academy of Sciences. Department of Humanities and Social Sciences ; Estonian Union of Composers ; edited by I. Rüütel ; translated by A. Allpere. - Tallinn, 1989. - 180 p.

arrow
Koolipärimus / Kirjandusmuuseum ; Eesti Keele Instituut ; toimetanud M. Kõiva ja A.Vissel. - Tartu, 1993. - 64 lk. - (Pro folkloristica ; 1).

arrow
Krikmann, Arvo. Some statistics on Balto-Finnic proverbs : the Sixth International Finno-Ugric Congress (Syktyvkar, July 24-30, 1985) / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by M. Remmel. - Tallinn, 1985. - 53 p. - (Preprint KKI ; 36).

arrow
Krikmann, Arvo. Towards the typology of Estonian folklore regions : paper presented to the Fifth International Finno-Ugric Congress (Turku 1980) / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by M. Remmel. - Tallinn, 1980. - 16 p. - (Preprint KKI ; 16).

arrow
Kui ma pääsen mõisast : kogumik uurimusi rahvalaulude ning naljandite kohta / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Laugaste. - Tallinn : Eesti Raamat, 1983. - 160 lk. - (Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt ; 2).

arrow
Lipitud-lapitud : tänapäeva folkloorist / Eesti TA Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti TA Eesti Keele Instituut ; toimetanud M. Kõiva. - Tartu, 1995. - 336 lk.

arrow
Lippus, Urve. On the formal description of monodic melodies : paper presented to the Fifth International Finno-Ugric Congress (Turku 1980) / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by M. Remmel. - Tallinn, 1980. - 21 p. - (Preprint KKI ; 13).

arrow
Loomine / Kirjandusmuuseum ; Eesti Keele Instituut ; toimetanud J. Oras. - Tartu, 1994. - 62 lk. - (Pro folkloristica ; 2).

arrow
Music history writing and national culture : proceedings of a seminar, Tallinn, December 1-3, 1995 / Eesti Keele Instituudi muusikaloo uurimisrühm ; edited by U. Lippus. - Tallinn, 1995. - 113 p. - (Eesti muusikaloo toimetised = Publications in Estonian music history ; 1).

arrow
Mängult-päriselt : tänapäeva folkloorist / Eesti Keele Instituut ; Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetanud M. Kõiva. - Tartu, 1996. - 192 lk.

arrow
Nordic-Baltic-Finno-Ugric conference "Family as the tradition carrier" : abstracts / Institute of [the] Estonian Language. Folklore Department ; Nordic Institute of Folklore ; edited by I. Rüütel. - Võsu, 1994. - 104 p.

arrow
Nordic-Baltic-Finno-Ugric conference the Family as the Tradition Carrier : conference proceedings 1 / Institute of the Estonian Language. Folklore Department ; Nordic Institute of Folklore ; edited by I. Rüütel and K. Kuutma. - Tallinn, 1996. - 192 p. - (NIF Publications ; 31).

arrow
Ojamaa, Triinu. The Nganasan sound instrumentary : CIFU-7, Debrecen, August 27-September 2, 1990 / Estonian Academy of Sciences. Division of Humanities and Social Sciences ; edited by I. Rüütel ; translated by A. Allpere. - Tallinn, 1990. - 35 p. - (Preprint KKI ; 68).

arrow
Priiusel' raiume rada... : artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; Tallinna Riiklik Konservatoorium ; toimetanud H. Tampere. - Tallinn : Eesti Raamat, 1970. - 368 lk.

arrow
Rahvaluule : noorteadlaste konverentsi teesid / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum ; toimetanud M. Kõiva. - Tartu, 1992. - 28 lk.

arrow
Rahvausund tänapäeval / Eesti TA Eesti Keele Instituut ; Eesti TA Eesti Kirjandusmuuseum ; toimetanud M. Hiiemäe ja M. Kõiva. - Tartu, 1995. - 496 lk.

arrow
Rüütel, Ingrid. Setu rahvalaulu kihistused ja etnokultuuriline taust : ettekanneKanada Soome-Ugri Seltsi (FUSAC/ACEFO) 6. konverentsil 4.-5. juunil 1988 Windsori ülikooli juures toimuva Kanada Õpetatud Seltsi kongressi raames. - Tallinn, 1988. - 59 lk.- (Preprint KKI ; 53).

arrow
Saaksin ma saksa sundijaks / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Laugaste. - Tallinn : Eesti Raamat, 1976. - 428 lk. - (Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt ; 1).

arrow
Soome-ugri rahvaste muusikapärandist / koostanud ja toimetanud I. Rüütel. - Tallinn : Eesti Raamat, 1977. - 516 lk.

arrow
Towards a monographical analysis of some folk-song arrangements / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Department of Social Sciences ; edited by M. Remmel. - Tallinn, 1976. - 53 lk. - (Preprint KKI ; 6).

arrow
Traditional folk belief today : conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits / Folklore Department of the Language and Literature Institute ; Folklore Department of the Literary Museum of Estonian Academy of Sciences ; edited by A. Allpere. - Tartu, 1990. - 180 p.

arrow
Viidalepp, Richard. Das Erzählen der Volksmärchen als arbeitsfördernder magischer Ritus : VII. Internationaler Kongreß für Anthropologie und Ethnologie, Moskau, August 1964 / Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. - Tallinn, 1964. - 11 S.

Tagasi