15. Publikatsioonid

Vt ka publikatsioone 1995, 1997

15.1. Välismaal avaldatud väljaanded

15.2. Eestis avaldatud monograafiad, kogumikud ja broðüürid

15.3. Rahvusvaheliselt retsenseeritavates ajakirjades ja kogumikes ilmunud kaalukad teaduslikud artiklid

15.4. Muudes välismaistes väljaannetes ilmunud artiklid ja ettekannete tekstid

15.5. Muud Eesti väljaannetes ilmunud teaduslikud artiklid ja kirjutised

15.6. Populaarteaduslikud kirjutised

Märkus: Ajaleheartikleid ning kõiki teadustegevuse organisatoorset külge puudutavaid kirjutisi ei ole esitatud, kuna EKI pole seni pidanud vajalikuks nende kohta aruandlust nõuda.

15.7. Teesid

Märkus: Andmed teeside kohta on puudulikud, kuna varasemates aruannetes pole teeside esitamist nõutud.

15.8. Filmid ja helisalvestised


Lisa 1

1996. a. publikatsioonide arv

ArtiklidÜksikväljaandedTeesid
IIIIIIIVIIIIIIIV
38153840*-12212**

* Ajaleheartikleid ning kõiki teadustegevuse organisatoorset külge puudutavaid kirjutisi ei ole esitatud, kuna EKI pole seni pidanud vajalikuks nende kohta aruandlust nõuda.

** Andmed teeside kohta on puudulikud, kuna varasemates aruannetes pole teeside esitamist nõutud.