5. Teaduslikud publikatsioonid

Vt ka publikatsioone 1996, 1997

Raamatud (monograafiad, kogumikud)

Artiklid kogumikust

Artiklid ajakirjast

Venekeelsed publikatsioonid

Artiklid kogumikust

Artiklid ajakirjast