Üksikloengud

Liivi Hollman

„Miks must on MUST ja valge VALGE” TÜ keeleteaduse ja –tehnoloogia doktorikooli talvekool 4.-6.02.08 (0,5 tundi)

„Viipekeeltest ja nende uurimisest” TÜ üliõpilastele FLEE.08.107 aine raames 26.03.08 ja 06.11.2008 (4 tundi)

Margit Langemets

„Sissejuhatus arvutilingvistikasse“ (1 loeng + referaaditeemad), Tallinna Ülikool, okt 2008.

Tiina Leemets

„Numbrite ja lühendite õigekiri“ Eesti Keele Instituudi avalikel keelehooldekursustel 28.02, 26.03, 13.11, tõlkemagistrite liidus 29.03, EPKK konsulentide kursusel 29.05.

„„Uued“ normingud, rööpvõimalused ja -võimatused“ 06.03 TÜ, HMi ja Eesti Keele Instituudi korraldatud õpetajate kirjandieelsel täiendusõppepäeval Tartus.

„EKI keelenõuanne“ Jõgevamaa õpetajatele 28.10.

Nelli Melts

EVS-i esitlemine ja tutvustamine Rahvusvahelise Raamatumessil Kniznõi salon, SPb, aprill 2008; Raamatumessil „Knigi Rossii”, Moskva , märts 2008; XXI Rahvusvahelise Moskva Raamatumessil, september 2008

Eesti raamatunäituse korraldamine Tomski Ülikoolis Eesti kuluuripäevade raames, september 2008

Eesti kirjanduse seminari läbiviimine Rahvusvahelise Raamatumessi Non-fictsion raames, Moskva, november 2008 (Moskva A. Gaidari nim. Linna Raamatukogu baasil)

Meelis Mihkla

Eesti emakeele õpetajate seltsi sügispäevad 7.11.2008 „Kõnesüntees – keele iseäralik võlu“

Argo Mund

„Kirjavahemärgid” EKI keelehooldekursusest osavõtjatele 28.02.2008 (1 t).

„Kirjavahemärgid” EKI keelehooldekursusest osavõtjatele 26.03.2008 (1 t).

„Kirjavahemärgid” Eesti Tõlkemagistrite Liidule 29.03.2008 (1 t).

„Kirjavahemärgid” Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale 29.05.2008 (45 min).

„Kirjavahemärgid” EKI keelehooldekursusest osavõtjatele 13.11.2008 (1 t).

„Kirjavahemärgid” emakeeleõpetajate infopäeval „Eksamikirjandi esmaabi” 06.03.2008 Tartus (1 t 30 min).

„Eesti keele õpikute normikohasusest” emakeeleõpetajate koolituskonverentsil 07.10.2008 Tallinnas (1 t) ja 08.10.2008 Tartus (1 t).

„Eesti õigekeelsusest” eurotõlkide seminari töötoas osalejatele 13.10.2008 Tallinnas (1 t 15 min).

Sirje Mäearu

28.02.2008, 26.03.2008, 29.03.2008, 29.05.2008 ja 13.11.2008 Eesti Keele Instituudi õigekirjakursusel (sh Eesti Tõlkemagistrite Liidule ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale) loeng täheortograafiast

03.03.2008 Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajate täienduskoolitusel Eesti keele Instituudi keelenõuande ortograafiaküsimustest

19.04.2008 Emakeele Seltsi Peterburi keelepäeval, 18.06.2008 omavalitsustöötajate koolituspäeval Eiveres ja 23.10.2008 raamatukogutöötajate koolituspäeval Eesti Keele Instituudi keelenõuandest

13.10.2008 seminaril „Eurotekstide tõlkimine Eestis” õpitoa juhtimine

Peeter Päll

„Keelehooldekeskuse tegevusest“ omavalitsustöötajatele Järvamaal, 18.06.2008.

„Väliskohanimede kirjutamise põhimõtted“ Tilde tõlkijatele Tallinnas, 02.10.2008.

„Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuseid“, emakeeleõpetajate koolituskonverents Tallinnas 07.10.2008 ja Tartus 08.10.2008.

„Kohanimede keeleprobleemid“ Ida-Virumaa omavalitsusametnikele Narvas, 30.10.2008.

„Pilk võõrnimede kirjutamise ajaloole ja põhimõtetele“, EAÕK seminar Tallinnas, 06.11.2008.

„Eesti kohanimeraamat“, seminar „Eesti kohanimesüsteemid“ Vasknal 07.-08.11.2008.

„Kust keeleküsimustes abi saada?“ Emakeele Seltsi keelepäev Minskis, 16.11.2008.

„Talunimede muutumine“, 6. kohanimepäeval Võrus 20.11.2008.

„Algustäheortograafia“. Eesti Keele Instituudi keelehooldekursused, 28.02, 26.03, 29.03, 13.11.2008.

Maire Raadik

„Kokku- ja lahkukirjutus”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus; 28.02.2008 (1 tund).

„Keelehoolde sihid ja suuted: ÕS 1999, 2006, 2013”, eesti keele päev Torontos; 17.02.2008.

„Kokku- ja lahkukirjutus”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus tõlkemagistrite liidu tõlkijatele; 29.03.2008 (1 tund).

„Vormistame notariaalakti: mis on tüüpilised õigekirjavead ja kuidas neid vältida”, Notarite Koja korraldatud õppepäev notaribüroode töötajatele; 18.04.2008 (2 akad tundi)

„Mis on uudist eesti keele reeglistuses”, eesti keele päev Vilniuses; 24.04.2008.

„Ametikirja keel”, Vaal-galerii; 02.05.2008 (3 akad tundi).

„Algustäht ametisuhtluses”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konsulentidele Elvas; 29.05.2008 (1 akad tund).

Tuuli Rehemaa

„Interneti-ÕS“ Ida-Virumaa koolidirektoritele, 08.05.2008.

„Interneti-ÕS“, Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele, 29.06.2008

„Kokku- ja lahkukirjutamine“ eurokeele seminari töötoas, 13.10.2008.

„Interneti-ÕS“, Jõgevamaa õpetajatele, 28.10.2008.

„Keelenõuande uuemaid küsimusi“ Moskva Eesti Seltsi keelepäeval, 22.11.2008.

Kristiina Ross

„Estofiiliast Euroopas ja Eestis” emakeelepäeval „Meie keeleline tulevik” Rahvusraamatukogus, 14.03.2008.

Loeng eesti piiblitõlkest Rahvusraamatukogu usundiloo-alases loengusarjas. 19.03.2008.

„Kõige vanemast tartukeelsest Uue Testamendi tõlkest” Tartu ülikooli seminaril „Tartu keel ja kultuur”, 12.06.2008.

„Piiblitõlke mõjust eesti kirjakeelele” Eesti Kirjastajate Liidu korraldatud tõlkijate koolitusprogrammi raames loeng, 10.11.2008.

Meeli Sedrik

Keelehooldekeskuse eesti keele koolitus Rahvusarhiivi töötajatele, Tallinn, 25.03.2008 (6 t)

Keelehooldekeskuse eesti keele koolitus Võhma LV ja Kõo VV töötajatele, Võhma, 22.04.2008 (6 t)

Euroopa Nõukogu ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee tõlkijate eesti keele koolitus, Brüssel, 19.–23.05.2008

Keelehooldekeskuse eesti keele koolitus Rahvusarhiivi töötajatele, Tartu, 27.05.2008 (6 t)

Keelehooldekeskuse eesti keele koolitus Pärsti VV töötajatele, Ramsi, 01.10.2008 (8 t)

Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja ning tõlkekeskuse tõlkijate eesti keele koolitus, Luxembourg, 20.–24.10.2008

Keelehooldekeskuse eesti keele koolitus Jõgeva MV töötajatele, Rakvere, 12.11.2008 (6 t)

Urmas Sutrop

„Eesti keele areng kui keele säilivuse tagatis“ IRL Rahvuskultuuri ja Rahvuslaste Ühenduse mõttetalgutel „Eesti keele tulevikuvõimalusi“ Tallinnas 12.04.2008.

„Kuidas sündis uus „Hõbevalge“ ja millised olid suurimad valikud?“ „Hõbevalge“ seminaril „Kirjanik alustab sealt, kus ajaloolane lõpetab…“ Tallinnas 10.09.2008.

Mari Uusküla

„Keel ja kultuur“ 26.09.2008, „Keele häälikud“ 24.10.2008,

„Keel(t)e muutumine ja keelekontaktid“ 31.10.2008 ja „Kirjasüsteemid“ 14.11.2008 Tartu Ülikoolis

Jüri Viikberg

„Eestimaa rahvastest läbi aegade” 17.02.08. Ettekanne Tallinnas Ühiste Väärtuste Ümarlaual.

„Keelemosaiik kodu- ja välismaal” 18.02.08 Toronto Eesti Majas. Ettekanne emakeelepäeval.

„Eesti keele päritolu.” 03.04.08 Tallinna Tehnikaülikoolis. Emakeelepäeva sõnavõtt TTÜ rahvaülikoolis „Kolmas noorus“.