Väitekirjad (2.3)

Meelis Mihkla

Mihkla, Meelis (2007). Kõne ajalise struktuuri modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile – Modelling the temporal structure of speech for the Estonian text-to-speech synthesis. Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 8. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Mari Uusküla

Uusküla, Mari (2008) Basic colour terms in Finno-Ugric and Slavonic languages: myths and facts. Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 9. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus