Kogumike ja ajakirjade toimetamine (4.1)

Tiiu Erelt

Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007). Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. Mati Erelt peatoimetaja, Tiiu Erelt toimetaja. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2008. 272 lk.

Margit Langemets

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Toimetajad Helle Metslang (Helsinki/Tallinn), Margit Langemets (Tallinn). Keeletoimetaja Maria-Maren Sepper. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

Maria-Maren Sepper

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. H. Metslang, M. Langemets, M-M. Sepper (toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

Urmas Sutrop

Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences. Urmas Sutrop, Editor-in-Chief