Terminoloogiaosakond

Juhataja: Tiina Soon, tel 6177 538, Tiina.Soon@eki.ee

Aasta olulisemad tulemused

1. Suurim projekt: sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia projekt koostöös Kaitseministeeriumiga, mis koosnes kahest osast – terminoloogiakomisjon (2008. aastal käsitleti 24 koosolekul 1422 terminit) ja tõlkeprojekt (tõlketöid tehti 1855 lk).

2. Uus projekt: pärast mitmeaastast ettevalmistustööd alustati koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (Lennuamet) lennundusterminoloogia projekti.

3. Uus projekt: euroterminoloogi koha loomine ja Euroopa Liidu institutsioonides ja nende jaoks Eestistõlkimisega tegelevate allüksuste, firmade ja vabakutseliste probleemide kaardistamine.

4. Jätkuprojekt: haridusterminoloogia projekt koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

5. Jätkuprojekt: ÜTB (ühtse terminibaasi) prototüübi katsetamine haridusterminolooogia projekti raames, et võtta see kasutusele ka teistes projektides.