Spetsiifilised teadusväljaanded (sõnaraamatud, leksikonid, atlased vms) (3.3)

Eesti murrete sõnaraamat. IV köide, 20. vihik (lahi–laulurästas). Toimetanud Mari Kendla, Vilja Oja, Mari-Epp Tirkkonen, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

Hille Pajupuu

Kerge, Krista; Pajupuu, Hille; Ilves, Marju (2008). Esmane sõnastik. Rmt-s Marju Ilves. Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 148–185.

Maire Raadik

Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008. 246 lk.

Jüri Viikberg

Dmitri Tsvetkov. Vadja keele grammatika. Koost ja toim Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008. X + 174 lk [+ kaart].

Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Toim Erast Parmasto, Jüri Viikberg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. 240 lk.

Eesti keele kogud. – Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud Kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Toim Erast Parmasto, Jüri Viikberg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008, lk 95–110. – Resümee inglise keeles lk 111–112.