Sõnaraamatute osakond

Juhataja: mag Margit Langemets, tel 6177 523, Margit.Langemets@eki.ee

Püsirahastatav tegevus:

1) "Eesti keele seletussõnaraamatu" köidetena väljaandmine (ilmub 2009);

2) üheköitelise seletussõnaraamatu põhimõtete väljatöötamine.

Riiklik sihtprogramm “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)”:

1) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud: EESTI-VENE SÕNARAAMAT, projekti juht Margit Langemets

Aasta olulisemad tulemused

1. Sõnaraamatutöö

"Eesti keele seletussõnaraamatu" üleviimine Eesti Keele Instituudi sõnastikubaasi EELEX (koostöös Ülle Viksi, Tiina Puolakaineni, Andres Loopmanniga).

Koostatud ja toimetatud uute sõnade artikleid (Piret Voll, Leidi Veskis, Mai Tiits, Tiia Valdre, Margit Langemets).

Koostatud ja toimetatud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja (Tiia Valdre, Maimu Liiv, Tiiu Lagle, Nelli Melts).

Toimetatud (Valguse - Eesti Keele Instituudi - ERÜ ühisprojekti raames) Oxford-Dudeni terminoloogilist piltsõnastikku (Mai Tiits).

2. Publikatsioonid

Ilmus 3 artiklit – autorid Silvi Vare, Margit Langemets, Piret Voll.

Ilmus „Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 4“ – üks toimetajaid Margit Langemets. Ajakiri on alates 2008. aastast refereeritud ja indekseeritud Thomson Reutersi (endine ISI) andmebaasides:

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

3. Osalemine teadusüritustel ettekandega

Ettekandeid on pidanud: Silvi Vare, Piret Voll, Madis Jürviste, Jelena Kallas, Margit Langemets

4. Konverentside korraldamine

Korraldatud VII rakenduslingvistika konverents (koos Eesti Rakenduslingvistika Ühingu ja Tallinna Pedagoogikaülikooliga) apr 2008. Konverentsiks ilmus "Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4" (eelretsenseeritav sariväljaanne).

Korraldatud rahvusvaheline soome-ugri sõnaraamatuseminar "Soomeugri sõnaraamatud: mis neid liidab ja mis lahutab" nov 2008.