Välis- ja ühisprojektid

Madis Jürviste

Suur eesti-prantsuse sõnaraamat (GDEF), partneriks Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühing.

Marja Kallasmaa

Onomastica Uralica Partnerid: Eesti Keele Instituut (Tallinn) Debreceni Ülikool (Debrecen), Helsingi Ülikool (Helsingi).

Katre Kasemets

Ümarlaud „Eestikeelsed tekstid Euroopa Liidus“, Eesti Keele Instituut ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Meelis Mihkla

Eestikeelsete elektrooniliste teabetekstide ettelugemise süsteem ja täiustatud tekst-kõne süntesaator nägemispuudega inimeste kasutuses (juuli 2007 – juuni 2008), Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekt. Partnerid: Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Eesti Pimedate Raamatukogu

Helmi Neetar

Läänemeresoome keeleatlas „Atlas Linguarum Fennicarum“ (ALFE). Partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsingi), Vene Teaduste Akadeemia Karjala Teaduskeskus (Petroskoi), Eesti Keele Instituut (Tallinn)

„Atlas Linguarum Europae“ (ALE). Partnerid: üle 40 Euroopa riigi

Vilja Oja

Atlas Linguarum Europae (ALE). Partnerid 40 Euoopa riigist.

Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Partnerid: Eestist Eesti Keele Instituut, Soomest Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KKTK) ja Karjalast Vene Teaduste Akadeemia Karjala Uurimiskeskuse Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituut (IJaLI).

Tiina Paet

Projekt (koostöös Tartu Ülikooli, Tartu linnavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga) „Tekstiloomesüsteemi seire”. Keeletoimetajate kontakstandmestiku koostamine.

Mai Tiits

Toimetanud Oxford-Dudeni piltsõnastiku eesti keele poolt (136 teemat). Ühisprojekt kirjastusega Valgus (Tallinn).

Jüri Viikberg

Osalemine rahvusvahelise projekti FUDE (Fenno-Ugric Diversity in Europe) ettevalmistamisel 04.02.08 Helsingis.