Teadustööde oponeerimine

Liisi Piits

Oponeerinud Anne Sepa magistritööd „Dokumendihalduse terminite kasutusprobleeme“ (Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut 2008)

Mari Uusküla

Oponeerinud Nele Katveli magistritööd „Värvinimed võru keeles: põhinimed, nende struktuur ja kujunemine“ (Tallinna Ülikoolis, jaanuar 2008)