Muud teadusartiklid, kogumike koostamine, toimetamine

Tiiu Erelt

Erelt, T. (2008). Kas hakkame eesti keelt tõhuseerima? Õiguskeel 2005–2007. Artiklikogumik. Tallinn: Kirjastus Juura, 259–262.

Erelt, T. (2008). Mis on ikoon? Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 9–12.

Maire Raadik. Kuidas vormistada ametikirja. Keeleline juhend omavalitsusasutuste töötajatele. Toimetanud Tiiu Erelt. Tartu, 2008.

Õigekirja ja vormiõpetuse harjutusi. Neljas, parandatud trükk. Koostanud K. Kaljumägi, K. Kern, K. Lepajõe, U. Pirso, M. Rõigas. Toimetanud ja täiendanud T. Erelt. Tartu ülikool, eesti keele osakond. Tartu, 2008. 45 lk.

Margit Langemets

Langemets, Margit 2008. „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ 50 aastat. Emakeele Seltsi Aastaraamat 53. Peatoimetaja Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 181–199.

Tiina Leemets

Leemets, T. (2008) Uusi arenguid suuna suunal. Keelenõuanne soovitab 4. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 13−19.

Leemets, T. (2008) Valik inglise sõnade vasteid. Keelenõuanne soovitab 4. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 39−42.

Leemets, T. (2008) Kas siia käib sidekriips? Keelenõuanne soovitab 4. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 184−190.

Sirje Mäearu

Mäearu, S. (2008). Sõnamoodustusabi. Nime-, tsitaatsõna- ja lühendituletised. Nimisõnatuletus. Omadussõnatuletus. Tegusõnatuletus. Määrsõnatuletus. Keelenõuanne soovitab 4. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 95–120

Mäearu, S. (2008), Kas naine on esimees või esinaine? Keelenõuanne soovitab 4. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 79.

Mäearu, S. (2008) Süstel süstla vastu. Keelenõuanne soovitab 4. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, k 136-137

Mäearu, S. Poolitusprobleeme. Keelenõuanne soovitab 4. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 205–210

Peeter Päll

Päll, P. (2008) Oskussõnaseadja abimees. Keel ja Kirjandus, 5, 390–392.

Päll, P. (2008) Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuseid. Keel ja Kirjandus, 11, 892–893.

Maire Raadik

Raadik, M. (2008). Kuidas vormistada ametikirja. Keeleline juhend omavalitsusasutuste töötajaile. Tartu. 40 lk.

Raadik, M. (2008). Mida eurotõlkijad keelenõust küsivad? Euroopa Liidu keel kui meie ühine keel. Artiklite kogumik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 55–70.

Raadik, M. (2008). Toome tegija esile. Õiguskeel 2008. Justiitsministeerium. Tallinn: Juura, lk 131–134.

Raadik, M. (2008). Võõrad võõrsõnad. Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 43–63.

Paet, T., Raadik, M. (2008). Kas tuunime? Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 67–72.

Raadik, M. (2008). Pasta tuubi tagasi. Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 77–78.

Raadik, M. (2008). Kas peaküttimine, sihtotsing või üleostmine? Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 83–86.

Raadik, M. (2008). Millal alates, millal mitte. Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 38.

Raadik, M. (2008). Kes on meie riigipea? Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008, lk 230–231.

Raadik, M. (2008). Kuidas kirjutada riigikogu, riigikohus? Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008, lk 232.

Mund, A., Raadik, M. (2008). Komaga ja komata. Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 147–163.

Raadik, M. (2008). Lugu „ärakaotatud” jutumärkidest. Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 164–183.

Mäekivi, H., Raadik, M. (2008). See tühine tühik. Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 191–204.

Raadik, M. (2008). Uus õigekeelsussõnaraamat – ÕS 2006. Keelenõuanne soovitab 4. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008, lk 233–240.

Meeli Sedrik

Sedrik, Meeli (2008). Eesti keel Euroopa Liidu tekstides. Euroopa Liidu keel kui meie ühine keel. Artiklite kogumik. Eesti Keele Sihtasutus, 37–54.

Urmas Sutrop

Sutrop, Urmas (2008). Kust algab eesti keel? Koost. U. Sutrop ja J. Valge. Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa (81–96). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Meri, Lennart (2008). Hõbevalge. Reisikiri suurest paugust, tuulest ja muinasluulest. ("Hõbevalge" (1976) ja "Hõbevalgema" (1984) põhjal koostanud ja toimetanud Urmas Sutrop ning Mart Meri). Tallinn ja Tartu: Lennart Meri Euroopa Sihtasutus.

Meri, Lennart (2008). Hõbevalge. reisikiri suurest paugust, tuulest ja muinasluulest. Koostanud Urmas Sutrop ja Mart Meri. [Tallinn]: Eesti Päevaleht ja Akadeemia.

Sutrop, Urmas; Valge, Jüri, koost. (2008). Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Eisen, M. J. (2008). Eestlaste sugu. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Ainelo, Jaan; Visnapuu, Henrik (2008). Poeetika põhijooni. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Saareste, A. (2008). Kaunis emakeel. Vesteid eesti keele elust-olust. Näiteid eesti keelest ja meelest 1524–1958. 2. trükk. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Viitso, T-R. (2008). Liivi keel ja läänemeresoome keelemaastikud. Koostanud Karl Pajusalu, Urmas Sutrop ja Pire Teras. Tartu ja Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.