Soome-ugri keelte ja murrete osakond

Juhataja: mag Sven-Erik Soosaar, tel 6177 531, svenerik@eki.ee

Püsirahastatav tegevus:

1) murde- ja etümoloogilise sõnaraamatu koostamine;

2) eesti murrete ja lähisugulaskeelte teaduslike arhiivide, andmekogude ja -baaside hoidmine ja täiendamine.

Toetuspõhine tegevus:

1) eesti keele päritolu ja ajaloo uurimine;

2) eesti keele murrete ja soome-ugri sugulaskeelte uurimine.

Aasta olulisemad tulemused

1. Sõnaraamatutöö

2. Monograafiad ja muud väljaanded

Dmitri Tsvetkovi „Vadja keele grammatika“ ilmumine. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg (tõlge: Ada Ambus, kujundanud Merle Moorlat), Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

3. Teadusüritused

Korraldatud soome-ugri leksikograafiaseminar novembris. Seminaril esinesid ettekannetega 4 osakonna töötajat: Sven-Erik Soosaar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud: mis neid liidab ja mis lahutab“, Iris Metsmägi ja Meeli Sedrik „Eesti etümoloogiasõnaraamatust“ ning Silja Grünberg „Vadja keele sõnaraamatu koostamisest“.

Osakonna töötajad on esinenud loengute ja ettekannetega konverentsidel ja seminaridel Eestis, Soomes ja Kanadas.

4. Kraadikaitsmised

Marit Alase magistritöö “Kohanimede muutumine Pöide vallas Saaremaal I-II.“ kaitsmine

5. Internetipublikatsioonid

1739. aasta eestikeelse Piibli ja 1686. aasta Wastse Testamendi avaldamine internetis Eesti Keele Instituudi kodulehel.