Loengukursused

Liivi Hollman

Tartu Ülikoolis eesti viipekeele tõlgi erialal järgmiste kursuste läbiviimine:

„Tõlgiroll ja tõlkesituatsioonid” (32 tundi)

„Õpingutõlge” (32 tundi)

„Järeltõlke teooria ja praktika” (40 tundi)

Evi Juhkam

Rootsi Rahvaülikool Eestis, loengud „Eestirootsi murded ja kohanimed“ (6 tundi).

Andres Loopmann

IT Kolledž, „Keele tehnilised rakendused“ (16 tundi)

Sirje Mäearu

04.–07.11.2008 Brüsselis Euroopa Liidu nõukogu ning sotsiaal- ja majanduskomitee tõlkijatele 8 ak tundi loenguid ja 7 ak tundi nõustamist ja harjutamist

Piret Norvik

Tallinna Ülikoolis eesti keele ja kultuuri instituudis vabaaine erialane eesti keel filoloogiaüliõpilastele kevadsemestril.

Vilja Oja

Eesti murded. Tampere ülikool, eesti keele ja kultuuri lektoraat (8 tundi)

Hille Pajupuu

IT Kolledžis „Kultuuridevaheline kommunikatsioon“ (24 tundi)

Peeter Päll

Tartu Ülikoolis kursus „Eesti kirjakeele ajalugu ja korraldus“ (koos Külli Habichtiga, sh 8 t loenguid keelekorraldusest).

Tartu Ülikoolis kursus „Oskuskeelekorraldus“ (12 tundi).

Tartu Ülikoolis kursus „Sissejuhatus onomastikasse“ (24 tundi).

Tartu Ülikoolis kursus „Kohanimed geograafias“ (28 tundi).

Maire Raadik

Tallinna Ülikooli eesti keele õppetoolis keeletoimetaja magistriõppe erikursus majanduskeelest (20 tundi).

Keelehooldeseminar Riigikohtu töötajatele; 01.02.2008, 29.02.2008 ja 14.03.2008 (12 tundi).

Elena Ryabina

Tartu Ülikoolis soome-ugri keeleteaduse õppetoolis valikaine „Udmurdi keel algajatele” (20 tundi)

Maria-Maren Sepper

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis magistritaseme kohustuslik aine „Teadusteksti toimetamine” (40 tundi).

Urmas Sutrop

Tartu Ülikoolis loengukursus „FLEE.10.004 Keelepuuteooria ja evolutsioonipuud (3 AP, 20 tundi)“

Tartu Ülikoolis loengukursus „FLEE.10.001 Sissejuhatus lingvistilisse antropoloogiasse (2 AP, 30 tundi)“

Tartu Ülikoolis loengukursus „FLEE.10.010 Keel kui modelleeriv kommunikatiivne süsteem (3 AP, 30 tundi)“

Jüri Viikberg

Tampere ülikooli soome keele ja üldkeeleteaduse õppetoolis (28.01.–01.02.08) loengusari eesti kirjakeele ajaloost (8 tundi).

Tallinna Ülikoolis 2008. aasta kevad- ja sügissemestril

1) kevad: etnogenees ja eesti murded (E-3);

2) kevad: keele- või kultuuriainese kogumise praktika (EV-21);

3) sügis: sissejuhatus erialasse (E-1);

4) sügis: seminaritöö seminarid (E-3);

5) sügis: eesti kirjakeele ajalugu (E-3);

6) sügis: erikursus keelest (väliseesti keel).