Konsultatsioonid ja nõustamine

Tiiu Erelt

Keelenõuanne (sadakond pöördumist, pms Tartu ülikooli ja EKI töötajad, toimetajad)

Katrin Hallik

EL tõlkijate terminipäringutele vastamine

Evi Juhkam

Konsulteerinud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna töötajat eesti murrete alal (2 tundi),

Lundi Ülikooli Språk- och litteraturcentrumi ja Tartu Ülikooli õppejõude eestirootsi murrete alal (6 tundi).

Jelena Kallas

Haridussõnaraamatu XML-skeemi väljatöötamine,

2.10.08 - koostöös haridusterminoloogia korrastamise komisjoni koordineerija Eva Tammega seminari „Haridusterminoloogia sõnaraamatu struktuur“ läbiviimine

Marja Kallasmaa

Kohanimekartoteegi kasutajate nõustamine (u 10 t).

Mari-Liis Kalvik

Nõustanud Evi Juhkamit (Harju-Madise murraku küsimustes) u 2 t. Vastanud kahele infopärimisele EKI fonoteegi kohta, nõustanud EKI lindiandmebaasi koostamist ja korraldamist.

Tiiu Lagle

Andnud keelenõu 8 tundi

Tiina Leemets

Keelenõuanne u 1,5−2 päeva nädalas.

Maimu Liiv

Andnud keelenõu 0,5 tundi.

Nelli Melts

Andndu keelenõu 15 t

Argo Mund

Vastanud 835 keelenõumeilile.

Andnud telefoninõu (asendajana 14 päeval).

Sirje Mäearu

keelenõuanne 1,5-2 päeva nädalas (sh vastamine ka meilidele)

Kaur Männiko

Konsulteerinud Lennuametit Lennundusterminite andmebaasi täiustamisel ja IT-lahenduse nõuete koostamisel (16 tundi).

Haridusterminoloogia projekti nõustamine (4 tundi).

Konsultatsioonid ja nõudpidamised Justiitsministeeriumiga ühiselt kasutatavate infrastruktuuride ja andmebaaside haldamisel ning probleemide lahendamisel. Konsultatsioonid ja eeltööd seoses ESTERMi terminibaasi versioonide ühendamisega (120 tundi).

Konsultatsioonid ESTERMi haldamise ülevõtmise osas Justiitsministeeriumilt (30 tundi).

Terminoloogide nõustamine ÜTB projektiga seoses (3 tundi).

Konsultatsioonid EstONTO projektiplaaniga seoses (5 tundi)

Konsultatsioonid SEHKE projekti eestvedajatega (8 tundi)

Helmi Neetar

EMS (u 3 t)

Piret Norvik

Konsulteerinud rannikumurde alal helilooja Veljo Tormist (2 tundi), argoosõnavara alal Tartu Ülikooli lektorit Taavi Paed (2 tundi).

Vilja Oja

Läänemeresoome keelte atlase autorite nõustamine eesti murdematerjali puudutavates küsimustes (50 tundi).

Euroopa keelte atlase autorite nõustamine eesti jt läänemeresoome keelte materjali osas (60 tundi).

Tiina Paet

Keelenõuanne telefoni teel.

Merily Plado

Lennundusterminoloogia komisjoni nõustamine (40 h)

Konsultatsioonid lennundusterminite andmebaasi muutmise osas (u 40 h)

Peeter Päll

Keelenõuanne (telefonitsi iga nädal üks päev, meilivastused)

Konsultatsioonid isiku- ja kohanimede teemal (siseministeeriumi isikunimekomisjonile ja kohanimenõukogule). 2008. aastal lisandusid sagedad konsultatsioonid Maa-ametile katastrinimede õigekirja teemal.

Maire Raadik

Antud keelenõu keskmiselt 1,5–2 päeva nädalas, sh nõustatud meilidele vastajaid ja vastatud meilidele, samuti nõustatud keelenõuande kodulehe keelekirjutiste koostajaid.

Tuuli Rehemaa

Keelenõu andmine (1 päev nädalas).

Keelenõumeilidele vastamine (2 nädalat kuus).

Kristiina Ross

Nõustanud tõlkijaid ja toimetajaid heebreakeeles ja/või piiblist pärit terminite ja kirjaviisi küsimustes (u 2 t)

Nõustanud EAÕK keelekomisjoni liikmeid õigeusu liturgia eestikeelse teksti sõnastuse lihvimisel (u 8 t)

Tiina Soon

Nõustanud Lennuameti terminoloogiakomisjoni moodustamist ja töökorra koostamist (10 tundi)

Nõustanud Kaitseministeeriumi uue tõlkekorralduse väljatöötamist ja hanke korraldamist (6 tundi)

Eva Tamm

HTK nõustamine terminibaasi loomise osas (30 tundi).

Mari Uusküla

Nõustanud magistrante ja doktorante (Kaidi Rätsep, Nele Katvel, Elena Ryabina) värvinimesid puudutavate küsimuste puhul (andmetöötlus programmiga Excel, põhivärvinimede teooriat puudutav kirjandus jm).

Jüri Viikberg

MRD ja ES-i tutvustamine TLÜ üliõpilastele 05.11.08 ja Kihnu õpetajatele 10.10.08.

Osalemine ERM-i uue püsinäituse keeleseminaril 04.12.08.

Ülle Viks

Nõustanud EKI jm sõnaraamatute koostajaid/toimetajaid eesti grammatika esitamise probleemides: Seletussõnaraamat, Sõnapered, Võõrsõnade leksikon, Eesti-prantsuse sõnaraamat, A. Aule - Eesti-inglise sõnaraamat (10 t).

Andnud konsultatsioone automaatse morfoloogia ja sõnastike haldussüsteemi rakendusvõimaluste kohta: Eurovoc, Eesti-hispaania sõnaraamat, Võõrsõnade leksikon, P. Eslon – vahekeelekorpus, K. Sirts – magistritöö (15 t).

Nõustanud TÜ keeletehnoloogia projekti (J. Pruulmann) (4 t).

Juhendanud järeldoktorit (A. Tamm) (5 t).