Osalemine nõukogudes ja komisjonides

Tiiu Erelt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Wiedemanni allfondi halduskogu esimees

Haridusterminoloogia komisjoni konsultant

Terminoloogia juhtkomitee liige

Katrin Hallik

Eurovoci töörühma liige

Evi Juhkam

Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liidu liige

Eestirootslaste Kultuuriseltsi liige

Jelena Kallas

ERÜ liige

Aastast 2007 riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012) tegevuse koordineerija

Marja Kallasmaa

Väljaande Onomastica Uralica toimetuskolleegiumi liige

Mari-Liis Kalvik

Eesti murrete elektroonilise korpuse (TÜ ja EKI) töörühma liige

Margit Langemets

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige (2004–)

Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige (2006–)

HTM juures asuva terminoloogiatöö korraldamise komisjoni liige (2007–)

Tiina Leemets

Lennundusterminoloogia komisjoni liige

Nelli Melts

Eesti keelenõukogu liige

Eesti Kultuurkapitali kirjanduspreemia žürii liige

MTÜ Ajakiri Tallinn juhatuse liige, ajakitrja peatoimetaja

Meelis Mihkla

Riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” juhtkomitee liige

EKI teadusnõukogu liige

Argo Mund

Keelehooldekeskuse nõukogu liige

Sirje Mäearu

Eestikeelsete taimenimede ja botaanika terminoloogia komisjoni liige

Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühma liige

Õpilaste Teadusliku Ühingu EKI-poolne kontaktisik

Helmi Neetar

Toimetuskolleegiumi liige: Atlas Linguarum Europae; Atlas Linguarum Fennicarum; ajakiri Oma Keel

ALE rahvuskomitee esimees

Soome Kirjanduse Seltsi välisliige

Emakeele Seltsi auliige

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) Eesti rahvuskomitee sekretär

Läänemeresoome keelte atlase Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE) toimetuskolleegiumi liige

Tiina Paet

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse B2-taseme eesti keele eksami töörühma liige

Hille Pajupuu

Hispaania rakenduslingvistika ühingu AESLA liige

HUMAINE assotsiatsiooni liige

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe nõukogu liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu kolleegiumi liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige

EALTE (European Association for Language Testing and Assessment) liige

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu sekretär

Riiklikku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ (2003–2008)” juhtkomitee liige

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse C1-taseme eesti keele eksami töörühma liige

Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi nõukogu liige

Merily Plado

Sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni liige (terminoloog)

Lennundusterminoloogia komisjoni liige

Eesti Terminoloogia Ühingu juhatuse asendusliige

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

Eesti keelenõukogu liige

Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem

Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Isikunimekomisjoni (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni liige

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht

Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) bibliograafia töörühma liige

Riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine“ juhtkomitee liige

Sõjandusterminoloogia alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige

Keelehooldekeskuse (Tartus) nõukogu esimees

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige

Emakeele Seltsi aastaraamatu kolleegiumi liige

Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Tallinna Ülikooli keeletoimetaja õppekava nõukogu liige

Justiitsministeeriumi ajakirja Õiguskeel toimetuse liige

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige

Tuuli Rehemaa

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse C1-taseme eesti keele eksami töörühma liige

Kristiina Ross

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

UI toimetiste toimetuskolleegiumi liige

Maria-Maren Sepper

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige (2006–)

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetuse liige

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige

Tiina Soon

Ametkondadevaheline sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni liige

Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008—2012) juhtkomitee liige

Urmas Sutrop

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige

Riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008-2012)“ juhtkomitee liige

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)“ juhtkomitee liige

Eesti keelenõukogu liige

Riiklikku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)” ettevalmistava komisjoni esimees

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees

Ajakirja „TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees

OÜ Keelevara nõukogu liige

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige

Tartu Ülikooli juures asuva doktorikooli „Keeleteadus ja -tehnoloogia“ nõukogu liige

Anne Tamm

Uurali Keelte Tüpoloogilise Andmebaasi juhtkomitee liige

Eva Tamm

Haridusterminoloogia komisjoni koordinaator.

Meditsiiniterminoloogia komisjoni liige.

Sõjandusterminoloogia komisjoni liige – terminoloog (kuni 1. märts 2008)

Silvi Vare

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keeleõppepoliitika ülevaate koostamise komisjoni liige

Jüri Viikberg

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

EKSA nõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

TLÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu liige

TLÜ humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees

TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi nõukogu liige

Emakeele Seltsi abiesimees

ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegiumi liige

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige

RKP arhiivikonkursi komisjoni esimees

F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige

Eesti keelenõukogu liige