Keelekorraldusosakond

Juhataja: dr Peeter Päll, tel 6177 528, Peeter.Päll@eki.ee

Aasta olulisemad tulemused

1. Edukalt käivitatud täiskasvanukoolitus (õpetajate koolituskonverentsid Tallinnas ja Tartus, muud koolitused; projekti juht Sirje Mäearu).

2. Edukalt käivitatud eurokeelehooldus (koostöös terminoloogiaosakonnaga: koolituskursused Luxembourgis ja Brüsselis ning Tallinnas; eurokeeleteemaline ümarlaud, artiklite kogumik, reklaamvoldik jm; Katrin Hallik ja Katre Kasemets).

3. Kogumik „Keelenõuanne soovitab 4“ (koostaja ja toimetaja Maire Raadik; keelehooldekeskuse tellimisel ilmusid temalt ka ametikirjade koostamise keelelised soovitused).

4. Uuendatud ja täiendatud „Võõrsõnade leksikoni“ projekti alustamine (koostöös sõnaraamatute osakonnaga: märksõnavaliku põhimõtted, struktuurikirjeldus jm; Tiina Paet ja Tuuli Rehemaa).

5. Keelenõuandeveebi pidev uuendamine (lisandusid testid, koostaja Argo Mund).