Kaitstud väitekirjad

Meelis Mihkla

Kaitstud doktoritöö Tartu Ülikoolis 15.01.2008 „Kõne ajalise struktuuri modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile“. Juhendajad dr Einar Meister, prof Haldur Õim.

Mari Uusküla

Kaitstud doktoritöö Tartu Ülikoolis 30.06.2008 „Basic colour terms in Finno-Ugric and Slavonic languages: myths and facts“. Juhendaja prof Urmas Sutrop.