Artiklid ajakirjades, mida refereerib ISI Web of Science (1.1)

Margit Langemets

Langemets, Margit; Voll, Piret (2008). Sõnaraamatu kohtulingvistiline analüüs: Eesti pretsedent. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 67–86.

Hille Pajupuu

Kerge, Krista; Pajupuu, Hille; Tamuri, Kairi; Meier, Heidi (2008). Kõnetehnoloogia vajab žanrilist lähenemist. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 53–65.

Heete Sahkai

Sahkai, Heete (2008). Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 177–186.

Kairi Tamuri

Kerge, Krista; Pajupuu, Hille; Tamuri, Kairi; Meier, Heidi (2008). Kõnetehnoloogia vajab žanrilist lähenemist. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 53–65.

Mari Uusküla

Uusküla, Mari (2008). “The basic colour terms of Finnish”. SKY Journal of Linguistics 20, 367–397.

Ene Vainik

Vainik, Ene; Kirt, Toomas (2008). Kuidas me mõistame mõisteid? Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 225–245

Ülle Viks

Viks, Ülle (2008). Eesti-X-keele sõnaraamat ja grammatika. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 247–261.

Piret Voll

Langemets, Margit; Voll, Piret 2008. Sõnaraamatu kohtulingvistiline analüüs: Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4. Estonian Papers in Applied Linguistics 4. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 67–86.