Eesti Keele Instituudi struktuur ja uurimisteemad

Eesti Keele Instituudi osakonnad:

Keeleteaduse ja -tehnoloogia osakond

Soome-ugri keelte ja murrete osakond

Keelekorraldusosakond

Sõnaraamatute osakond

Terminoloogiaosakond

Aastaaruanne 2008

Kaitstud väitekirjad

Magistrandid ja doktorandid

Auhinnad ja autasud

Osalemine nõukogudes ja komisjonides

Osalemine teadusüritustel

Loengutegevus

Üksikloengud

Loengukursused

Konsultatsioonid ja nõustamine

Teadustööde juhendamine

Teadustööde oponeerimine

Ekspeditsioonid ja õppereisid

Publikatsioonid

Artiklid ajakirjades, mida refereerib ISI Web of Science (1.1)

Eelretsenseeritavad artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades või muudes perioodilistes väljaannetes (1.2)

Monograafiad (2.2)

Artiklid kogumikes, mis on avaldatud rahvuslike kirjastuste poolt (3.2), konverentsikogumikud (3.4)

Väitekirjad (2.3)

Peatükk rahvusvaheliste kõrgetasemeliste kirjastuste poolt avaldatavates kogumikes (3.1)

Spetsiifilised teadusväljaanded (sõnaraamatud, leksikonid, atlased vms) (3.3)

Kogumike ja ajakirjade toimetamine (4.1)

Muud teadusartiklid, kogumike koostamine, toimetamine

Sõnaraamatutöö

Terminoloogiatöö

Välis- ja ühisprojektid