Eelretsenseeritavad artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades või muudes perioodilistes väljaannetes (1.2)

Rene Altrov

Altrov, R. (2008) Eesti emotsionaalse kõne korpus: teoreetilised toetuspunktid. Keel ja Kirjandus, 4, 261–271.

Tiiu Erelt

Erelt, T. (2008). Mis oli ja mida ei olnud. Lisandusi kahele kirjutisele. Keel ja Kirjandus, 1–2, 55–61.

Erelt, T. (2008). Huno Rätsep keelekorralduses. Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007). Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 222–231.

Liivi Hollman

Hollman, L. (2008). Miks MUST on must ja VALGE valge. Eesti viipekeele värvinimedest. Keel ja Kirjandus, 11, 847-862.

Marja Kallasmaa

Kallasmaa, M. (2008) Mitmetisus Eesti läänesaarte kohanimede seletamisel. Emakeele Seltsi Aastaraamat 53, 38–47.

Helmi Neetar

Neetar, H. & Oja, V. (2007). Haabju ja eistuk. Emakeele Seltsi Aastaraamat 53. Tallinn. 87–103.

Vilja Oja

Neetar, H. & Oja, V. (2008). Haabju ja eistuk. Emakeele Seltsi Aastaraamat 53. Tallinn. 87–103.

Kristiina Ross

Joobelist ja juubelist – Anton Thor Helle 325. Keel ja Kirjandus 10, 753–759.

Anne Tamm

Tamm, A. (2008) Partitive Morphosemantics across Estonian Grammatical Categories, and Case Variation with Equi and Raising. Proceedings of the LFG08 Conference, Miriam Butt and Tracy Holloway King (Editors), Stanford, CA: CSLI Publications, 473–493.

Mari Uusküla

Uusküla, M. (2008). The basic colour terms of Czech. Trames, 12 (1), 3–28.

Silvi Vare

Vare, S. (2008). Potentsiaalsetest sõnadest leksika ja grammatika vaatenurgast. Keel ja Kirjandus, 7, 531–552.