Magistrandid ja doktorandid

Madis Jürviste

TÜ magistrant (2008–). Magistritöö teema: „ÕS 1976, ÕS 1999 ja ÕS 2006 struktuuri võrdlus ja retseptsiooni analüüs”, juhendaja mag Margit Langemets.

Argo Mund

Magistritöö teema „Traditsiooni ja süsteemsuse põhimõte eesti kirjakeeles”, juhendaja prof Mati Erelt.

Tiina Paet

Tartu Ülikooli magistrant (2008–). Magistritöö teema „Hääldusaspekt EKI sõnaraamatutes”. Juhendajad prof Urmas Sutrop ja dr Hille Pajupuu.

Kaidi Rätsep

TLÜ EHI magistrant (2006–). Magistritöö teema „Türgi põhivärviterminoloogia“ (esialgne pealkiri), juhendaja prof Urmas Sutrop.

Rene Altrov

TÜ doktorant (2007–). Doktoritöö teema „Eesti emotsionaalse korpuse loomine ja emotsioonide taju”, juhendajad dr Hille Pajupuu, prof Urmas Sutrop.

Liivi Hollman

TÜ doktorant (2005–). Doktoritöö teema „Värvinimed eesti viipekeeles”, juhendaja prof Urmas Sutrop.

Jelena Kallas

TLÜ esimese aasta doktorant (2003–, olin viis aastat akadeemilisel puhkusel, aastast 2008 alustasin uuesti). Doktoritöö teema „Lokatiivsuse semantiline kategooria eesti ja vene keeles (liikumisverbide näitel)“, juhendaja dr Asta Õim.

Liisi Piits

TÜ doktorant (2005–). Doktoritöö teema „Sagedasemate inimest väljendavate sõnade naabruskollokatsioonid eesti keeles võrdluses teiste keeltega“, juhendaja prof Urmas Sutrop.

Heiki Reila

TÜ doktorant (2006–). Doktoritöö teema: „Eestikeelse uustestamentliku tõlke areng 17. sajandi lõpukümnenditel”, juhendaja dr Kristiina Ross ja dots Külli Habicht.

Elena Ryabina

TÜ doktorant (2007–). Doktoritöö teema „Värvinimed udmurdi keeles”, juhendaja prof Urmas Sutrop.

Heete Sahkai

TLÜ doktorant (2002–). Doktoritöö teema „Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis“, juhendaja prof Martin Ehala.

Maria-Maren Sepper

TÜ doktorant (2006–). Doktoritöö teema „Tajuverbid eesti keeles”, juhendaja prof Helle Metslang, prof Urmas Sutrop.

Kairi Tamuri

TÜ doktorant (2008–). Doktoritöö teema „Eesti põhiemotsioonide akustika ja modelleerimine“. Juhendajad dr Hille Pajupuu ja prof Karl Pajusalu.