Üksikloengud

Tiiu Erelt

„Uus õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006” Moskva keelepäeval 14.04.2007.

Marja Kallasmaa

Loeng Eesti Loodusuurijate Seltsis: Kohanimed, nende kogumine ja kasutamine.

Ettekanne Kuressaare kohanimepäeval: Saaremaa nimevara uurides.

Tiiu Lagle

Õpetajate majas „Eesti-vene sõnaraamatu“ struktuurist vene keele õpetajatele 06.11.2007.

Margit Langemets

„Sissejuhatavalt arvutist, lingvistikast ja sõnaraamatust“ (1 loeng), Tartu Ülikool, 6. apr 2007.

„Sissejuhatus arvutilingvistikasse“ (1 loeng + referaaditeemad), Tallinna Ülikool, 29. nov.

Tiina Leemets

„Numbrite ja lühendite õigekiri“ EKI keelehooldekursusel: 01.02 (Euroopa Keskpanga töötajatele), 19.02 ja 21.02 (Põhja Politseiprefektuuri töötajatele), 07.11 ja 27.11 (Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele) ning 14.11.2007 (avalik kursus).

„ÕS 2006“ Tartus emakeeleõpetajate infopäeval 07.02.2007 (korraldajad Haridusministeerium ja avatud ülikool).

„ÕS 2006 taotlused“ ETV toimetajatele 28.03.2007.

„Keelenõuandest küsitakse“ Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi sügisestel koolituspäevadel „Elav eesti keel“ 09.11.2007.

Nelli Melts

EVS-i esitlemine ja tutvustamine:

Raamatumessil „Knigi Rossii” Moskvas, märts 2007

S.-Peterburi Raamatumessil „Kniznõi salon”, mai 2007

Rahvusvahelisel Moskva Raamatumessil, september 2007

Ajakirja „Druzba narodov” seminaril, Peredelkino, oktoober 2007

Raamatumessil Non-Fictsion, Moskva, november 2007

Esinemine: Eesti Raadio IV, Raadio Svoboda, Radio Rossii,

artiklid ajakirjas „Inõe berega”, „Molodez Estonii” jm.

Argo Mund

Pidanud ühetunnise loengu „Kirjavahemärgid”

Euroopa Keskpanga töötajatele 01.02.2007,

Põhja Politseiprefektuuri töötajatele 19.02.2007,

Põhja Politseiprefektuuri töötajatele 21.02.2007,

Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele 07.11.2007,

EKI keelehooldekursusest osavõtjatele 14.11.2007,

Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele 27.11.2007.

Sirje Mäearu

„ÕS 2006-st ja keelenõuandest” Tallinna Ülikooli avatud ülikooli kursusel õpetajatele 16.01.2007

„Uuest ÕSist” EKI keelehooldekursusel Euroopa keskpanga ja Eesti Panga töötajatele 01.02.2007

„Ühildumisest ja sõltumusest” EKI keelehooldekursusel Põhja Politseiprefektuuri tõlkijatele 19.02.2007 ja 21.02.2007

„Uuest ÕSist” Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud teabepäeval õpetajatele Pärnus 01.03.2007

„Keelenõuande meditsiini valdkonna küsimused” Ida-Tallinna Keskhaigla töötajatele 06.11.2007

„Täheortograafia” EKI õigekirjakursusel Eesti Rahvusringhäälingule 07.11.2007 ja 27.11.2007

„Täheortograafia” EKI õigekirjakursusel 14.11.2007

Hille Pajupuu

„Kultuuridevaheline kommunikatsioon“ välisministeeriumi töötajatele 8.05.2007.

Liisi Piits

„Nimisõna kollokatsioonid – uurimise võimalusi ja probleeme“, Tartu Ülikool, 23.05.2007.

Peeter Päll

„Peamised keelekorraldusallikad“, „Nimekorraldus“, EKI keelehooldekursustel 01.02.2007, 19.02.2007, 21.02.2007.

„Võõrkohanimede kirjutamisest“ kirjastuses Koolibri 06.03.2007.

„Keelekorralduse allikad“, Valitsuse Kommunikatsioonibüroo, Eesti Keele Instituudi ja Eesti Ajakirjanike Liidu keeletoimkonna seminaril „Hea emakeel“, 15.03.2007.

„Doktoritöö koostamisest“, Haanja (Võrumaa), TÜ doktorikoolis 29.–31.05.2007.

„Eesti tänavanimede kujunemisloost“, V kohanimepäeval Kuressaares 26.10.2007.

„Algustäheortograafia“, EKI õigekirjakursustel 07.11.2007, 14.11.2007, 27.11.2007.

„Keelenõuandjate töödest 2007. a“, Eesti Ajakirjanike Liidu keeletoimkonnale 21.11.2007.

„Terminite ja nimede piiritlemise probleemist“, terminoloogiaseminaril Veskisillal (Järvamaa) 10.–11.12.2007.

Maire Raadik

„Panganduskeele probleeme”, seminar Euroopa Keskpanga ja Eesti Panga töötajatele, 02.02.2007 (6 tundi).

„Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”, Tartu Ülikooli avatud ülikooli korraldatud infopäev emakeeleõpetajatele, 06.02.2007 (2 tundi).

„Kuidas kaaluda lausestusviga”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus Põhja politseiprefektuuri töötajatele, 19.02.2007 ja 21.02.2007.

„„Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006” ja selle taotlused”, Valitsuse Kommunikatsioonibüroo, Eesti Keele Instituudi ja Eesti Ajakirjanike Liidu keeletoimkonna korraldatud seminar „Hea emakeel”, 15.03.2007.

„ÕS 2006 – uus õigekeelsussõnaraamat”, eesti keele päev Peterburis, 17.03.2007.

„Kokku- ja lahkukirjutus”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele, 07.11.2007 ja 27.11.2007.

„Kas mugavus tagab väljendustäpsuse”, Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi korraldatud seminar Eesti tõlkijatele Luxembourgis, 13.11.2007.

„Mida eurotõlgid keelenõust küsivad”, Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi korraldatud seminar Eesti tõlkijatele Luxembourgis, 14.11.2007.

„Kokku- ja lahkukirjutus”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus, 14.11.2007 (koos Tiina Leemetsaga).

„Õpetusi ja soovitusi notariaalaktide analüüsi näitel”, Notarite Koja korraldatud õppepäev notaribüroode töötajatele, 07.12.2007 (3 tundi).

„Ametisuhtluse keel”, keelehooldeseminar Riigikohtu töötajatele, 14.12.2007 (4 tundi).

Tuuli Rehemaa

„Keelehooldest“ Eesti Logopeedide Ühingule 09.08.07.

„ÕS 2006st ja keeleuuendustest“ Lääne-Virumaa emakeeleõpetajatele 23.11.07.

„Tänapäeva eesti keel“ Eesti Arstide Liidule 30.11.07.

„Interneti-ÕS“ korporatsioon Indlale 01.12.07.

Kristiina Ross

„Keskaegsest eesti keelest” Tallinna Rahvaülikoolis 24.10.2007 (3 akadeemilist tundi).

Meeli Sedrik

Tõlkijate koolitus Regioonide Komitees ja Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning Euroopa Liidu Nõukogus Brüsselis 26.–30.11.2007.

„Lause õigekeelsus” Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna töötajatele 06.12.2007.

Sven-Erik Soosaar

EKI seminari ettekanne „Eesti etümoloogiasõnaraamatust“ koos Iris Metsmägi ja Meeli Sedrikuga, 16. 05.2007

Anne Tamm

„Grammatika leksikonis ja leksikon grammatikas.” EKI seminar.

Jüri Viikberg

„Eesti keel ja murded kodu- ja välismaal“ 13. III 2007 Raplas. Emakeelepäeva sõnavõtt Rapla kultuurikeskuses.

„Muutuv keel ei sammaldu“ 15. III 2007 Tallinna Tehnikaülikoolis. Emakeelepäeva sõnavõtt TTÜ rahvaülikoolis „Kolmas noorus“.

„Keele- ja kirjamees Heinrich Stahl“ 22. VI 2007 Järva-Peetris. Ettekanne H. Stahli mälestustahvli avamisega seoses (tema grammatika 370. aastapäeva puhul).